Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Cristina Chira

Inspector principal, Direcţia impozite locale şi alte venituri
18
02 2016
1847

Rog, să explicați dacă în baza patentei eliberate la genul de activitate 2.40 ,,Executarea și comercializarea obiectelor din lemn, metal, gips, argilă, ciment”, pot produce și comercializa tuburi din beton. Cine este responsabil de eliberarea patentei, în cazul în care nu corespunde genul de activitate indicat în patentă cu activitatea desfășurată.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 (în continuare — Lege), titularul patentei răspunde pentru obligațiile aferente desfăşurării activității de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripție stabilită de lege, indiferent de durata patentei.
Detalii
18
02 2016
2253

Разъясните, пожалуйста, вправе ли обладатель предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.13. «Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек)» приложения к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., оказывать такие услуги, как психологическое консультирование и психоанализ?

В соответствии с положениями ст. 4 и ст. 5 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г. (далее – Закон), для получения предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.13. «Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек)»
Detalii
18
02 2016
1648

Vă rog, să precizați dacă pot comercializa piese de schimb auto în baza patentei de întreprinzător? Totodată, rog să-mi explicați faptul dacă pot desfășura activitatea prin intermediul a doua gherete (chioșcuri) amplasate pe teritoriul unei piețe, în baza aceleiași patente.

Potrivit art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 (în continuare — Lege), patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
Detalii
18
02 2016
2231

Cu privire la solicitarea autorizației pentru amplasarea publicității pe bunurile aflate în proprietate privată

Prin intermediul unui dispozitiv publicitar, amplasat în proprietate privată, este afișată denumirea companiei noastre. Urmează de specificat faptul că suprafața acestuia depășește 0,5 m2?Rugăm să ne clarificați dacă în situația respectivă, urmează să solicităm sau nu autorizație pentru amplasarea publicității pe bunurile aflate în proprietatea privată. Totodată, rugăm să ne explicați dacă denumirea companiei care reprezintă și brandbook-ul poate fi apreciată ca marcă comercială?
Detalii
17
02 2016
1965

Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. De către primărie a fost stabilită taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru unitățile ce fabrică și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție și pentru unitățile de primire a comenzilor pentru fabricarea ușilor și ferestrelor termopan. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun de unități comerciale şi/sau de prestări serviciu (art. 290 lit. e) al CF);

Detalii
17
02 2016
1771

Despre unele particularități aferente aplicării taxelor locale

Întreprinderea noastră s-a adresat cu o cerere către autoritatea publică locală privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%. Rugăm să ne comunicați dacă Consiliul local este în drept să acorde scutire nominală.

Întreprinderea noastră s-a adresat cu o cerere către autoritatea publică locală privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%. Consiliul local, în conformitate cu art. 296 lit. a) al CF, prin aprobarea deciziei a acceptat solicitarea noastră. Ulterior, Consiliul local a anulat decizia, motivînd prin faptul că nu poate fi acordată scutirea nominal. În situația expusă, rugăm să ne comunicați dacă Consiliul local este în drept să acorde scutire nominal,la solicitarea întreprinderii noastre privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%?

Prin prevederile art. 6 alin. (9) al CF, la stabilirea impozitelor şi taxelor se determină următoarele elemente
Detalii
15
01 2015
1964

О новом отчёте по сборам за природные ресурсы

Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 1721 от 05.12.2014 (МО № 366-371/1843 от 12.12.2014) утверждён новый формуляр Отчета по сборам за природные ресурсы (форма TRN 15), который заменит 7 отчётов, действующих в налоговых периодах 2006 – 2014 годов
Detalii