avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

16
07 2014
183

“Fiscservinform” – promotorul serviciilor electronice în Moldova

Î.S. “Fiscservinform” este specializata în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, fiind prezentă pe piaţa TIC a Republicii Moldova din anul 2008 în calitate de operator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional fiscal din Republica Moldova.
Detalii
16
07 2014
256

SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este un produs eficient, în continuă perfecționare

Scopul principal al SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este de a îmbunătăţi procesul administrării fiscale şi de a furniza contribuabililor noi oportunități prin intermediul serviciilor electronice, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu reprezentanții Proiectului USAID (BRITE).
Vizualizează 3 fotografii →
14
07 2014
173

Prioritățile UE privind tranziția la economia cunoașterii, promovată prin Agenda de e-Transformare a Republicii Moldova

Economia globală contemporană se află într-o etapă de tranziție către o economie a cunoașterii. Într-un așa moment, de schimbare a regulilor economice, nu poate fi nicidecum ignorat rolul tehnologiilor informaționale care accelerează și facilitează transferul de cunoștințe și utilizarea, în general, a datelor.
Detalii
11
07 2014
204

Serviciile electronice fiscale reduc efortul și distanța între contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat

Recent a fost efectuat un studiu statistic pentru stabilirea gradului și intensității utilizării serviciilor electronice fiscale. Drept urmare, au fost identificate 3 servicii cel mai des utilizate.

Contul curent al contribuabilului” – un instrument ce permite accesarea on-line a informaţiilor despre obligaţiile fiscale ale contribuabilului şi verificarea statutului curent al tuturor restanţelor sau supraplăţilor la Bugetul Public Naţional.
Detalii
10
07 2014
380

În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat!

Conform prevederilor art. 187, alin. (21) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012 subiecţii impunerii cu TVA din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat prezintă rapoarte Serviciului Fiscal de Stat exclusiv în format electronic.

Aceste acţiuni se înscriu în Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale — „Moldova electronică”, prin care au fost puse bazele unei abordări sistemice asupra sporirii capacităţii tehnologiilor informaţionale în toate domeniile de activitate social-economică, inclusiv în sectorul public.
Detalii
02
07 2014
220

Î.S. „Fiscservinform” a lansat campania de profilaxie al Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Buna funcţionalitate a Sistemului Informaţional a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) şi a infrastructurii tehnice a acestuia influenţează direct calitatea actului de administrare fiscală.

Fiind un domeniu specific, care implică un grad înalt de securitate a datelor cu caracter fiscal, menţinerea şi dezvoltarea Sistemului info-comunicaţional al SFS necesită implicarea specialiştilor cu cunoştinţe aprofundate atît în domeniul TI cît şi cunoaşterea metodologiei de formare, gestionare şi evidenţă a obligaţiunilor fiscale.
Detalii
26
06 2014
279

(INTERVIU VIDEO) Totalul săptămânii de la introducerea plății online a impozitului pe bunurile imobiliare

Până la momentul de față, impozitul pentru bunurile imobiliare pe online au fost achitate de mai mult de 2000 mii de persoane. Cea mai mare parte dintre acestea sunt originare din orașul Chișinău, spune expertul de la Centrul de Guvernare Electronică Dumitru Postu în cadrul unui interviu pentru Bani.md.
Detalii
11
06 2014
655

Cu serviciul “Fişa imobilului” vizualizaţi on-line impozitul pe bunurile imobiliare

În conformitate cu art.277 din Titlul VI al Codului fiscal, contribuabilii sunt obligaţi să achite anual impozitul pe bunurile imobiliare pe care le deţin. În acest context, Î.S.”Fiscservinform” prestează acestora serviciul de informare „Fişa imobilului”, disponibil pe portalul servicii.fisc.md, 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă.
Detalii
09
06 2014
293

Cele mai utilizate trei servicii electronice fiscale

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este orientată spre evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale şi implementarea lor, astfel încît reformele desfăşurate să fie în interesul şi serviciul contribuabilului.

Aceste acţiuni au drept rezultat scontat sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor, printr-o mai bună informare a acestora privind drepturile şi obligaţiunile lor fiscale.
Detalii
30
05 2014
324

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” majorează conformarea benevolă şi facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat

În sistemul fiscal rolul şi responsabilitatea de declarare, respectiv, achitare a obligaţiunii fiscale revine contribuabililor, iar evidenţa plăţilor efectuate de aceştia este realizată de SFS. Astfel, se identifică permanent noi modalităţi de interacţiune cu mediul de afaceri şi persoanele fizice, încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară şi simplificarea procesului de executare a obligaţiilor fiscale de către contribuabili. În acest context, noul serviciu electronic — „Contul curent al contribuabilului” asigură comoditatea privind vizualizarea situaţiei fiscale curente, în regim on-line.
Detalii