avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

07
10 2015
128

Библиотечная система Молдовы будет оцифрована

Центр статистики, исследования и развития открылся во вторник в Национальной библиотеке Молдовы (BNRM) с целью модернизации работы библиотечной системы и ее сотрудников.
Detalii
06
10 2015
128

MoldData va lupta mai eficient contra spam-ului și malware-ului în Moldova

Compania olandeză SpamExperts și MoldData au semnat un parteneriat, care va contribui la combaterea spam-ului și malware-ului în Republica Moldova.

Întreprinderea de Stat MoldData și compania olandeză SpamExperts, unul din liderii mondiali specializaţi în domeniul securităţii email, au făcut public un nou parteneriat în combaterea spam-ului și malware-ului în Republica Moldova.
Detalii
28
09 2015
421

Блокирование доступа к электронным налоговым услугам в случае несовпадения идентификационных данных отчитывающегося субъекта в Информационной Системе Государственной Налоговой службы и представленных данных на момент подключения к электронным налоговым услугам, в частности данных об ответственных лицах отчитывающегося субъекта

Какие органы уполномочены заблокировать доступ к электронным налоговым услугам? Что является наиболее частой причиной этого?

Приостановление или блокирование доступа к электронным налоговым услугам может быть выполнено ГНС, территориальными налоговыми службами и ГП «Fiscservinform». Независимо от органа, который заблокировал или приостановил доступ, отчитывающийся субъект проинформирован посредством электронной почты о причине блокирования, об исполнителе и его контактных данных.
Detalii
23
09 2015
128

Pînă la 65 din totalul exporturilor sunt perfectate electronic

Serviciul Vamal continuă să modernizeze procedurile vamale, fiind un pas important implementarea procedurii de declarare electronică. La acest capitol vama Moldovei se racordează totalmente conceptului european de Vama electronică E-customs.
Detalii
22
09 2015
154

Революция данных в интересах устойчивого развития

Существует растущее понимание того, что успех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые будут приняты 25 сентября на специальном саммите Организации Объединенных Наций, будет зависеть от способности правительств, бизнеса и гражданского общества использовать данные для принятия решений.

Я уже подчеркивал ключевой фактор этого процесса: инвестирование в строительство инновационных систем данных, которые опираются на новые источники данных в реальном времени в интересах устойчивого развития.
Detalii
16
09 2015
336

Ministerul Justiției a prezentat un nou Registru al Actelor Juridice

Căutarea actelor juridice a devenit mult mai simplă chiar și pentru simplii utilizatori, odată cu implementarea unui nou Registru de Stat al Actelor Juridice.

Noul Registru al Actelor Juridice implementat de Ministerul Justiției va simplifica căutarea actelor juridice. Programul este adaptat și pentru utilizatorii neprofesioniști.
Detalii
14
09 2015
271

Parajuriştii oferă asistenţă juridică primară gratuită

Locuitorii din 29 de sate şi comune din ţară beneficiază de serviciile unui parajurist — persoană care oferă asistenţă juridică primară în orice domeniu. Aceştia îi consiliază şi pe oamenii din localităţile învecinate, serviciile lor fiind parte a programului de asistenţă juridică garantată de stat.
Detalii
07
09 2015
518

Blocarea accesului la serviciile fiscale electronice în cazul necorespunderii datelor de identificare a entităţii raportoare dintre Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi datele prezentate la momentul conectării la serviciile fiscale electronice, îndeosebi a persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare

Care sunt organele abilitate cu drept de blocare a accesului la serviciile fiscale electronice şi cauza cea mai frecvent întîlnită a procesului respectiv?

Suspendarea sau blocarea accesului la serviciile fiscale electronice poate fi efectuată de IFPS, IFS teritoriale şi de Î.S. „Fiscservinform”. Indiferent de organul ce a blocat sau suspendat accesul, entitatea raportoare este informată, prin intermediul adresei de e-mail, referitor la motiv, executor, precum şi datele de contact ale acestuia.
Detalii
26
08 2015
196

Un registru al turismului va fi lansat în Republica Moldova

Conceptul Sistemului informațional automatizat „Re­gistrul turismului” a fost aprobat, de curând, de Gu­vern. Documentul în cauză a fost elaborat în contextul modernizării tehnologice a industriei turistice, în con­formitate cu Planul de ac-țiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a tu­rismului „Turism 2020”.
Detalii
22
08 2015
276

Învățământul superior la distanță - o cerință a societății în continuă schimbare

Obținerea studiilor superioare prin intermediului învățământului la distanță devine o realitate și în Moldova. Ministerul Educației publică proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță(ISD) în universități, după ce acesta a fost consultat public și aprobat de Colegiului Ministerului.
Detalii