Analitica și statistica

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2014

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2014 Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 10435,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,1% (în preţuri comparabile). Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-septembrie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 5485,3 mil.lei (reprezentînd 52,6% din total), fiind în creştere cu 5,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 4423,1 mil. lei (reprezentînd 42,4% din total), fiind în descreştere cu 2,0% faţă de ianuarie-septembrie 2013. În ianuarie-septembrie 2014 se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi investiţiilor în alte cheltuieli respectiv cu 1,5 şi 0,2 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport s-a micşorat cu 1,7 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel: Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale. Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 4573,2 mil. lei investiţii, sau 43,8% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie–septembrie 2013 acest volum s-a micşorat cu 1,0% (în preţuri comparabile). Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 38,5% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 4019,5 mil. lei, fiind în creştere cu 13,1% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 16,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,2 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013. Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează: Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 6263,9 mil. lei investiţii, reprezentînd 60,0% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară. În ianuarie-septembrie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 1588,7 mil. lei, sau 15,3% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2013 cu 59,4% (în preţuri comparabile). Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 2,1 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-septembrie anului 2013, constituind 4,2% în volumul total al investiţiilor utilizate. Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date: Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 42,4% (comparativ cu 44,1% în ianuarie-septembrie 2013). Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 35,0% din total investiţii realizate (din care 13,1% – clădirilor de locuit şi 21,9% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 4,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-septembrie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 3,7 puncte procentuale. Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1159 vizualizări

Data publicării:

28 Noiembrie /2014 09:36

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

investiţii | Active | Biroul Național de Statistică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon