avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

08
08 2014
209

A fost lansat portalul diasporei – DIN.MD

Cum inițiez o afacere în Republica Moldova?”, „Dacă locuiesc și muncesc într-o țară străină de mai mulți ani, pot primi pensie în Republica Moldova?”, „Cum înscriu copilul meu la un liceu din Republica Moldova, după ce a învățat mai mulți ani în străinătate?” răspunsuri la aceste și alte întrebări, cetățenii le vor putea afla accesând online un singur portal – din.md – lansat astăzi de Biroul pentru relații cu diaspora (BRD).
Detalii
08
08 2014
413

Prezentarea Declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) pentru trimestrul II prin intermediul SIA „e-Reporting”

În perioada 01-31 iulie a anului 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitori de contribuţii la BASS) au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate (în continuare – declaraţii REV-5) pentru trimestrul II al anului de gestiune.
Detalii
06
08 2014
514

e-Trafic – notificări despre încălcarile surprinse de camerele de supraveghere

Centrul de Guvernare Electronică, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne lansează, în regim de testare aplicația mobilă e-Trafic, ce permite utilizatorilor recepționarea notificărilor despre încălcările comise în trafic. Aplicația poate fi descărcată și utilizată gratuit.
Detalii
05
08 2014
552

В Молдове запущен сайт www.finantare.gov.md для обеспечения максимальной прозрачности внешней финансовой помощи бизнесу

Как сообщили в Экономическом совете при премьер-министре, многочисленные консультации в рамках совета с представителями бизнеса показали, что доступ к финансированию является одной из главных проблем на пути развития частного сектора. Финансовые средства, привлекаемые правительством Молдовы от различных партнеров по развитию для прямого финансирования бизнеса в стране, призваны помочь решению этой проблемы.

Посредством нового портала, разработанного секретариатом Экономического совета при премьер-министре, экономические агенты из Молдовы будут лучше информированы о возможностях финансирования бизнеса за счет средств правительства Молдовы, правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.


Detalii
01
08 2014
458

Prezentarea Declaraţiei Forma 4-BASS prin Internet pentru trimestrul II anul 2014

În perioada 01-20 iulie 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitorii de contribuţii la BASS) au prezentat Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul II al anului 2014.
Detalii
01
08 2014
275

C 1 августа иностранцы смогут запрашивать визы для поездок в Молдову в режиме онлайн

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы с 1 августа запускает услугу «e-Visa», которая позволит иностранцам оформлять краткосрочную визу в нашу страну в режиме онлайн благодаря правительственному порталу www.evisa.gov.md
Detalii
01
08 2014
146

Discuții cu mediul de business despre servicii și instrumente electronice pentru eficientizarea afacerilor

Astăzi, 31 iulie 2014, Centrul de Guvernare Electronică s-a întâlnit într-o nouă ședință cu reprezentanții mediului de afaceri.
Detalii
31
07 2014
169

Implicarea Autorităților Publice în implementarea la nivel sectorial a Agendei de e-Transformare

Astăzi, 31 iulie, Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică și a Î.S Centrul de Telecomunicații Speciale a organizat Sesiunea de Informare “Prezentarea Platformei de e-Guvernare”.
Detalii
29
07 2014
235

“Sisteme cloud integrate” pentru Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova a finalizat cu succes etapa de pilotare a tehnologiilor Cloud Computing în cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.

Lansat în februarie 2013, cu sprijinul Băncii Mondiale, sistemul de cloud privat (MCloud) al guvernului este folosit în prezent de 19 ministere şi agenţii în scopul de a pune servicii de guvernare electronică la dispoziţia publicului. Principalele produse MCloud: IaaS, MPass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului), MSign (serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală), şi MPay (serviciul guvernamental de plăţi electronice) – sunt asimilate în mod rapid atât de către clienţii guvernamentali cât şi de către cetăţeni.
Detalii
29
07 2014
388

Instruirea autorităţilor publice centrale privind SIA “e-Factura”

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 (Pct.3 alineat introdus prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493), începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”.
Detalii