Analitica și statistica

Profitul al 11 bănci în primul trimestru al anului 2016 a constituit 473 mil lei

Băncile pe parcursul trimestrului I al anului 2016 au consolidat capitalul, dar au încetinit activitatea de creditare. Sectorul bancar rămâne a fi vulnerabil și dependent de circumstanțele mediului intern și extern. Potrivit agenției „Ingotag”, cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei, conform datelor trimestrului I al anului 2016 capitalul de gradul I a constituit 9,36 mlrd lei, înregistrând o creștere de 382,5 mil lei (4,3%). Activele totale au constituit 69,66 mlrd lei. Acestea s-au majorat comparativ cu finele anului precedent cu 567,7 mil lei (0,8 %). Iar portofoliul de credite brut a constituit 37,85 mlrd lei, micșorându-se pe parcursul trimestrului I al anului 2016 cu 335,4 mil lei (0,9 %), În trimestrul I s-a micșorat și volumul total al creditelor noi acordate, cu 14% faţă de perioada similară a anului precedent, până la 5,15 mlrd lei. Această modificare este cauzată de situația economică dificilă, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobânzii la credite înaltă, se vorbește în comunicatul citat. Soldul creditelor neperformante în valoare absolută s-a majorat cu 401,2 mil lei (10,6 %), constituind 4,19 mlrd lei. Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a crescut cu 1,1 p.p. față de finele anului precedent, constituind 11,1%. Majorarea creditelor neperformante este condiționată atât de situația din economia reală, cât și de cerințele impuse de către BNM referitor la reflectarea adecvată a riscurilor aferente activelor în bilanțurile băncilor, se menționează în mesajul BNM. Profitul aferent exercițiului băncilor a însumat 473,1 mil lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent profitul s-a majorat cu 4,4%. Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 31 martie curent au constituit 2,6 la sută şi respectiv 15,8 la sută, fiind în creştere comparativ cu sfârșitul anului 2015 cu 0,5 şi 3,1 p.p., respectiv. Lichiditatea curentă pe sector s-a majorat cu 0,8 p.p., constituind 42,3%.

via | www.infotag.md

1094 vizualizări

Data publicării:

04 Mai /2016 09:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon