avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

19
08 2014
313

Плательщики НДС из муниципия Бэлць, Кишинев и Комрат подпишут новое соглашение об электронных налоговых услугах

В целях модернизации взаимодействия Государственной налоговой службы с налогоплательщиками были предприняты различные действия, одно из которых относится к подключению более 15 000 плательщиков НДС к электронной налоговой услуге. Данный процесс был осуществлен в 2011 году.

Государственная налоговая служба и ГП «Fiscservinform» (технико-технологический администратор ГНС) обеспечили все методологические, организационные и управленческие аспекты, связанные с данным процессом.
Detalii
14
08 2014
276

În perioada 11-30 august BNS efectuează testarea sistemului E-raportare

Întru implementarea sistemului informaţional automatizat de raportare electronică „e-Raportare” în sistemul statistic naţional, Biroul Naţional de Statistică (BNS) efectuează testarea sistemului e-raportare în regim de pilotare în perioada 11-30 august 2014.
Detalii
13
08 2014
218

Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai rapid, mai eficient!

Factura electronică este implementată în multe ţări din Europa, fiind un standard, un instrument comod de interacţiune operativă între agenţii economici în activitatea lor pe piaţă.

Totodată, privită din prisma administrării fiscale asigură transparenţă şi informare rapidă privind tranzacţiile facturate.
Detalii
11
08 2014
124

Raportul Global privind Tehnologiile Informaționale 2014 situează Republica Moldova în top 100

Cel mai complex instrument de evaluare a dezvoltării tehnologiei informaționale și comunicațiilor în toate statele lumii este Raportul Global privind Tehnologiile Informaționale, elaborat de Forumul Economic Mondial (WEF) în colaborare cu INSEAD.

Acesta cuprinde Indicele Pregătirii de Rețea (NRI) care stabilește impactul TIC asupra dezvoltării economice şi consolidării competitivităţii domeniului respectiv în statele lumii.
Detalii
08
08 2014
158

A fost lansat portalul diasporei – DIN.MD

Cum inițiez o afacere în Republica Moldova?”, „Dacă locuiesc și muncesc într-o țară străină de mai mulți ani, pot primi pensie în Republica Moldova?”, „Cum înscriu copilul meu la un liceu din Republica Moldova, după ce a învățat mai mulți ani în străinătate?” răspunsuri la aceste și alte întrebări, cetățenii le vor putea afla accesând online un singur portal – din.md – lansat astăzi de Biroul pentru relații cu diaspora (BRD).
Detalii
08
08 2014
280

Prezentarea Declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) pentru trimestrul II prin intermediul SIA „e-Reporting”

În perioada 01-31 iulie a anului 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitori de contribuţii la BASS) au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate (în continuare – declaraţii REV-5) pentru trimestrul II al anului de gestiune.
Detalii
06
08 2014
338

e-Trafic – notificări despre încălcarile surprinse de camerele de supraveghere

Centrul de Guvernare Electronică, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne lansează, în regim de testare aplicația mobilă e-Trafic, ce permite utilizatorilor recepționarea notificărilor despre încălcările comise în trafic. Aplicația poate fi descărcată și utilizată gratuit.
Detalii
05
08 2014
322

В Молдове запущен сайт www.finantare.gov.md для обеспечения максимальной прозрачности внешней финансовой помощи бизнесу

Как сообщили в Экономическом совете при премьер-министре, многочисленные консультации в рамках совета с представителями бизнеса показали, что доступ к финансированию является одной из главных проблем на пути развития частного сектора. Финансовые средства, привлекаемые правительством Молдовы от различных партнеров по развитию для прямого финансирования бизнеса в стране, призваны помочь решению этой проблемы.

Посредством нового портала, разработанного секретариатом Экономического совета при премьер-министре, экономические агенты из Молдовы будут лучше информированы о возможностях финансирования бизнеса за счет средств правительства Молдовы, правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.


Detalii
01
08 2014
390

Prezentarea Declaraţiei Forma 4-BASS prin Internet pentru trimestrul II anul 2014

În perioada 01-20 iulie 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitorii de contribuţii la BASS) au prezentat Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul II al anului 2014.
Detalii
01
08 2014
201

C 1 августа иностранцы смогут запрашивать визы для поездок в Молдову в режиме онлайн

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы с 1 августа запускает услугу «e-Visa», которая позволит иностранцам оформлять краткосрочную визу в нашу страну в режиме онлайн благодаря правительственному порталу www.evisa.gov.md
Detalii