Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Valentina Panuș

contabil,certificat CIPA, doctor în științe economice
16
11 2015
7697

Aspecte aplicative în determinarea pragului de semnificație conform noilor reglementări contabile

În revista Monitorul Fiscal nr. 11/2014 au fost expuse conceptele generale privind noțiunea de semnificație în fundamentarea raționamentului profesional contabil.

În practica contabilă nu prea s-a utilizat termenul de semnificație prin prisma prevederilor contabile, astfel poate fi dificil de stabilit, de exemplu, în mărime absolută (în sumă fixă) sau mărime relativă (cote procentuale) de la mărimea elementului sau a grupei de elemente; dacă în procent, atunci care mărimea ce se consideră semnificativă sau nesemnificativă 1%, 2,5%, 10% etc., precum și cum tehnic se determină și aplică.
Detalii
29
06 2015
5352

Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabile

În condițiile actuale de aplicare obligatorie a Standardelor Naționale de Contabilitate, începînd cu 1 ianuarie 2015, problematica testului la depreciere şi a evaluării obține o semnificație fundamentală în cadrul etapei de tranziție la noile standarde.

Testul de depreciere are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare, luînd în considerare domeniile strategice de raportare financiară, care se intersectează cu testarea anuală a imobilizărilor corporale sau altor active.
Detalii
06
03 2015
4592

Transpunerea generală a conturilor contabile

Modificarea reglementărilor contabile, începând cu 1 ianuarie 2015, nu reprezintă o simplă modificare a unui act normativ, ci o modificare complexă. Astfel, pe lînga noile prevederi, modificarea planului de conturi implică şi un proces de transpunere a soldurilor din conturile vechi în conturile noi din Planul general de conturi contabile.
Detalii
05
03 2015
6801

Modul general de transpunere a conturilor vechi în noul Plan general de conturi contabile (cl. 1-5) – în ediția din luna martie a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

Avînd la bază prevederile Recomandărilor metodice şi a Planului general de conturi contabile, în materialul Repere aplicative privind tranziția la noile reglementări contabile din rubrica SNC noi (autori – Valentina Panuș, contabil, certificat CIPA, doctor în științe economice și Natalia Zlatina, conferențiar universitar, doctor în științe economice, ASEM)
Detalii
20
01 2015
38282

Ajutor material: aspecte fiscale și contabile

Entitatea, pe parcursul anului, acordă angajatului ajutoare materiale (cu ocazia unor sărbători, pentru recuperarea forţei de muncă, decese, căsătorii etc. a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat), care sunt prevăzute şi în contractul colectiv de muncă.
Detalii
20
01 2015
9380

Cu privire la efectuarea livrărilor impozitate cu T.V.A. la cota zero a bunurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională

În conformitate cu prevederile art. 104 c1) din CF, reprezintă livrări impozitate cu T.V.A. la cota zero importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:

  • proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

Detalii
20
01 2015
5999

Aplicăm Nomenclatura Combinată a mărfurilor din 01.01.2015

În conformitate cu Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor1 (în continuare – Legea nr. 172), din 01 ianuarie 2015 aplicăm Nomenclatura combinată.

Nomenclatura combinată este elaborată în scopul realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe a statului, perfecţionării evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaţionale, şi este adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituţia Republicii Moldova.
Detalii
19
01 2015
8560

Noțiunea de semnificație în fundamentarea raționamentului profesional contabil

În noile reglementări contabile, noțiunea de ”semnificație” este privită sub prisma conceptului disilabic, cum ar fi „informație semnificativă”, „informație nesemnificativă”, „eroare semnificativă”, „prag de semnificație” etc.

Aceste noțiuni sunt noi pentru contabili1, astfel, în practică apar multe semne de întrebare în ceea ce privește stabilirea elementelor semnificative și a criteriilor pentru determinarea pragului de semnificație.
Detalii