Catalogul instituţiilor
Agenția Servicii Publice Agenția are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență, stabilite prin Statut.
24
01 2019
786

Сельские дома могут стать трехзвездными

Вместо копии документа об учреждении и функционировании в качестве структуры по туристическому приему с функциями размещения, выданного органами местного публичного управления, к заявлению на выдачу свидетельства о присвоении классификации достаточно будет подтверждения подачи уведомления о начале торговой деятельности в орган местного публичного управления, на территории которого будет осуществляться туристическая деятельность.

Изменения в Постановление Правительства № 643/2003 об утверждении Методологических норм и критериев классификации структур по туристическому приему с функциями размещения и питания опубликованы в МО от 19 января.
Detalii
21
01 2019
1264

Legea 2%. Ce informații vor putea solicita de la SFS beneficiarii

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să rectifice borderoul beneficiarilor desemnării procentuale după data-limită, în cazul în care nevalidarea desemnărilor procentuale a avut loc din motive care nu pot fi imputate contribuabilului care a făcut desemnarea procentuală.

Vineri, 18 ianuarie 2019, Guvernul a probat proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Astfel, documentul prevede că beneficiarii desemnării procentuale pot solicita de la SFS informația cu privire la numărul persoanelor și localitatea din care provin
Detalii
11
01 2019
2249

Desemnarea procentuală: 732 beneficiari pentru anul 2019

Din 21 decembrie 2018, Agenția Servicii Publice (ASP) a devenit responsabilă de recepționarea cererilor de participare la mecanismul desemnării procentuale și întocmirea listei beneficiarilor, anterior aceste sarcini fiind atribuite Ministerului Justiției.

În acest context, ASP a publicat Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2019, în care sunt incluse 732 de organizații – asociații obștești, fundații de binefacere și comunități religioase. Organizațiile necomerciale au avut posibilitatea să depună cererile de înregistrare în această listă în perioada 3-30 septembrie 2018.
Detalii
04
01 2019
911

ASP va realiza proiectul Înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile

Pe parcursul anului 2018, Agenția Servicii Publice a lansat un serviciu nou, destinat cetățenilor care doresc să perfecteze actele de proprietate pentru bunurile imobile din localitățile rurale în baza certificatului de moștenire, prin metoda simplificată, conform căreia bunurile imobile moștenite sunt identificate în baza materialului cartografic existent, iar înregistrarea dreptului de proprietate se face cu titlul provizoriu. Costul lucrărilor cadastrale simplificate este de 200 lei pentru un bun imobil, până în prezent deja fiind solicitate 80 de astfel de proceduri.

Despre acesta și alte rezultate înregistrate de Agenția Servicii Publice a vorbit directorul ASP, Serghei Railean, în cadrul unei conferințe de totalizare.
Detalii
22
11 2018
769

Ministerul Justiției nu va mai înregistra cererile participare la mecanismul 2%

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală (2%) se va depune la Agenția Servicii Publice (ASP). Guvernul a aprobat ieri un proiect de hotărâre ce prevede transferarea atribuțiilor ce țin de desemnarea procentuală de la Ministerul Justiției la ASP.

În acest sens, vor fi operate modificări la art.152, alin.4 din Codul fiscal care prevede că lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se stabileşte anual de Ministerul Justiţiei şi se publică pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea. Astfel, lista respectivă va fi stabilită deja de ASP.
Detalii
05
11 2018
811

Agenția Servicii Publice va clasifica structurile de primire turistică

Structurile de primire turistică vor fi clasificate de Agenția Servicii Publice. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede transferarea competențelor de clasificare a structurilor de primire turistică de la Agenția Turismului la Agenția Servicii Publice.

Modificarea este operată în contextul reformei administrației publice centrale. Reamintim că, din anul 2009 până în 2018, elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul turismului se realizau de către Agenția Turismului, organul central de specialitate în domeniul turismului, subordonat Guvernului.
Detalii
15
10 2018
676

Третий раунд приватизации

В ходе третьего раунда приватизации Агентство публичной собственности выставило 13 объектов стоимостью 1,01 млрд. леев, в том числе 10 госпредприятий и 3 акционерных общества, находящихся в собственности государства. Коммерческий конкурс по приобретению предприятий едиными имущественными комплексами состоится с 12 октября по 15 декабря текущего года.

Самыми дорогими лотами являются «Кишиневский стекольный завод» (231,6 млн леев), «Кишиневский полиграфкомбинат» (124,2 млн леев), а также пакет акций государства в АО «Barza Albă» (329,4 млн леев). За «Tutun CTC» государство рассчитывает получить 165,7 млн леев, за «Gara Nord» – 18,3 млн леев.
Detalii
03
10 2018
624

За счет продажи «Air Moldova» госбюджет пополнился 50 млн леев

Государственная авиакомпания «Air Moldova» продана компании «Civil Aviation Group», учрежденной группой инвесторов во главе с румынским лоукостером «Blue Air Aviation». Стоимость сделки превысила 1,2 млрд леев ($71,1 млн).

Об этом сообщило Агентство публичной собственности, отметив, что «Air Moldova» была продана в ходе коммерческого конкурса. Стоимость сделки купли-продажи превышает 1,2 млрд леев, из которых 50 млн леев были перечислены в госбюджет, а оставшуюся сумму представляют долги «Air Moldova», которые инвестор обязался погасить, а также решить проблемы по управлению и развитию компании.
Detalii
11
09 2018
909

При регистрации деятельности предприниматели предпочитают правовую форму ООО

Данные Агентства государственных услуг свидетельствуют, что на 1 сентября 2018 г. в Молдове было зарегистрировано чуть более 167,1 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что примерно на 600 меньше, чем по состоянию на 1 июля текущего года.

Всего по состоянию на 1 сентября зарегистрировано: 99,3 тыс. – ООО; 52,9 тыс. – ИП; 4,4 тыс. – АО; 3,7 тыс. – кооперативы; 2 тыс. – некоммерческие организации; 1,55 тыс. – госпредприятия и муниципальные предприятия; и 3 тыс. – другие виды предприятий (колхозы, филиалы и др.).
Detalii