avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

09
06 2014
294

Cele mai utilizate trei servicii electronice fiscale

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este orientată spre evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale şi implementarea lor, astfel încît reformele desfăşurate să fie în interesul şi serviciul contribuabilului.

Aceste acţiuni au drept rezultat scontat sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor, printr-o mai bună informare a acestora privind drepturile şi obligaţiunile lor fiscale.
Detalii
30
05 2014
324

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” majorează conformarea benevolă şi facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat

În sistemul fiscal rolul şi responsabilitatea de declarare, respectiv, achitare a obligaţiunii fiscale revine contribuabililor, iar evidenţa plăţilor efectuate de aceştia este realizată de SFS. Astfel, se identifică permanent noi modalităţi de interacţiune cu mediul de afaceri şi persoanele fizice, încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară şi simplificarea procesului de executare a obligaţiilor fiscale de către contribuabili. În acest context, noul serviciu electronic — „Contul curent al contribuabilului” asigură comoditatea privind vizualizarea situaţiei fiscale curente, în regim on-line.
Detalii
28
05 2014
277

Un nou e-serviciu simplifică la maxim obținerea Autorizației de folosința specială a apei

Astăzi a fost lansată Platforma Comună pentru Autorizarea de Mediu a Folosinței Speciale a Apei, PCAMFSA. Astfel, persoanele fizice și juridice care au nevoie de o autorizație de mediu pentru folosința specială a apei sunt scutite de procedurile complicate și consumatoare de timp. Mai mult de atât, de acum pot fi evitate orice drumuri la instituțiile implicate în proces, noul sistem permițând instituirea unui ghișeu electronic unic de eliberare a autorizațiilor.
Detalii
26
05 2014
343

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat

În sistemul fiscal rolul şi responsabilitatea de declarare, respectiv achitare a obligaţiunii fiscale revine contribuabililor, iar evidenţa plăţilor efectuate de aceştia este realizată de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, se identifică permanent noi modalităţi de interacţiune cu mediul de afaceri şi persoanele fizice, încât să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară şi simplificarea procesului de executare a obligaţiilor fiscale de către contribuabili. În acest context, noul serviciu electronic — „Contul curent al contribuabilului” asigură comoditatea privind vizualizarea situaţiei fiscale curente, în regim on-line.
Detalii
23
05 2014
353

„e-Factura” - rezultate la doar 3 luni de la lansare

Serviciul „e-Factura” a fost lansat în Republica Moldova la 11 februarie 2014. În doar 3 luni acesta a reușit să-și justifice pe deplin existența, iar cifrele vorbesc de la sine.

826 de companii (957 utilizatori unici) au optat pentru gestiunea electronică a facturilor, simplu, sigur și comod și s-au abonat la serviciul „e-Factura”.

În perioada de referință au fost generate 1907 de facturi, dintre care au fost finisate 1858. Recordul în ceea ce privește valoarea totală fără TVA a unei facturi înregistrează la momentul actual 1 490 317 lei. Totalul sumei de facturare pentru perioada de referință se ridică la 25 589 294,01 de lei și Total TVA 3 958 853.51 de lei.
Detalii
30
04 2014
311

Servicii de calitate - carte de vizită a Î.S. „Fiscservinform”

Un sistem de management eficient are la bază o administrare orientată către client şi asigurarea că produsul/serviciul furnizat satisface cerinţele acestuia. Astfel, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii, iar Sistemul de Management al Calităţii reprezintă elementul din ce în ce mai necesar pentru supravieţuire şi dezvoltare.
Detalii
11
04 2014
390

Declaraţia electronică vamală reduce esenţial costul procedurilor de export. O zi câştigată reduce pierderile cu 1%

Acum o lună Serviciul Vamal a lansat serviciul e-customs la toate posturile vamale de frontieră. Acest serviciu de vămuire electronică, oferă exportatorilor posibilitatea să perfecteze declaraţia de export la distanţă, fără contact direct cu colaboratorii serviciului vamal. Drept urmare costurile aferente procedurilor de export pot fi micşorate de peste două ori, sunt reduse la minim riscurile de corupţie, iar întreagă procedură devine absolut transparentă şi poate fi supravegheată în regim on-line.
Detalii
03
04 2014
541

Facturarea electronică în Republica Moldova. Premise şi oportunități

În Republica Moldova, ca şi în alte state ale lumii, factura reprezintă un document contabil întocmit în cadrul unei tranzacții (operațiuni) economice de către partea furnizoare în favoarea părții beneficiare. Factura, de regulă, conține elemente prestabilite, necesare identificării şi evidenței contabile a operațiunii economice, precum şi deducerii impozitelor prevăzute de lege. Aceste elemente, pot include lista cu mărfurile (bunurile) vîndute sau serviciile prestate beneficiarului (clientului) de către furnizor, datele de identificare fiscală ale clientului, datele furnizorului, prețul unitar, cota TVA, cantitatea şi suma totală a facturii.
Detalii
21
03 2014
734

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Factura” - simplu, rapid şi sigur

De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţii economici — SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
21
03 2014
463

Sondaj Național Anual 2013: a crescut numărul gospodăriilor care dispun de calculatoare și au acces la Internet

La comanda Centrului de Guvernare Electronică, al doilea an consecutiv se realizează sondajul național anual “Percepția, asimilarea și susținerea, de către populație a e-Transformării Guvernării în R. Moldova”.

Rezultatele Sondajului pentru anul 2013 denotă o creștere cu 6 puncte procentuale (p.p.) față de anul 2012 a ponderii gospodăriilor care dispun de cel puțin un calculator. Astfel, 64% dintre respondenți au declarat că dispun de cel puțin un calculator în gospodărie.
Detalii