Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Cristina Chira

Inspector principal, Direcţia impozite locale şi alte venituri
24
06 2016
1757

О переплате сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова

В целях прояснения некоторых аспектов применения сбора за пользование дорогами, вследствие многочисленных запросов, полученных от физических лиц – субъектов обложения сбором за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ, касающихся возмещения переплаченной суммы сбора, информируем о порядке проведения проверки полноты уплаты налоговых обязательств, связанных с вышеупомянутым сбором, а также о порядке осуществления возмещения в случае установления зарегистрированной переплаты.
Detalii
24
06 2016
761

О праве органа местного публичного управления устанавливать сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для стоматологических кабинетов и банков

Члены нашей ассоциации по поддержке местного предпринимательства получили жалобу от городской примэрии, в которой они обязываются получить разрешение на деятельность и уплатить сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг за несколько объектов, с предупреждением о возбуждении судебного разбирательства в случае отказа от уплаты этого сбора.
Detalii
22
06 2016
1557

Privind achitarea în plus a obligațiilor aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

În contextul necesităţii elucidării unor aspecte ce ţin de taxa pentru folosirea drumurilor, urmare a înregistrării numeroaselor solicitări parvenite de la persoanele fizice – subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM privind restituirea sumei taxei achitate în plus, informăm asupra modalităţii de verificare a plenitudinii achitării obligaţiilor fiscale aferente taxei menţionate, precum şi modalităţii de restituire a plăţilor în cazul constatării înregistrării supraplăţii.
Detalii
10
05 2016
1721

Об уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

Просим разъяснить, следует ли обществу с ограниченной ответственностью, обладающему «Лицензией на деятельность» для сбора отходов и лома черного металла, уплачивать также и сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг?
Detalii
10
05 2016
797

Об особенностях применения местного сбора за размещенные агентством недвижимости информационные баннеры

Наше предприятие, основная деятельность которого специфична агентству по недвижимости, использует при выставлении на продажу недвижимого имущества метод размещения информационных баннеров на объектах недвижимости или в непосредственной близости от них. Отметим, что такая форма представления недвижимого имущества, выставленного на продажу, является временной, посредством нее обеспечивается информация о технических характеристиках недвижимости, представляется логотип компании в сфере недвижимости и некоторые контактные данные.
Detalii
06
05 2016
1259

Privind achitarea taxei locale de către o agenție imobiliară pentru plasarea bannerelor informative

Întreprinderea noastră, avînd de bază activitatea specifică agenției imobiliare, utilizează metode de expunere spre vînzare a bunurilor imobile prin plasarea bannerelor informative direct pe imobile sau în imediata apropiere. Menționăm, că această formă de identificare a unui bun imobil expus spre vînzare este una temporară și cu caracter pur informativ, prin care se indică caracteristicile tehnice
Detalii
05
05 2016
1512

Privind achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 și Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, precum și a comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr. 14/3-07/243 din 23.07.15, începînd cu data de 01.05.2015, a fost extinsă baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare.
Detalii
05
05 2016
1124

Rugăm să ne clarificați, dacă Societatea cu răspundere limitată care deține ,,Licență de activitate” pentru colectarea resturilor și deșeurilor de metale feroase, urmează să achite și taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi de comerț şi/sau de prestări servicii (art. 290 lit. e));

Detalii
04
05 2016
1485

Solicităm respectuos să ne explicați modalitatea de calculare și achitare la buget a impozitului funciar pentru un teren agricol pe care sunt amplasate construcții și instalații, cum ar fi: brigada de tractoare; frigidere agricole; ferma zootehnică.

Menționăm, că categoria bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării se impozitează în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, iar bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale se impozitează potrivit prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare — Lege).
Detalii
18
02 2016
1791

В 2003 году на двоих с супругой купили пятикомнатную квартиру, расположенную на Московском проспекте, и оба в ней прописались. В 2006 году подарили эту квартиру дочери, но продолжаем в ней проживать и быть прописанными. В 2014 году я уплатил налог на недвижимость с учётом полагающейся мне скидки. В 2015 году неоплаченную сумму налога мне зачислили в недоимку. Разъясните, пожалуйста, правомерны ли действия налоговых органов?

В соответствии с положениями ч. (2) ст. 283 НК, лица, достигшие пенсионного возраста, освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество за недвижимое имущество, предназначенное для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, прилегающие земельные участки), в пределах стоимости этой недвижимости по постоянному месту жительства (при отсутствии такового – по месту нахождения).
Detalii