Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Petru Griciuc

Șef Direcție deservire fiscală Ialoveni, SFS
20
06 2018
982

Restituirea supraplății la impozitul pe venit a persoanelor fizice

O persoană fizică cetăţean a obţinut în anul 2017 venituri doar sub formă de salariu de la „G” S.R.L. Salariul a fost obţinut pentru munca efectuată în perioada august decembrie 2017. În urma calculelor efectuate, ca urmare a neutilizării totale a scutirilor la care avea dreptul, cetăţeanul a depistat că, dacă ar fi prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, suma impozitului pe venit ar fi fost cu 800 lei mai mică. Poate persoana obţine restituirea acestui impozit dacă nu a prezentat până la 2 mai Declaraţia și ce urmează să întreprindă în acest caz?
Detalii
20
06 2018
769

О представлении отчетов в электронной форме

В текущем месяце среднесписочная численность работников ООО «U», которое не является плательщиком НДС, превысила 10 единиц. Является ли обязательным, с этого момента, представление субъектом отчетов только в электронной форме?
Detalii
19
06 2018
735

Obligațiile privind impozitul pe venit în cazul când părintele vinde apartamentul copilului

În perioada anului 2017 o persoană fizică cetăţean a vândut apartamentul său copilului major. Se impozitează venitul obţinut în cazul respectiv sau nu?

Potrivit prevederilor art. 20 lit. y3) din CF, veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază sunt surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.

Totuşi în cazul examinat nu se specifică faptul dacă acest apartament se consideră sau nu locuinţă de bază.
Detalii
19
06 2018
771

Sancţiunile pentru prezentarea tardivă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

În cadrul verificării tematice la capitolul impozitul pe venit pentru perioadele 2016–2017 la entitatea „A” S.R.L. s-a stabilit că aceasta a prezentat declaraţia VEN12 pentru anul 2016 la data de 15.04.2017. Ce sancţiuni vor fi aplicate în cazul respectiv entităţii, inclusiv persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru prezentarea tardivă a declaraţiei privind impozitul pe venit, ţinând cont şi de termenul de prescripţie?
Detalii
18
06 2018
473

Инкассовое поручение на валютный счет

ООО «Е» не оплатило недоимку, накопленную в части подоходного налога, и, как следствие, налоговый орган выписал инкассовое поручение на взыскание денежных средств с валютного счета субъекта, учитывая, что у последнего не было на банковском счете денежных средств в национальной валюте.

Субъект считает, что Государственная налоговая инспекция (ГНС) не должна была взыскивать денежные средства со счета в иностранной валюте, а накопленная недоимка должна была быть оплачена сразу как только национальная валюта появилась бы на банковском счете. Также он намерен обжаловать действия ГНС. Какие законодательные положения могут быть применены в данном случае?

Detalii
18
06 2018
1026

Modul de solicitare de către reprezentantul contribuabilului a certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public național

O persoană fizică cetăţean a depus prin procură solicitarea prezentării certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget pentru o altă persoană fizică, prezentând doar copia procurii. SFS a refuzat eliberarea certificatului. Care-s prevederile legislaţiei la acest capitol?
Detalii
20
04 2018
1395

Mărimea penalităţii în perioada 2018

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1) şi (2) din CF, majorarea de întârziere (penalitatea) este o sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat a majorării de întârziere este obligatorie, independent de forma de constrângere.
Detalii
19
04 2018
692

Despre prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică în cazul veniturilor obținute din mai multe surse

În perioada 2017 o persoană fizică cetățean a obţinut venituri sub formă de salariu doar de la entitatea „X” SRL și venit din înstrăinarea unoractive de capital care au fost comercializate la un preţ ce nu depăşeşte prețul cu care acestea au fost achiziționate anterior. Urmează de stabilit dacă în cazul dat cetățeanul este obligat să prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
18
04 2018
419

О налогообложении операций по приобретению акций у физического лица

В текущем месяце субъект ООО «G» приобрел акции предприятия–резидента ООО «А» у физического лица–гражданина, который ранее приобрел эти акции у ООО «А». Каков налоговый режим этих сделок?
Detalii