avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

29
01 2015
32

Protecţia datelor cu caracter fiscal racordată la standardele internaţionale de securitate informaţională

Un sistem fiscal funcţional şi modern facilitează povara fiscală şi sporeşte civismul fiscal în societate. Astfel, o administrare de calitate a acestui domeniu presupune implicit atragerea şi alocarea resurselor pentru a crea şi menţine platforma sistemului informaţional fiscal care să încurajeze interacţiunea on-line dintre contribuabili şi autoritatea fiscală. Într-un final aceste rezultate îşi au efectul asupra creşterii performanţei mediului de afaceri şi a economiei naţionale per general.
Detalii
28
01 2015
144

В Молдове создан "черный список" неплательщиков в области электронных коммуникаций

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) проинформировало поставщиков, работающих в секторе электронных коммуникаций, о запуске на рынке Молдовы специального негативного Регистра активных дебиторов (заемщиков) — первой европейской системы идентификации неплательщиков, которая предоставляет услуги, направленные на предотвращение и уменьшение рисков в бизнесе, а также предоставит возможность взыскать долги без дополнительных затрат или усилий, передает NOI.md.
Detalii
24
01 2015
228

Avantaje ale semnăturii digitale

În doar câțiva ani de la implementarea semnăturii digitale în sectorul public și privat și utilizarea acesteia în serviciile publice electronice, efortul de a depune rapoartele la ghișeele autorităților publice a fost eliminat, iar procedura de semnare și transmitere a documentului digital a fost rezumată la doar câteva click-uri.
Detalii
23
01 2015
246

Девять фактов об операционной системе Windows 10

Корпорация Microsoft провела презентацию своей последней операционной системы — Windows 10. Чтобы подчеркнуть масштабность грядущих изменений, Microsoft решила «пропустить» девятую версию и выпустить новую систему сразу под номером 10.

«Windows 10 знаменует эпоху в мире персональных компьютеров, где главное место занимают мобильные устройства и облачное хранение данных, – заявил Сатья Наделла, генеральный директор компании. – Мы закладываем в Windows возможность для пользователей беспрепятственно переключаться с одного устройства на другое, продолжая работу или игру, как у себя дома, так и на рабочем месте».
Detalii
23
01 2015
293

Noile opţiuni de „Declaraţie electronică” integrat cu mecanismul guvernamental de semnare

În prezent, prin serviciul „Declaraţia electronică” peste 30 000 agenţi economici expediază către autoritatea fiscală cca 1,2 mln. de documente doar în format electronic, făra a le mai imprima pe hârtie şi fără a se deplasa la Serviciul Fiscal de Stat pentru a le depune.
Detalii
21
01 2015
145

Аналитики назвали худшие интернет-пароли 2014 года

Самым ненадежным паролем к интернет-аккаунтам по итогам 2014 года снова оказалась комбинация цифр 123456. Об этом свидетельствуют данные компании SplashData, которая ежегодно собирает рейтинг худших паролей.
Detalii
20
01 2015
152

Administrarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat – sarcina de bază a Î.S. „Fiscservinform”

Astăzi societatea globală evoluează prin rolul tot mai sporit acordat tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. Aceste inovaţii au un impact decisiv în reformarea sistemului de administrare publică şi în Republica Moldova, tranzitînd societara spre una digitală bazată pe cunoştinţe.Serviciile electronice publice şi conceptul de „e-Guvernare” sunt elemente cheie şi în dezvoltarea SFS din RM.
Detalii
19
01 2015
332

Declarația electronică fiscală pentru persoanele juridice a fost racordată la serviciul MSign

În contextul programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării e-Transformare și a tuturor demersurilor de dezvoltare și implementare a serviciilor publice electronice, la 13 ianuarie 2015, Declarația electronică fiscală pentru persoanele juridice a fost racordată la serviciul MSign.
Detalii
19
01 2015
105

Nou serviciu de notificări electronice privind suspendarea contului bancar

Odată cu lansarea sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (SIA „CCDE”), actele ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare şi alte documente ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare sunt expediate şi recepţionate doar în mod electronic, prin intermediul sistemului menţionat.
Detalii
17
01 2015
160

Экономический эффект мобильных технологий оценили в триллионы долларов

Мобильные технологии приносят огромную пользу потребителям, малым и средним предприятиям, а также мировой экономике в целом — их экономический эффект может оцениваться в несколько триллионов долларов США, говорится в докладе The Boston Consulting Group «Мобильная революция: как мобильные технологии создают экономический эффект в размере нескольких триллионов долларов США».
Detalii