Analitica și statistica

Ministerul Economiei a prezentat Misiunii FMI situația macroeconomică în Moldova în opt luni ale anului 2015

Despre situația macroeconomică în Moldova s-a vorbit în cadrul ședinței a echipei de negociatori cu reprezentanții Fondul Monetar Internațional, care a avut loc, astăzi,în incinta Ministerului Economiei. Părțile au făcut un schimb de opinii despre evoluţia social-economică a Republicii Moldova, prezentând ultimele tendinţe privind principalii indicatori macroeconomici, înregistrați pe parcursul anului 2015. Ministerul Economiei a raportat că în opt luni ale anului 2015 economia țării a fost influenţată de un şir de factori cu impact negativ, precum restricțiile comerciale introduse de Federația Rusă în ceea ce privește exporturile moldovenești, recesiunea din țară, criza din Ucraina, scăderea prețurilor la produsele alimentare la nivel mondial, situația în sectorul bancar și, seceta din această vară. Totuși, în pofida influenţei negative a unor factori asupra economiei, majoritatea activităţilor economice au înregistrat creştere, inclusiv industria - cu 6,7% (ianuarie-iulie), agricultura - cu 2,8% (sem I.), depozitele în valută străină ș.a. În semestrul I 2015 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de circa 20,8 mild. lei, în creştere cu 10,3% faţă de semestrul I 2014 şi la nivel de 98,8% faţă de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. S-au efectuat cheltuieli în sumă de circa 21,5 mild. lei, fiind în creştere cu 11,1%, şi respectiv 81,4% faţă de prevederile perioadei gestionare. Astfel, la sfîrşitul lunii iulie 2015, deficitul bugetar a constituit 949 mil. lei mil. lei, mai înalt decît cel înregistrat la aceeaşi dată a anului 2014, care a fost de 517 mil. lei. Suma totală a datoriei de stat, internă şi externă, administrată de Guvern, la 31 iulie 2015 a constituit 31,3 mild. lei, în creştere cu 22,9% faţă de data similară a anului 2014. Datoria de stat internă s-a majorat cu 3,8%, iar cea externă, calculată în lei, a înregistrat o creştere pronunţată, de 30%, din cauza deprecierii monedei naţionale faţă de principalele valute străine. Pentru anii 2016-2018 Ministerul Economiei prognozează o creştere a PIB de 1,5%-3,5% anual. La baza acestei creşteri vor sta îmbunătăţirea contextului economico-financiar la nivel mondial, promovarea mai intensă a exporturilor pe piaţa UE, dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului, continuarea reformelor structurale, dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investiţiilor străine directe în economia naţională, promovarea unei politici fiscale prudente şi implementarea reformelor menite să reducă cheltuielile publice ineficiente, asigurarea stabilităţii financiare prin menţinerea ratei inflaţiei la nivel redus şi stabilităţii cursului de schimb etc.

via | mec.gov.md

Instituții:

Ministerul Economiei

1398 vizualizări

Data publicării:

24 Septembrie /2015 16:16

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ministerul economiei | misiunea FMI | PIB | macroeconomica | datoria de stat | datoria interna | agricultira | industria | activitatea economica

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon