Catalog
09
09 2014
267

A fost anunţat mecanismul de distribuire a creditului polonez în valoare de 100 de milioane de euro

Guvernul Moldovei a coordonat definitiv, a aprobat şi a făcut public mecanismul de distribuire a creditului preferenţial în valoare de 100 de milioane de euro, alocat de Polonia pentru modernizarea sectorului agroindustrial al ţării noastre, relatează NOI.md.

Potrivit unei decizii a cabinetului de miniştri, publicate în Monitorul Oficial, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a fost desemnată drept instituţie de implementare a acordului de credit în domeniul agriculturii, procesării producţiei agricole şi infrastructurii conexe, ce reprezintă 90% din creditul acordat de către Guvernul Poloniei.
Detalii
08
09 2014
394

Serviciul fiscal se reprofilează într-o structură prestatoare de servicii

Serviciul Fiscal de Stat își propune să ofere contribuabililor cele mai performante servicii, preluând modelul și experiența în domeniu aq colegilor suedezi.

Conform unui sondaj efectuat, în 2012, Agenția Fiscală Suedeză (AFS) este cea mai performantă instituție, în categoria agențiilor guvernamentale, și este, după succesele înregistrate, la același nivel cu cele mai bune companii private.
Detalii
08
09 2014
507

Возникает ли обязательство представления декларации о подоходном налоге физического лица (форма CET08) в случае, если физическое лицо в течение года, помимо дохода в виде заработной платы, получило доход от отчуждения капитального актива по цене приобретения данного актива?

На основании предписаний лит. b) ч. (2) ст. 83 НК декларацию о подоходном налоге обязаны представлять физические лица–резиденты (граждане РМ, иностранные граждане и лица без гражданства, включая членов товариществ и акционеров инвестиционных фондов), не имеющие обязательства по уплате налога,
Detalii
08
09 2014
333

Există obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) în cazul în care persoana fizică a obținut pe parcursul anului, pe lîngă venitul din salariu de la un loc de muncă, venit de la înstrăinarea unui activ de capital la prețul de achiziționare a acestuia?

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din CF, sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului,
Detalii
08
09 2014
408

Informație oficială: Banca de Economii fuzionează cu Unibank

Informația a fost confirmată pentru Agora, de către Natalia Cheptene, purtătoarea de cuvânt a lui Ilan Shor, care ocupă funcția de Președinte a Consiliului de Administrație al Băncii de Economii (BEM). Aceasta mai menționează că procedura de fuzionare va fi una îndelungată.
Detalii
08
09 2014
336

Как следует поступить хозяйствующему субъекту, если ему необходимо представить другой стране, с которой Республика Молдова заключила соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, сертификат о резидентстве, в случае если эта страна принимает только признанные в этой стране формы сертификатов о резидентстве?

Исходя из положений ч. (4) ст. 4 НК, если международным договором, регулирующим налогообложение или содержащим нормы, регулирующие налогообложение, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные правила и положения, чем те, которые предусмотрены налоговым законодательством, применяются правила и положения международного договора.
Detalii
08
09 2014
141

США: повышение занятости замедлилось

Восстановление рынка труда США дало сбой. В августе в стране было создано 142 тысячи новых рабочих мест, это худший показатель с декабря прошлого года.

Цифры за июль Белый дом повысил до +212 000, но эксперты ждали, что занятость в крупнейшей экономике мира будет и дальше ежемесячно увеличиваться на 200 с лишним тысяч рабочих мест, как это происходило последние полгода.
Detalii
08
09 2014
234

Cum urmează să procedeze agentul economic în cazul în care la acesta apare obligația să prezinte în altă țară, cu care Republica Moldova are încheiată convenție (acord) de evitare a dublei impuneri, un certificat de rezidență, dacă țara în cauză nu acceptă alte certificate de rezidență decît cele ce sunt emise pe formularul acceptat în acea țară?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din CF, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decît cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile și prevederile tratatului internațional.
Detalii
08
09 2014
381

Каков порядок обложения налогом выплат, направленных в пользу творческих работников в 2014 году? Что изменилось по сравнению с 2013 годом?

Положение на 2014 год

Ввиду внесения изменений в Закон №21 от 01.03.2013 о творческих работниках и творческих союзах, при рассмотрении налогового режима, применяемого к творческим работникам, следует учитывать статус взаимоотношений между участвующими сторонами.

Полученное вознаграждение творческого работника может иметь форму роялти либо оплаты за оказание услуг или выполнение работ.
Detalii
08
09 2014
180

Guvernul va aproba în săptămîna aceasta modalitățile de administrare a cotelor la exportul pe piața UE

A trecut prima săptămînă de aplicare a prevederilor Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, parte a Acordului de Asociere semnat între RM și UE.

Potrivit viceministrului economiei Octavian Calmîc, deși aplicarea prevederilor Acordului este provizorie, producătorii locali beneficiază de deschidere totală la exportul pe piața țărilor UE.
Detalii