Analitica și statistica

Date oficiale: Șomajul descrește

Acest fapt a fost anunțat de către Biroului Naţional de Statistică. Este vorba de o descreștere în trimestrul III al anului 2016. Conform datelor BNS, populaţia economic activă este în descreştere cu 0,9%, în comparație cu trimestrul III, 2015. În prezent, 97,1% din populația RM sunt ocupați şi 2,9% - șomeri. Cota de 50,3% din numărul total al persoanelor care muncesc o dețin bărbații, 49,7% - femeile. Totodată, numărul persoanelor care muncesc în mediul rural (55,2%) este mai mare față de cei din mediul urban (44,8%). Rata populaţiei de la 15 ani şi mai mult a constituit 44,8%, fiind în descreștere cu 0,4% față de trimestrul respectiv al anului precedent (45,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor - 47,8%, în comparaţie cu cel estimat pentru femei - 42,1%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,1% în mediul urban şi 44,5% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,5%, iar în categoria 15 - 64 de ani - 49,6%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16 - 56 ani pentru femei şi 16 - 61 ani pentru bărbaţi) a fost de 52,4%. Populaţia ocupată a constituit 1 mil.298,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 0,5% faţă de trimestrul III al anului 2015. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe -50,0% bărbaţi şi 50,0% femei, ponderea ocupării în mediul rural a fost mai mare față de cea din mediul urban (respectiv 55,9% mediul rural şi 44,1% mediul urban.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

744 vizualizări

Data publicării:

11 Februarie /2017 10:28

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon