12
06 2014
1221

Creșterea plafonului de garantare a depozitelor bancare – o măsura importantă de mărire a încrederii în sectorul bancar

Odată cu constituirea în 2004 în Republica Moldova a Fondului de garantare a depozitelor, a fost stabilit pentru prima dată și minimul garantat bancar în caz de insolvabilitate a băncii. Astăzi acesta este 6.000 lei pentru depozitul fiecărei persoane fizice, fiind aplicat indiferent de valuta, pe orice tip de cont – de depozit, de cont curent sau de card salarial, urmând a fi achitat în maximum 12 zile de la data retragerii licenței unei bănci. În condițiile declarațiilor recente de intenție a Parlamentului de a mări acest plafon, constatăm că este într-adevăr o măsura necesară pentru a mări încrederea în sectorul bancar, dar și de a diminua riscurile pentru persoanele fizice. În același timp, apar multiple abordări ce țin de mărimea minimă a acestui nivel. Conform estimărilor EXPERT-GRUP, în Republica Moldova acesta urmează a fi crescut, în una sau câteva etape, până la minim circa 50.000 lei, iar pe termen mediu și lung – se impune o creștere semnificativ mai mare. Aceste calcule au fost efectuate reieșind din mărimea economiei RM și astfel a potențialului circuitului monetar din sectorul bancar, dar și ținând cont de practica țărilor dezvoltate din regiune. Plafonul minim de aproximativ 50,000 lei este recomandat reieșind din următoarele - 12 salarii medii pe economie în RM sau de 2 ori *Produsul Intern Brut pe cap de locuitor. Pe termen mediu și lung va fi necesară o mărire mult mai semnificativă, ținând cont de experiența țărilor vecine, dar și de capacitatea de migrare a capitalului. Această mărire, dar și toate cele următoare, înseamnă cheltuieli mai mari pentru bănci, care contribuie la formarea Fondului de Garantare a Depozitelor - însă efectele adverse ale acestor măriri pentru sectorul bancar ar putea fi reduse prin aranjamente tranzitorii descrise in continuare. Totuși, creșterea minimului garantat va avea un impact economic important, prin mărirea încrederii în sectorul bancar și disponibilității fondurilor pentru creditările ulterioare pentru dezvoltarea economiei; dar va avea și un impact social, prin garantarea securității economiilor (de ex. pentru persoanele care fac economii pentru pensie, sau pentru studiile copiilor). În prezent, valoarea medie a unui depozit per deponent în Moldova nu este un indicator util pentru a determina nivelul minim de garantare a depozitelor, pentru că multe persoane nu au suficientă încredere în sectorul bancar și aleg să nu facă depozite, sau aleg anumite comportamente de reducere a riscurilor, care însă denaturează statistica. De ex. fac depozite în țări din UE, sau Rusia; iar în Moldova împart suma care doresc să o depună personal în câteva depozite mai mici înregistrate pe mai mulți membri ai familiei; fie în loc de o depunere mare la o singura bancă - fac mai multe depuneri în câteva bănci diferite (depozitele fiind garantate separat pentru fiecare persoană fizică în fiecare bancă separat) etc. Astfel, se recomandă corelarea plafonului minim anume cu mărimea economiei moldovenești și tendințele regionale și mai puțin reieșind din statistica bancară actuală. Alte recomandări:
  • Aranjamente tranzitorii: este importantă oferirea sectorului bancar o perioadă de timp rezonabilă pentru a mări contribuțiile (de ex. legea poate fi aprobată rapid, dar poate stabili etape graduale de intrare în vigoare și un grafic de mărire în fiecare trimestru a mărimii nivelului garantat, până la atingerea sumei indicate);
  • Stabilirea în lege a unui mecanism de revizuire anuală a acestui plafon, prin corelarea cu un număr anumit de salarii medii pe economie sau PIB; gradual, odată cu completarea cu alte măsuri de mărire a stabilității sectorului bancar din RM și de reducere a riscurilor, nivelul minimului garantat bancar va trebui revizuit din nou și mărit gradual până la 30-50 salarii medii pe economie sau 2-9 ori PIB-uri pe cap de locuitor. Este imperativ în paralel să fie fortificat complex tot sectorului bancar din Republica Moldova, pentru că în orice țară din lume un asemenea fond poate garanta situația de incapacitate de plată a unei sau câtorva instituții bancare (nu însă și o criză a întregului sistem bancar dintr-o țară, cum s-a întâmplat în Islanda în timpul crizei financiare din 2008-2012);
  • Pe termen lung, odată cu avansarea procesului de integrare europeană, va apărea și obligația unică pentru statele membre ale UE să adopte garanții minime de 100.000 euro pentru cetățenii săi (anterior era 20.000 Euro în 1994 și 50.000 Euro în 2008). Ținând cont de prioritățile politice, preluarea graduală a legislației europene în acest domeniu este esențială.
  • Ținând cont de potențialul de migrare a capitalului, este importantă examinarea pe viitor a practicilor din regiune (ex. Ucraina – minim 200.000 UAH, Rusia – minim 700.000 ruble, România – 100.000 Euro (ca și în majoritatea țărilor UE, excepție Irlanda care oferă garanții nelimitate).
  • În majoritatea țărilor, în limita acestui plafon, sunt garantate depozitele persoanelor fizice; totuși în unele țări aceste garanții au fost oferite și persoanelor juridice, pentru a susține companiile mici și mijlocii (de ex. în România);
  • Modificarea plafonului minim de garantare a depozitelor trebuie să fie completată și de alte măsuri de mărire a stabilității sectorului bancar din Republica Moldova, pentru a reduce riscurile de insolvabilitate a băncilor. Pe termen mediu, este importantă și stabilirea unei legături directe între nivelul de performanță a băncilor și mărimea contribuțiilor (astfel încât banca care își asumă un comportament de risc mai mare în activitatea sa de creditare – să facă o contribuție procentuală mai mare decât o bancă cu comportament mai prudent, și astfel cu risc mai mic de insolvabilitate și utilizare a fondului comun de către deponenții săi);
  • Detalii despre calculele efectuate: cifra de aproximativ 50.000 lei a fost stabilită reieșind din următoarele - de 12 salarii medii pe economie în RM (12*4.255 MDL salariu prognozat pentru 2014 = 51.060 MDL) sau de 2 ori * Produsul Intern Brut pe cap de locuitor (fiind utilizat indicatorul minim in lei al PIB pe cap de locuitor, și anume indicatorul exprimat în prețuri curente, stabilit preliminar pentru 2013 - astfel este de 28.067 MDL * 2 = 56.134 MDL).
Notă suplimentară:
  • Mai multă informație despre Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar din Moldova, contacte și cadrul legislativ poate fi găsită accesând www.fgdsb.md. Cadrul legislativ prevede inclusiv și câteva categorii de persoane fizice (foarte puține) care nu pot beneficia de aceste garanții.
  • Fondul de garantare este creat din contribuțiile tuturor băncilor, sucursalelor și filialelor băncilor străine care dețin autorizația BNM de a desfășura activități financiare; acestea fac trimestrial câte o contribuție financiară în acest fond de garantare care este corelat procentual cu volumul total de depozite din acea bancă; banii fiind păstrați într-un cont curent la BNM.
  • În caz de insolvabilitate a băncii, și astăzi uneori un deponent poate primi mai mult decât suma indicată, dar numai în cazul în care activele rămase după declararea insolvabilității permit acest lucru. Însă minimul garantat bancar este o sumă care poate fi achitată indiferent de situația după declararea insolvabilității, precum și imediat (timp de maxim 12 zile de la data retragerii licenței băncii); pe când banii suplimentari acestui plafon, în caz că este aplicabil, pot fi primiți de către deponent după luni și chiar ani de zile de așteptare. Din acest motiv este important să existe un nivel suficient de mare al minimului garantat bancar achitat rapid persoanei fizice în caz de insolvabilitate.

via expert-grup.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.