Catalog
12
03 2015
374

Если из-за неуплаты налогового обязательства налоговым органом было арестовано и продано имущество налогоплательщика, считается ли данная поставка осуществленной налогоплательщиком, и возникает ли у него по ней обязательство по НДС?

Арест имущества у субъекта налогообложения, осуществленный налоговым органом, является одним из способов обеспечения принудительного исполнения налогового обязательства.

В соответствии с правами налогового органа и налоговых служащих, установленными НК (п. n) ч. (1) ст. 134), налоговый орган вправе налагать в установленном законом порядке арест на любое имущество, за исключением имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание (ч. (6) ст. 200 НК).
Detalii
12
03 2015
165

Dacă pentru datoriile neachitate la buget, de către organul fiscal au fost sechestrate și comercializate bunuri ale contribuabilului, se consideră această livrare efectuată de contribuabil pentru care acesta are obligația achitării T.V.A.?

Sechestrarea bunurilor de către organul fiscal reprezintă o modalitate de asigurare a executării silite a obligaţiei fiscale.

În conformitate cu drepturile organului fiscal şi funcţionarului fiscal, stabilite de CF (art. 134 alin. (1) p. n), organul fiscal are dreptul să sechestreze, în modul stabilit de lege, orice bun, cu excepţia celui care, în conformitate cu legislația în vigoare, nu este sechestrabil (art. 200 alin. (6) CF).
Detalii
12
03 2015
406

Служебный автомобиль был поврежден в результате аварии. Как следует отразить в приложении 1D к Декларации о подоходном налоге разницу между суммой полученной от страховой компании компенсации и суммой средств предприятия, направленных на проведение ремонта поврежденного имущества?

Согласно положениям п. а) ст. 20 НК, страховые суммы и возмещения, полученные по договорам страхования и сострахования, кроме полученных при вынужденной замене собственности в соответствии со ст. 22 НК, являются источниками дохода, не облагаемыми налогом, и не включаются в валовой доход.
Detalii
12
03 2015
156

Te-ai săturat să faci networking fără rezultate?

Este la modă ideea de networking şi toată lumea spune că face networking ori de câte ori participă la o întâlnire sau la un eveniment. A merge la diferite evenimente, pur şi simplu, nu înseamnă networking sau, cel puţin, nu unul eficent. Asfel că, acest articol va fi focusat pe sfaturi punctuale care să crească eficența networking-ului tău.
Detalii
12
03 2015
260

Automobilul întreprinderii a fost avariat în rezultatul unui accident rutier. Cum va fi reflectată în Anexa 1D din Declarația cu privire la impozitul pe venit diferența dintre suma compensaţiei primite de la compania de asigurare şi suma mijloacelor financiare a întreprinderii, îndreptate pentru reparaţia proprietăţii deteriorate?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din CF, sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forțate a proprietății, conform art. 22 din CF, se consideră sursele de venit neimpozabile, care nu se include în venitul brut.
Detalii
12
03 2015
420

Общество с ограниченной ответственностью намеревается увеличить уставной капитал за счет дивидендов, подлежащих выплате учредителям из нераспределенной прибыли за 2011 год. Распространяются ли в данном случае предписания ст. 901 НК на учредителей?

Отмечаем, что согласно положениям ч. (2) ст. 33 Закона № 135-XVI от 14 июня 2007 г. об обществах с ограниченной ответственностью, уставной капитал общества увеличивается путем:

  1. пропорционального увеличения долей в уставном капитале за счет чистой прибыли или средств резервного капитала общества и/или из других источников;

Detalii
12
03 2015
169

Societatea cu răspundere limitată preconizează să majoreze capitalul statutar din contul dividendelor, ce urmează a fi achitate fondatorilor din profitul nerepartizat pentru anul 2011. Se extinde în cazul dat față de fondatori prevederile art. 901 din CF?

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, capitalul social se va majora prin:

  1. mărirea proporțională a părților sociale din contul profitului net al societății sau din mijloacele capitalului de rezervă şi/sau alte surse;

Detalii
12
03 2015
351

Винодельческие компании Молдовы примут участие в выставке в Дюссельдорфе

«Мы во второй раз будем участвовать 15-17 марта в крупнейшей Международной специализированной выставке вина и спиртных напитков в немецком Дюссельдорфе единым стендом. В прошлом году Молдова впервые представила свой национальный бренд «Вина Молдовы. Живая легенда», тогда была представлена продукция 12 виноделен, в этом году их количество удвоилось, к тому же прибавилось 5 компаний, производящих дивины и бренди», — сообщил директор Национального офиса винограда и вина Думитру Мунтян.
Detalii
12
03 2015
149

Angajații Fiscului sunt instruiți în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal

În colaborare cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a demarat, din 10 martie curent, un ciclu de seminare cu genericul: “Prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”, pentru funcționarii fiscali din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
12
03 2015
100

Cursul monedei euro a coborît mai jos de 20 de lei

Leul moldovenesc s-a mai apreciat în raport cu dolarul și euro, iar cursul oficial al monedei unice europene a coborît mai jos de valoarea psihologică de 20 de lei, relatează NOI.md.
Detalii