Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

20
06 2018
260

Accesul la traficul international cu plăcuţe de înmatriculare neutre

Persoanele fizice – cetățeni care dețin buletin de identitate al RM și domiciliază în localităţile din stânga Nistrului și municipiul Bender, cele cu pașaport străin statelor membre ONU care s-au născut și domiciliază permanent sau au domiciliat în UAT din Transnistria până la 24 aprilie 2018, pot înmatricula mijloacele de transport aflate în proprietatea sa la Agenția Servicii Publice pentru obținerea plăcuțelor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susținere a populației, fără prezentarea obligatorie a actelor vamale.
Detalii
19
06 2018
66

Принципы формирования бюджета мун. Кишинев не изменятся

Правительство не поддержало законодательную инициативу группы депутатов о внесении изменений в Закон о местных публичных финансах. Законопроект предусматривает приравнивание источников дохода бюджета мун. Кишинев с центральным бюджетом автономно-территориальной единицы со специальным правовым статусом (АТО Гагаузия), а также внесение поправок в cт.5 с тем, чтобы обеспечить финансовую автономию АТО Гагаузия и мун.Кишинев за счет расширения перечня и доли налогов и сборов, формирующих местный бюджет.

В частности, авторы инициативы предлагают, чтобы в бюджет мун. Кишинев отчислялось 100% собранного на его территории подоходного налога физических и юридических лиц, 100% НДС на товары и услуги, а также акцизы на подакцизные товары, произведенные в муниципии.
Detalii
19
06 2018
69

Moldova-Turcia: Acordul de protejare reciprocă a investițiilor

Acordul între Republica Moldova şi Republica Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 15 iunie curent.

Acordul este structurat din 14 articole și reglementează condiţiile de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, modul prin care se vor reglementa disputele şi termenii de intrare în vigoare, modificare şi denunţare a instrumentului juridic internaţional în cauză.
Detalii
18
06 2018
218

Actele permisive: facilitarea procesului de obținere

Facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente este scopul Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), aprobat de Guvern prin Hotarârea nr.550 din 13 iunie 2018 și publicat în MO de vineri, 15 iunie.

Conform documentului, SIA GEAP va servi drept bază pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive și va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale pentru ca business-ul să facă economii de timp, finanțe și eforturi administrative la solicitarea și obținerea acestor acte.
Detalii
14
06 2018
653

Citim în Monitorul Oficial din 15 iunie 2018

În Monitorul Oficial, de mâine, 15 iunie 2018, sunt publicate următoarele documente oficiale:

În Partea ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

  • Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 736-VIII, 7 iunie 2018)
  • Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 78, 3 mai 2018).

Detalii
14
06 2018
143

Rezervele de stat. MAI propune o altă abordare

Proiectul de lege cu privire la rezervele de stat, ce stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice privind crearea, acumularea, stocarea, păstrarea şi administrarea acestor rezerve este propus spre consultare de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia este transmisă Agenţia Rezerve Materiale.

Proiectului de lege stabilește modul de creare de către Guvern a rezervelor de stat. Nomenclatoarele bunurilor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor se aprobă de Executiv, la propunerea Agenţiei,
Detalii
13
06 2018
105

Serviciul social de suport monetar

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, elaborat în scopul prevenirii excluziunii sociale și susținerii familiilor pentru a depășirea situațiile de dificultate cu care se confruntă, este propus, repetat, spre consultare publică de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Serviciul va fi instituit în baza deciziei consiliului raional sau municipal, în cadrul structurii teritoriale de asistență socială. În Serviciu va activa un manager – specialistul din cadrul serviciului teritorial de asistență social (STAS), responsabil anterior pentru administrarea ajutorului material, asistenți sociali supervizori și asistenți sociali comunitari din cadrul Serviciului asistență socială comunitară. Astfel, de personal suplimentar nu va fi nevoie.
Detalii
13
06 2018
114

Снизятся штрафы для поставщиков лекарств в системе здравоохранения

Правительство внесло поправки в постановление о Центре по государственным централизованным закупкам в здравоохранении, снизив размер материальной ответственности для экономических агентов, которые задерживают поставку товаров в рамках госзакупкок лекарств и другой медицинской продукции, медицинских изделий, специализированных медицинских транспортных средств, услуг по обслуживанию медицинских изделий и информационных систем, включенных в Медицинский реестр, а также услуг по вывозу медицинских отходов.
Detalii
12
06 2018
220

Majorarea efectivului-limită al Serviciului 112

Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită majorarea efectivului limită al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 cu 37 de persoane. Astfel, efectivul Serviciului va crește de la 82 de operatori la 119.
Proiectul hotărârii de Guvern propus spre consultare are drept scop sporirea operativității şi eficienţei serviciului în situaţiile de urgență prin reducerea timpului de reacţionare a serviciilor specializate la apelurile de întrare.
Detalii
11
06 2018
177

Молдова и Болгария урегулируют трудовую миграцию

Правительство Молдовы одобрило подписание межправительственного соглашения между нашей страной и Болгарией о регулировании трудовой миграции. Соглашение направлено на обеспечение законного трудоустройства граждан Молдовы и Болгарии на территории обеих стран. Целью документа является снижение феномена нелегальной трудовой миграции, создание возможностей для легального трудоустройства через официальные компетентные органы. Стоит отметить, что аналогичные соглашения правительство Молдовы уже заключило с семью странами.
Detalii