avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

01
08 2014
133

Discuții cu mediul de business despre servicii și instrumente electronice pentru eficientizarea afacerilor

Astăzi, 31 iulie 2014, Centrul de Guvernare Electronică s-a întâlnit într-o nouă ședință cu reprezentanții mediului de afaceri.
Detalii
31
07 2014
152

Implicarea Autorităților Publice în implementarea la nivel sectorial a Agendei de e-Transformare

Astăzi, 31 iulie, Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică și a Î.S Centrul de Telecomunicații Speciale a organizat Sesiunea de Informare “Prezentarea Platformei de e-Guvernare”.
Detalii
29
07 2014
200

“Sisteme cloud integrate” pentru Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova a finalizat cu succes etapa de pilotare a tehnologiilor Cloud Computing în cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.

Lansat în februarie 2013, cu sprijinul Băncii Mondiale, sistemul de cloud privat (MCloud) al guvernului este folosit în prezent de 19 ministere şi agenţii în scopul de a pune servicii de guvernare electronică la dispoziţia publicului. Principalele produse MCloud: IaaS, MPass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului), MSign (serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală), şi MPay (serviciul guvernamental de plăţi electronice) – sunt asimilate în mod rapid atât de către clienţii guvernamentali cât şi de către cetăţeni.
Detalii
29
07 2014
308

Instruirea autorităţilor publice centrale privind SIA “e-Factura”

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 (Pct.3 alineat introdus prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493), începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”.
Detalii
16
07 2014
272

“Fiscservinform” – promotorul serviciilor electronice în Moldova

Î.S. “Fiscservinform” este specializata în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, fiind prezentă pe piaţa TIC a Republicii Moldova din anul 2008 în calitate de operator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional fiscal din Republica Moldova.
Detalii
16
07 2014
357

SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este un produs eficient, în continuă perfecționare

Scopul principal al SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este de a îmbunătăţi procesul administrării fiscale şi de a furniza contribuabililor noi oportunități prin intermediul serviciilor electronice, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu reprezentanții Proiectului USAID (BRITE).
Vizualizează 3 fotografii →
14
07 2014
254

Prioritățile UE privind tranziția la economia cunoașterii, promovată prin Agenda de e-Transformare a Republicii Moldova

Economia globală contemporană se află într-o etapă de tranziție către o economie a cunoașterii. Într-un așa moment, de schimbare a regulilor economice, nu poate fi nicidecum ignorat rolul tehnologiilor informaționale care accelerează și facilitează transferul de cunoștințe și utilizarea, în general, a datelor.
Detalii
11
07 2014
332

Serviciile electronice fiscale reduc efortul și distanța între contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat

Recent a fost efectuat un studiu statistic pentru stabilirea gradului și intensității utilizării serviciilor electronice fiscale. Drept urmare, au fost identificate 3 servicii cel mai des utilizate.

Contul curent al contribuabilului” – un instrument ce permite accesarea on-line a informaţiilor despre obligaţiile fiscale ale contribuabilului şi verificarea statutului curent al tuturor restanţelor sau supraplăţilor la Bugetul Public Naţional.
Detalii
10
07 2014
445

În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat!

Conform prevederilor art. 187, alin. (21) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012 subiecţii impunerii cu TVA din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat prezintă rapoarte Serviciului Fiscal de Stat exclusiv în format electronic.

Aceste acţiuni se înscriu în Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale — „Moldova electronică”, prin care au fost puse bazele unei abordări sistemice asupra sporirii capacităţii tehnologiilor informaţionale în toate domeniile de activitate social-economică, inclusiv în sectorul public.
Detalii
02
07 2014
264

Î.S. „Fiscservinform” a lansat campania de profilaxie al Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Buna funcţionalitate a Sistemului Informaţional a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) şi a infrastructurii tehnice a acestuia influenţează direct calitatea actului de administrare fiscală.

Fiind un domeniu specific, care implică un grad înalt de securitate a datelor cu caracter fiscal, menţinerea şi dezvoltarea Sistemului info-comunicaţional al SFS necesită implicarea specialiştilor cu cunoştinţe aprofundate atît în domeniul TI cît şi cunoaşterea metodologiei de formare, gestionare şi evidenţă a obligaţiunilor fiscale.
Detalii