Catalog
01
07 2015
1610

Aprobat. Ce prevăd noile modificări privind procedura de eliberare a concediilor de boală

Guvernul în exercițiu a aprobat astăzi o serie de modificări şi completări la Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Acestea au scopul de a aduce în concordanţă prevederile Instrucţiunii cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.
Detalii
01
07 2015
162

Наталья Герман призвала власти сократить расходы из-за сложной ситуации в стране

Исполняющая обязанности премьер-министра Молдовы Наталья Герман призвала государственные учреждения сократить расходы и закупки товаров на всех уровнях из-за сложной ситуации в стране. Об этом она заявила во время заседания временного кабинета министров.
Detalii
01
07 2015
297

На заправках будут продавать топливо с выдачей кассового чека

Молдавских водителей обяжут оплачивать купленный бензин в кассах, установленных на автозаправках. Соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.
Detalii
01
07 2015
209

Банк Англии счел греческий кризис угрозой для финстабильности Великобритании

Греческий кризис подрывает финансовую стабильность, говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности (Financial Stability Report, FSB), опубликованном Банком Англии. Отмечается, что риски, связанные с Грецией, стали «особенно острыми» после провала переговоров между страной и ее кредиторами в минувшие выходные.
Detalii
01
07 2015
319

Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea Educaţiei Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret în Republica Moldova”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020.
Detalii
01
07 2015
1063

Об особенностях налогового учета в 2015 году

Особенности налогового учета в текущем году определены вступлением в силу Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 71 от 12 апреля 2015 года (МО № 102-104 от 28 апреля 2015 г.) (далее – Закон № 71), а также Закона о бюджете государственного социального страхования № 73 от 12 апреля 2015 года (МО № 102-104 от 28 апреля 2015 г.) (далее – Закон № 73). Оба законодательных акта коснулись как учета налогоплательщиков, так и учета налоговых обязательств.
Detalii
01
07 2015
132

Consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a organizat pe data de 30 iunie 2015 o masă rotundă privind consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD). Consultarea societății civile este una dintre etapele de realizare a Raportului la Comitetul ONU pentru persoanele cu dizabilități din partea societății civile privind implementarea CDPD.
Detalii
01
07 2015
806

Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele.
Detalii
01
07 2015
449

В Минфине Приднестровья изменен порядок исчисления подоходного налога с физических лиц

Изменения внесены в Приказ «Об утверждении Инструкции «О порядке исчисления подоходного налога с физических лиц».

Данным приказом уточняется перечень документов, которые необходимо представлять родителям в расчетный отдел по месту работы для предоставления стандартного налогового вычета на содержание детей. В частности, уточняется, что при расторжении брака вычет предоставляется тому из родителей, с кем прописан ребенок (дети).
Detalii
01
07 2015
336

Народное собрание одобрило отмену льготного режима налогообложения для SRL Intertabac

Из-за несоблюдения договорных обязательств Народное собрание Гагаузии отменило льготный режим налогообложения для предприятия Intertabac.

Соответствующее решение было принято на заседании законодательного органа автономии во вторник, 30 июня.
Detalii