Catalog
05
02 2016
175

De către entitatea „X” se efectuează o vizită de studiu în România, totodată, în baza unui contract civil, nerezidentul prestează serviciu de organizare a activității vizitei de studiu pe teritoriul României. Apar careva obligații aferent impozitului pe venit la achitarea plăților în folosul nerezidentului?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Detalii
05
02 2016
307

IPSASB предлагает менять стандарты, основанные на кассовом методе учета

Международный совет по стандартам финансовой отчетности для общественного сектора (IPSASB) представил на изучение и комментирование набор поправок к стандартам, где в основе лежит кассовый метод учета.
Detalii
05
02 2016
122

Mai multă independență pentru Banca Națională

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) vor avea mai multă independență și nu vor mai fi obligate să-și trimită actele la avizare la Ministerul Justiției. Un proiect de lege în acest sens a fost pregătit de Guvern și a fost remis spre examinare Parlamentului.
Detalii
05
02 2016
106

Memorandum trilateral Moldova-România-Ucraina, cu obiectivul de a facilita comerțul internațional

Camerele de Comerț și Industrie din Moldova, România și Ucraina vor semna un Memorandum trilateral de colaborare, cu obiectivul de a facilita comerțul internațional. O înțelegere în acest sens a fost atinsă în cadrul întrevederilor președintelui CCI a Republicii Moldova, Valeriu Lazăr, cu președintele CCI România, Mihai Daraban, și vicepreședintele CCI din Ucraina, Sergii Svystil, aflați la Chișinău cu ocazia Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”.
Detalii
05
02 2016
754

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.
Detalii
05
02 2016
199

Желающие экспортировать в Европу должны внедрять систему НАССР

Молдавские товаропроизводители, желающие экспортировать продукцию в Европу, должны внедрить у себя на производстве систему НАССР.

Об этом заявила начальник департамента по надзору за торговлей общественным питанием Национального агентства по безопасности продуктов питания Анжела Кирияк.
Detalii
05
02 2016
171

Facilitățile la importul tehnicii agricole urmează să fie păstrate

Tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 vor fi scutite de TVA aferent livrării și/sau importului, cu excepția părților acestora, potrivit proiectului Documentului de politică fiscală, bugetară și vamală pentru 2016.
Detalii
05
02 2016
368

Налог, связанный с переходом права собственности, или налог на прирост (потери) капитала

В Налоговом кодексе налогом, связанным с переходом права собственности и уплачиваемым однократно, признан налог на прирост (потери) капитала. Рассмотрим отдельные вопросы, связанные с налогообложением, которые периодически вызывают споры между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Detalii