Catalog
04
06 2014
159

Veniturile operatorilor de telefonie mobilă din Moldova, în scădere

Volumul total al vînzărilor înregistrate de cei trei furnizori ai serviciilor de telefonie mobilă din Republica Moldova a scăzut, faţă de primul trimestru al anului 2013, cu 0,5% şi a totalizat 795,9 milioane de lei, transmite NOI.md.

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, SA „Orange Moldova” a înregistrat o diminuare a veniturilor de peste 2%, iar SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom” au majorat volumul vînzărilor cu 3,6% şi, respectiv, cu 2,3%.
Detalii
04
06 2014
175

Cîți șomeri există în Republica Moldova

În Republica sunt înregistrați oficial 23,7 mii şomeri, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la 1 aprilie. Însă, potrivit Biroului Internaţional al Muncii (BIM) în țara noastră ar exista peste 60 de mii de persoane fără un loc de muncă.

Din numărul total de şomeri, 53 la sută o constituie femeile. Rata șomajului a înregistrat la nivel de ţară valoarea de 5,1%, fiind în scădere cu 0,5% faţă de anul 2012, când aceasta înregistra 5,6%.
Detalii
03
06 2014
208

Европа увязла в ловушке низких цен

В мае инфляция в зоне евро, по предварительным оценкам “Евростат”, неожиданно для аналитиков вернулась на уровень марта, опустившись с 0,7% до 0,5%. С декабря прошлого года инфляция в странах валютного блока остается ниже 1% годовых, то есть, по выражению главы Европейского Центробанка Марио Драги, находится в опасной зоне.

В пяти странах еврозоны уже в апреле рост цен оказался отрицательным.
Detalii
03
06 2014
221

Apple dă undă verde pentru Bitcoin pe iPhone şi iPad

Compania americană Apple şi-a schimbat politica în privinţa monedelor virtuale pentru a permite includerea acestora în aplicaţii şi a deschis astfel calea apariţiei unor noi monede, precum bitcoin, pe iPhone-uri şi iPad-uri, transmite Bloomberg.

Apple nu a menţionat direct bitcoin, însă regulile pentru dezvoltatori permit acum anumite «monede virtuale aprobate». Aplicaţiile care folosesc monedele virtuale trebuie să respecte legislaţia, arată termenii Apple pentru dezvoltatori.
Detalii
03
06 2014
912

Территориальным кадастровым органом 29 июля 2013 г. было зарегистрировано право собственности на строение, предназначенное для жилья (жилой дом), строительство которого не было завершено в течение пяти лет с начала строительных работ. В ноябре 2013 г. степень завершения данного строительства достигла 50%, а согласно письму, полученному от территориального кадастрового органа, строение не было оценено в целях налогообложения.

Также следует отметить, что по завершении строительных работ данного жилого дома будут сданы в эксплуатацию квартиры, которые в бухгалтерском учете зарегистрированы как товар, подлежащий продаже. С учетом вышеизложенного возникает вопрос: считается ли данное строение (жилой дом) объектом налогообложения, по которому следует исчислять налог на недвижимое имущество?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 277 НК, субъектами налогообложения являются юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Молдова:
Detalii
03
06 2014
307

La data de 29 iulie 2013 de către organul cadastral teritorial a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra unei construcţii cu destinaţie locativă (bloc locativ), rămasă nefinisată timp de 5 ani de la începerea lucrărilor de construcţie. În luna noiembrie 2013 construcţia respectivă a atins gradul de finisare de 50%, iar, potrivit scrisorii parvenite de la organul cadastral teritorial, aceasta nu a fost evaluată în scopul impozitării.

Totodată, menţionăm că la finisarea lucrărilor de construcţie a blocului locativ vor fi date în exploatare apartamente, în evidenţa contabilă acestea înregistrîndu-se ca marfă destinată vînzării. Avînd în vedere cele expuse, apare construcţia în cauză (blocul locativ) ca obiect al impunerii pentru care urmează să se calculeze impozitul pe bunurile imobiliare?

În conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) al CF, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
Detalii
03
06 2014
587

В связи с введением в статью 3 Закона № 93 от 15.07.1998 о предпринимательском патенте части (11), на основании которой запрещается одновременное обладание патентообладателем двумя и более действительными патентами на один и тот же вид деятельности, осуществляемой в одном и том же месте, возникает вопрос, вправе ли лицо иметь одновременно статус учредителя и директора коммерческого общества и предпринимательский патент на один и тот же вид деятельности,

осуществляемый в одном и том же месте и в течение того же интервала времени дня?

Закон № 93-XIV от 15.07.1998 о предпринимательском патенте (далее – Закон) регламентирует осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности при упрощенной системе регистрации, налогообложения, учета и отчетности на основе использования предпринимательского патента.
Detalii
03
06 2014
273

În legătură cu introducerea în articolul 3 al Legii nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător a alineatului (11), care prevede că se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc, apare întrebarea dacă este în drept să deţină aceeaşi persoană, concomitent cu statutul de fondator şi director al societăţii comerciale

şi patentă de întreprinzător pentru acelaşi gen de activitate, desfăşurată în acelaşi loc şi în acelaşi interval de timp al zilei?

Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare — Lege) reglementează desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printr-un sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de întreprinzător.
Detalii
03
06 2014
629

В декабре 2013 года органом местного публичного управления при утверждении бюджета на 2014 год были утверждены и решения по установлению местных сборов для налогового периода, соответствующего 2014 году. Однако ставки установленных местных сборов значительно превысили максимальные пределы, утверждённые впоследствии Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 324 от 23.12.2013 г. (МО № 320-321/871 от 31.12.2013 г.).

К примеру – ставка сбора на благоустройство территорий, установленная решением Местного совета на территории примэрии Драсличены Криулянского района, составила 100 леев, а ставка за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг составила 20 000 леев.

В этой связи, учитывая тот факт, что Законом № 324 от 23.12.2013 г. были установлены максимальные ставки местных сборов, применимы ли ставки по установленным вышеназванным местным сборам, или необходимо применять ставки в пределах максимальных размеров, утверждённых Парламентом?

Detalii
03
06 2014
259

În decembrie 2013, de către autoritatea publică locală, odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2014, au fost aprobate şi deciziile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru perioada fiscală aferentă anului 2014. Însă cotele concrete stabilite la taxele locale au depăşit în mod semnificativ limitele maxime aprobate ulterior prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO nr. 320-321/871 din 31.12.2013).

De exemplu, taxa pentru amenajarea teritoriului, stabilită prin decizia consiliului local pe teritoriul primăriei Drăsliceni din raionul Criuleni a constituit 100 de lei, iar mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială a fost fixată la 20 000 de lei. În acest context, avînd în vedere faptul că, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 au fost stabilite cotele maxime pentru taxele locale, apare întrebarea dacă mai sunt aplicabile cotele stabilite la taxele locale menţionate mai sus sau urmează să fie aplicate cotele în limita plafoanelor maximale, aprobate de Parlament?
Detalii