Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victor Sîrbu

Șef al Direcţiei, Direcția proceduri control
24
06 2016
374

О штрафных санкциях, применяемых к физическому лицу при непредставлении или ненадлежащем представлении налогового отчета

Какие санкции применяются при непредставлении или несвоевременном представлении налогового отчета физическим лицом?

В соответствии с налоговым законодательством Республики Молдова, все налогоплательщики имеют право представлять декларацию о подоходном налоге.
Detalii
24
06 2016
612

Cu privire la sancţiunile pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale de către persoana fizică

Care sunt sancţiunile pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale de către persoana fizică?

Conform legislației fiscale a Republicii Moldova toţi contribuabilii au dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
02
06 2016
1193

Unele aspecte ce țin de reglementarea valutară în Republica Moldova și impactul fiscal la acest subiect

Principiile generale de reglementarea valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv a numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008 (Publicat: 18.07.2008 în MO Nr. 127-130 art. Nr: 496, data intrării in vigoare: 18.01.2009).
Detalii
14
04 2016
2316

Moratoriul asupra controlului de stat

Cum se răsfrîng prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat?

În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător,
Detalii