Știri

Activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase. Regimul fiscal

Din 1 ianuarie 2024 un capitol aparte din Codul fiscal (CF) (cap. 73) va reglementa regimul fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase. Joi, 10 august anul curent, în „MO” a fost publicată Legea nr. 212 din 20 iulie 2023 pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală și care prevede completarea CF cu noi prevederi.

 

Astfel, subiecți ai impunerii vor fi agenții economici care vor deține, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, licență pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată (subiecți). În cazul dat perioada fiscală se va înțelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul.

 

Pentru subiecții prevăzuți în noul capitol din CF, care vor obține licență pe parcursul anului calendaristic, perioada fiscală va începe de la data obținerii acesteia și până la finele anului calendaristic. Totodată, subiecții cărora li se va retrage licența sau care vor avea licența suspendată, perioada fiscală se va considera perioada de la începutul anului calendaristic și până la data la care licența se va retrage sau suspenda.

 

Obiect al impunerii va fi venitul determinat conform contabilității financiare, obținut în perioada fiscală, cu excepția diferențelor de curs valutar, iar cota de impozit pe venit în cazul subiecților prevăzuți în cap. 73 din CF va constitui 7% din obiectul impunerii.

 

Odată cu intrarea noilor prevederi în vigoare, un articol aparte va reglementa modul de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit de către subiecți. Astfel, calcularea se va efectua prin aplicarea cotei impozitului asupra obiectului impunerii, iar achitarea la buget a impozitului pe venit se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

 

Darea de seamă privind impozitul pe venit se va prezenta anual, nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Completările la CF prevăd că formularul și modul de completare a dării de seamă privind impozitul pe venit se va aproba de către Ministerul Finanțelor.

 

Conform noilor prevederi, contribuabilii care au filiale și/sau subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) vor achita impozitul calculat la buget corespunzător sediului central (adresa juridică) al contribuabilului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

318 vizualizări

Data publicării:

11 August /2023 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

regim fiscal | metale feroase și neferoase | gestionarea deșeurilor | Aprobarea politicii bugetar fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon