Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Daniela Gulea

inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
21
04 2018
555

Об обязательстве дипломатических миссий по удержанию подоходного налога у источника выплаты из выплат, осуществленных в пользу физических лиц – граждан Республики Молдова

Возникает ли у дипломатических миссий обязательство по удержанию подоходного налога у источника выплаты из выплат, осуществленных в пользу физических лиц – граждан Республики Молдова за оказание услуг и относящихся к их заработным платам и/или иным выплатам, нежели зарплата?
Detalii
21
04 2018
2755

О правилах налогообложения и отражения в Отчете (форма IPC18) беспроцентного займа, предоставленного учредителю

Общество с ограниченной ответственностью предоставляет своему учредителю беспроцентный заем. Будет ли считаться этот заем налогооблагаемой льготой, из которой должен быть удержан налог у источника выплаты? Как будет отражена эта сумма в Отчете (форма IPC18)?
Detalii
20
04 2018
668

Despre unele aspecte fiscale aferente calculării creșterii de capital

Urmează a fi calculată creșterea de capital de la înstrăinarea unui imobil care anterior, în anul 2013, a fost dobândit în timpul căsătoriei de către unul dintre soți și care pe parcurs a servit ca locuință de bază pentru aceștia, viza de reședință, conform documentelor confirmative, fiind înregistrată doar după unul dintre soți? Se calculează în cazul dat creșterea de capital? Care sunt criteriile după care o locuință se califică drept locuință de bază?
Detalii
19
04 2018
867

Referitor la calcularea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală angajatului care deține polița de asigurare medicală

Entitatea „Y” pe parcursul anului și-a mărit statele de personal cu trei unități. Ulterior la angajarea noului personal s-a depistat că unul dintre angajați și-a procurat polița de asigurare medicală pe parcursul anului. Urmează entitatea să calculeze angajatului care deține polița de asigurare medicală prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru salariul acordat?
Detalii
19
04 2018
521

О предоставлении льготного освобождения на содержание несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями с детства по требованию родителя по месту его работы

Может ли родитель затребовать по месту своей работы льготное освобождение на содержание несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями с детства, если ребенок получает пособие по инвалидности, а родитель получает пособие по уходу, сопровождению и надзору за лицами с тяжелым ограничением возможностей до 18 лет. Составляют ли эти пособия при расчете дохода объект, который обусловливает получение права на персональное льготное освобождение на иждивенцев согласно лит. b) ч. (2) ст. 35 НК?
Detalii
18
04 2018
805

О налогообложении надбавки к заработной плате

Предприятие из Республики Молдова командирует своих работников за пределы страны для выполнения работ по ремонту и реставрации здания, являющегося историческим памятником. Субъект предоставляет работникам надбавку к заработной плате в размере 50 процентов от должностного оклада вместо суточных за каждый календарный день. Каковы правовые нормы предоставления указанных надбавок к заработной плате? Должны ли облагаться налогом указанные надбавки к заработной плате?
Detalii
18
04 2018
823

О налогообложении расходов, превышающих лимит на проживание, суточных и расходов на такси

Государственное учреждение «Фонд исследования развития» откомандировало своего работника для выполнения служебных обязанностей. Из-за непредвиденных обстоятельств (например, неблагоприятных погодных условий, в результате которых было изменено время вылета самолета, и он взлетел позже) работник лишился брони в отеле и был вынужден на такси добираться до другого отеля в окрестности, в котором затраты на проживание и питание превысили лимит, установленный действующим законодательством для этой страны.
Detalii
29
03 2018
566

Referitor impozitarea agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prin prisma modificărilor operate prin Legea nr. 288 din 15.12.2017

Are dreptul întreprinderea nou-creată în anul 2018, care încă nu este înregistrată ca subiect al TVA, să aleagă regimul de impozitare ținând cont de faptul că aceasta intenționează să efectueze livrări impozabile cu TVA în cadrul activității sale?
Detalii