Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Irina Trocin

Inspector principal, Direcția metodologia impozitelor şi taxelor
08
02 2017
2776

Despre perioada fiscală pentru care organul fiscal este în drept să verifice onorarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit

Care este perioada fiscală pentru care organul fiscal este în drept să verifice onorarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit în cazul în care contribuabilul persoană fizică nu prezintă declaraţia cu privire la impozitul pe venit avînd obligaţie de achitare a impozitului pe venit sau prezintă darea de seamă fiscală privind impozitul pe venit cu date neveridice?
Detalii
19
12 2016
1955

О налоговом периоде для проверки исполнения обязательства по подоходному налогу

Каков налоговый период, за который налоговый орган имеет право проверять выполнение налоговых обязательств, сопряженных с подоходным налогом, в случае когда налогоплательщик – физическое лицо, имеющее обязательство по уплате налога на доход, не представил декларацию о подоходном налоге или представил налоговый отчет о подоходном налоге с недостоверными данными?
Detalii
30
09 2016
1422

Privind reținerea impozitului pe venit din sumele executate silit

Situație de caz: În ianuarie 2016, cetățeanul Rotaru Alexandru a transmis în locațiune un imobil întreprinderii „Solvi” SRL. Conform contractului de locațiune, întreprinderea s-a obligat să achite lunar cetățeanul Rotaru plata în sumă de 4 mii lei. Luînd în considerare faptul că întreprinderea nu-şi onora obligațiile de plată, persoana fizică s-a adresat în instanță pentru obligarea întreprinderii de a achita suma restantă pentru 3 luni. După obținerea hotărîrii instanței, persoana fizică s-a adresat executorului judecătoresc pentru asigurarea executării silite a hotărîrii prin care întreprinderea trebuia să-i achite 12 mii lei. Executorul judecătoresc, prin încheiere, a încasat silit suma de 12 mii lei de pe contul bancar al întreprinderii şi a transmis-o persoanei fizice.
Detalii