Analitica și statistica

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/15

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/151. Reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 – nestatale (cu o unitate mai puţin comparativ cu anul de studii 2013/14). Din total instituţii de stat, 2 instituţii au doar Ciclul II – studii superioare de masterat. Numărul de studenţi din învăţămîntul superior a înregistrat o scădere esenţială în ultimii 2 ani, cu circa 13 mii. La începutul anului de studii 2014/15, numărul de studenţi a constituit 89,5 mii persoane (exclusiv cei străini), din care 81 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Reducerea numărului de studenţi a fost înregistrată atît în instituţiile de stat (cu 6,4 mii persoane faţă de anul de studii 2013/14), cît şi în cele nestatale (cu 1,3 mii persoane). Din numărul total de studenţi, peste 69% îşi fac studiile în bază de contract. În instituţiile de stat, mai evidentă este diminuarea numărului studenţilor în bază de contract, cu 16,8% la învăţămîntul de zi şi 5,1% la învăţămîntul cu frecvenţă redusă. În acelaşi timp, numărul de studenţi bugetari a înregistrat mici variaţii în jurul valorii de 28 mii. Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2013/14 – 2014/15, persoane În medie la 10 mii locuitori revin 252 studenţi din instituţiile de învăţămînt superior, comparativ cu 273 studenţi în anul de studii precedent. Studenţii din învăţămîntul cu frecvenţă redusă deţin o pondere de 35,3% sau cu 1,4 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul de studii 2013/14. Din totalul de studenţi cu frecvenţă redusă, studenţii bugetari reprezintă 6 la sută. În funcţie de gen, se menţine o preponderenţă a femeilor – 57,5% din total studenţi sau cu 0,9 p. p. mai mult comparativ cu anul de studii 2013/14. Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe relevă un declin major înregistrat la nivelul studiilor superioare de licenţă (cu 6,9 mii persoane), în special în cazul studenţilor în bază de contract în instituţiile de stat (cu 5,2 mii persoane). Numărul de studenţi la programele de masterat a scăzut cu 0,6 mii persoane, iar numărul studenţilor bugetari la aceste programe a rămas la nivelul anului de studii precedent. Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe, în anii de studii 2013/14 – 2014/15, persoane Înmatricularea. În anul de studii 2014/15, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 17,1 mii persoane la Ciclul I2 (cu 2,1 mii persoane mai puţin faţă de anul de studii precedent) şi 7,3 mii persoane la Ciclul II, prezentînd nivelul anului de studii precedent. Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 79,2% au fost înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de anul de studii precedent), 18,7% – în baza studiilor medii de specialitate (+ 6,9 p.p.), 0,9% – în baza studiilor medii de cultură generală (- 0,4 p.p.) şi 1,3% – în baza studiilor superioare (+ 0,4 p.p.). Reducerea numărului de persoane înmatriculate la studii de licenţă este resimţită şi în cazul repartizării pe domenii. Astfel, comparativ cu anul de studii 2013/14, se atestă scăderea numărului de studenţi înmatriculaţi la Ciclul I la toate cele 8 domenii fundamentale. Figura 2. Studenţi înmatriculaţi conform domeniilor fundamentale, în anii de studii 2013/14-2014/15 La Ciclul II se atestă creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi în domeniul educaţie (cu 0,3 mii), precum şi mici variaţii pozitive pentru aşa domenii precum: ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte, ştiinţe umaniste şi arte. Totodată, la Ciclul II se menţine o cerere sporită pentru domeniul fundamental ştiinţe sociale, economie, drept (3,7 mii înmatriculaţi), deşi numărul de studenţi înmatriculaţi în acest domeniu s-a redus cu 6,3% faţă de anul de studii 2013/14. În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 14,3 mii persoane la Ciclul I, inclusiv 8,3 mii în bază de contract (cu 14,1% mai puţin faţă de anul de studii 2013/14) şi 6,0 mii persoane la buget (cu 7,6% mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II a constituit 6,2 mii persoane, fiind în uşoară scădere faţă de anul de studii 2013/14 (sub 1%), reprezentînd 30 la sută din total studenţi înmatriculaţi. Numărul celor înmatriculaţi la Ciclul II cu finanţare bugetară a fost de 3,8 mii persoane sau peste 60% din total înmatriculaţi la acest nivel. Totodată, numărul studenţilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară a înregistrat o mică creştere faţă de anul de studii 2013/14 (cu 1,1%). Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal constituie 3,9 mii persoane sau cu 3,9% mai puţin faţă de anul de studii 2013/14. În condiţiile în care, numărul persoanelor înmatriculate în instituţii nestatale este în descreştere comparativ cu anul de studii precedent, în cazul studenţilor înmatriculaţi la Ciclul II (1,1 mii persoane) s-a înregistrat o creştere cu peste 7%. Absolvenţi. În anul 2014, 17,1 mii persoane au absolvit Ciclul I, înregistrînd o scădere cu 3,8% comparativ cu anul 2013. În cazul Ciclului II numărul absolvenţilor este în creştere cu 1,1% şi constituie 6,4 mii persoane. Studiile superioare medicale şi farmaceutice au fost absolvite de 0,8 mii persoane sau cu 4,8% mai mult decît în 2013. Dacă ne referim la distribuţia numărului de absolvenţi pe domenii generale de studiu, remarcăm o pondere superioară a absolvenţilor din aşa domenii ca, ştiinţe economice (27,3% din total licenţiaţi), educaţie (14,8%), drept (12,4%) şi activităţi inginereşti (8,8%). În cazul absolvenţilor studiilor superioare de masterat, 27 la sută au absolvit ştiinţele economice, 20 la sută – dreptul şi 15 la sută – domeniul educaţie. Personal didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 5,4 mii persoane (personal de bază) sau cu 6,4% mai puţin comparativ cu anul de studii 2013/14. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,7 mii persoane, inclusiv 2,3 mii – doctor în ştiinţe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor în total personal didactic este de peste 54%, fiind mai superioară în cazul funcţiilor de asistent universitar, lector/lector superior universitar, peste 60 la sută. Informativ: La începutul anului de studii 2014/15, numărul studenţilor străini a constituit 2,5 mii persoane sau cu 15 la sută mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 70,0%, Ucraina – 6,5%, România – 6,4%, Turcia – 5,2% şi Rusia – 2,9%. Note: 1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2014. 2 Inclusiv studii medicle şi farmaceutice.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1513 vizualizări

Data publicării:

20 Decembrie /2014 09:16

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

învăţămînt | studii | Biroul Național de Statistică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon