Analitica și statistica

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20141 Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2013 a constituit 104,7%. În luna septembrie 2014 faţă de septembrie 2013 acest indice a marcat 107,4%. Industria extractivă în ianuarie-septembrie 2014 comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 3,9%. Industria prelucrătoare în ianuarie-septembrie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,3%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 5,1%. În ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 14,5% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,0%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 2,6 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,7%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 25,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor lactate – cu 8,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,2%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%). În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 27,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 22,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 10,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), etc. În ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 46,0%; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 35,6%; fabricarea produselor textile – cu 24,0%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,0%; industria metalurgică – cu 12,0%; fabricarea de mobilă – cu 9,2%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 2,7%, tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 2,7%; etc. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-septembrie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 15,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 13,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,7%), etc. În ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 2,3% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,3%). Reducerea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 8,4% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 0,5%. Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-septembrie 2014 Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender Precizari metodologice: Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa www.statistica.md Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate. Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1185 vizualizări

Data publicării:

12 Noiembrie /2014 16:38

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Biroul Național de Statistică | industrie | activitate

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon