avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

30
10 2014
57

Contribuabilii vor primi pe poşta electronică noutăţi din domeniul fiscal

Serviciul Fiscal de Stat are stabilit un obiectiv strategic în activitatea sa, care se referă la comunicare continuă cu contribuabilii, fiind o instituţie publică deschisă dialogului, care ia în considerare şi respectă necesităţile acestora.

Astfel, prin comunicare, organul fiscal urmăreşte stabilirea nevoilor şi exigenţelor persoanelor fizice şi juridice pentru ca prin rolul şi atribuţiile pe care le deţine, să vină în întîmpinare acestora, realizînd în acest mod un interes general.
Detalii
30
10 2014
53

Accesul Activ la Registrul Bunurilor Imobile – mai multă eficiență pentru sistemul judecătoresc

AARBI – Accesul Activ la Registrul Bunurilor Imobile reprezintă o soluție informatică ce permite actualizarea online a bazei de date despre bunurile imobile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, direct de către executorii judecătorești cu informații despre sechestrarea bunurilor imobile sau radierea notărilor de sechestru.
Detalii
24
10 2014
395

Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S.”Fiscservinform” desfăşoară seminare de instruire pentru contribuabili

În perioada 22.10.2014-29.10.2014, colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat şi ai Î.S.”Fiscservinform” vor desfăşura seminare de instruire în cadrul IFS din municipiul Chişinău. Scopul lor se axează pe informarea detaliată cu privire la serviciile electronice fiscale şi beneficiile pe care le implică utilizarea acestora.
Detalii
23
10 2014
130

Studiu de caz: în ce mod identificarea mobilă în lumea virtuală oferă acces la serviciile publice în Republica Moldova

Soluţia Mobile e-ID în MoldovaSTUDIU DE CAZ

Introducere

În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a lansat agenda de e-Transformare a Guvernării cu scopul îmbunătăţirii prestării serviciilor publice, sporirii eficienţei şi transparenţei administrative, precum şi combaterii corupţiei prin promovarea inovaţiilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC).
Detalii
23
10 2014
191

Standardul ISO 27001 ca garant al securităţii şi protecţiei informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată

Potenţialul societăţii informaţionale este în continuă creştere datorită dezvoltării tehnologice şi a căilor de acces multiple. În acest context, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de securitate a sistemelor informatice impune existenţa unui sistem IT funcţionabil.

Managementul securităţii sistemelor IT constituie un factor hotărâtor în buna desfăşurare a activităţii unei companii, pentru asigurarea protecţiei datelor şi a efectuării de tranzacţii electronice.
Detalii
22
10 2014
606

Acum şi neplătitorii de TVA vor beneficia gratuit de serviciile electronice fiscale

Practicile bune de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii prin intermediul serviciilor electronice fiscale, au pus bazele iniţiativei de conectare gratuită la aceste servicii a agenţilor economici, inclusiv a neplătitorilor de TVA. Acţiunile respective au la bază Hotărârea Guvernului nr.164 din 05.03.2014, prin care s-a dispus implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), încît cel puțin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin internet.
Detalii
17
10 2014
347

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional.
Detalii
17
10 2014
491

Fără cozi la ușa doctorului. Cum te poți programa online prin Sistemul Informațional Integrat în Sănătate (SIIS)

În instituțiile medicale din Moldova, majoritatea pacienților pierd ore în șir stând la coadă la ușa doctorului în speranța că vor ajunge să fie consultați. Pentru a rezolva această problemă, spun specialiștii, nu este nevoie de soluții extreme, ci doar de planificare și programare eficientă. Sistemul Informațional Integrat în Sănătate (SIIS) permite acest lucru.

El oferă posibilitatea de programare a pacienților în regim online, ținându-se cont de orarul de muncă al doctorilor.
Detalii
17
10 2014
230

Atacurile cibernetice țintesc în primul rând informațiile, vulnerabilizând în egală măsură companiile și cetățenii

Centrul de Guvernare Electronică a găzduit conferința “The Cybercrime economy and its service-based nature”. Evenimentul se încadrează în spectrul acțiunilor din luna securității cibernetice, cel mai important demers european de creștere a nivelului de informare și de conștientizare a publicului asupra amenințărilor de această natură.
Detalii
10
10 2014
263

(video) Transfer de experiență în domeniul e-apostila.

Viceministrul Justiției, Sabina Cerbu, participă la cel de-al 9-lea Forum Internațional privind e-apostila, la invitația Secretariatului Convenției de la Haga. În cadrul Forului, care se defășoară în Hong Kong, în perioada 9-10 octombrie, Sabina Cerbu a prezentat statelor asiatice cele mai bune practici implementate de Republica Moldova în domeniul e-apostila.
Detalii