Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ina Vacarenco

inspector superior, Direcția administrarea impozitelor directe, IFPS
13
09 2013
2119

Вправе ли требовать и получать возмещение суммы излишне уплаченного/удержанного подоходного налога лицо, администрирующее наследство умершего собственника?

В соответствии с положениями ст. 1444 Гражданского кодекса и с учетом предписаний ст. 43 НК, в состав наследственного имущества входят как имущественные права (наследственный актив), так и имущественные обязанности (наследственный пассив), которые наследодатель имел к моменту смерти.
Detalii
13
09 2013
2040

Are drept să solicite şi să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus persoana care administrează succesiunea proprietarului decedat?

Conform prevederilor art. 1444 al Codului civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 43 al Codului fiscal, patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului.
Detalii