Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

13
09 2018
175

Gările auto, în aşteptarea partenerului privat

În următorii trei ani gările și stațiile auto vor obţine o infrastructură modernă, iar calitatea deservirii pasagerilor și siguranța acestora va crește. Cele 30 de filiale ale Î.S. „Gările și Stațiile Auto” vor fi renovate în baza unui parteneriat public-privat. O decizie cu privire la obiectivele, condițiile parteneriatului, dar și cerințele de selectare a partenerului privat, a fost aprobată în şedinţa de ieri a Guvernului.
Detalii
13
09 2018
348

Еще три компании получили налоговые «каникулы»

Правительство расширило Перечень экономических агентов с правом продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, используемые исключительно для производства товаров на экспорт. В список включены компании «MARCA ASSEMBLIES EST» (специализируется на производстве пластмассы), «MONISTAR» (розничная торговля алкогольными и другими напитками) и «TUCANO COFFEE» (переработка чая и кофе). Таким образом, список получателей налоговых «каникул» увеличится до 32.
Detalii
13
09 2018
440

Правительство рассмотрело проект о предоставлении налоговых льгот СМИ

В ходе заседания в среду, 12 сентября, кабинет министров вынес отрицательное заключение по законодательной инициативе, выдвинутой группой депутатов, о введении с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2025 г. специальной системы налогообложения для хозяйствующих субъектов, действующих в системе средств массовой информации и для производителей кино- и аудиовизуальных произведений. Соответствующий проект внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс был зарегистрирован в парламенте в конце июля текущего года и должен быть рассмотрен в ходе начавшейся 3 сентября осенне-зимней сессии.
Detalii
13
09 2018
226

Acțiunile anticorupție în domeniul sănătății, aprobate

Autoritățile și-au propus îmbunătățirea accesului populației Republicii Moldova la servicii de sănătate, a calității serviciilor prestate de instituțiile medicale și eficienței utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM), prin asigurarea unui proces decizional transparent.

În acest sens, Guvernul a aprobat ieri proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020.
Detalii
13
09 2018
329

Executarea bugetului public național pe semestru I al anului 2018

În primele şase luni ale anului 2018, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 27 776,9 mil. lei, dintre care 17 288,0 mil. lei – la bugetul de stat, 9 980,7 mil. lei – la BASS, 3 352,3 mil. lei – la FAOAM și 7 050,6 mil. lei – la bugetele locale. În comparație cu perioada similară a anului 2017, încasările la bugetul public naţional au înregistrat o creștere de 2 872,4 mil. lei sau 11,5%.

Datele au fost oferite de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul ședinței de ieri a Guvernului, unde a fost prezentat Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018.
Detalii
13
09 2018
160

SFS va participa la elaborarea Strategiei de prevenire şi combatere a spălării banilor

Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, Lista autorităţilor şi instituţiilor reprezentate în Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023, în care vor fi incluși reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, Ministerului Finanţelor, Consiliului de supraveghere publică a auditului și ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

De asemenea, în Grupul de lucru se vor regăsi reprezentanți ai Băncii Naţionale, Serviciului Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Centrului Naţional Anticorupţie,
Detalii
12
09 2018
138

Moldova va semna Сonvenția pentru protecția sănătății angajaților

Protecţia sănătăţii salariaţilor în caz de boli profesionale şi accidente de muncă – acesta este scopul Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupaţională. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul de lege ce prevede ratificarea acesteia.

Potrivit ministerului, ratificarea de către țara noastră a Convenției va contribui la perfecţionarea legislaţiei în domeniu, identificarea şi evaluarea riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă, monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiunilor de producţie care ar putea afecta sănătatea angajaților, organizarea de prim ajutor şi de asistenţă medicală de urgenţă.
Detalii
11
09 2018
176

Pavel Filip: Mai puţine burse, dar mai mari

La Guvern a fost examinat conceptul noului mecanism de acordare a burselor în sistemul de învățământ național. Premierul Pavel Filip a menționat că actualul cadru legal în domeniu este învechit, iar bursele sunt oferite într-un mod inechitabil. Totodată, acestea nu stimulează performanța, fiind oferite chiar și pentru media de 5,8.

Bursele sunt orientate pentru a încuraja procesul de studii – poate este mai corect să oferim mai puține burse, dar mai mari, pentru cei care le merită. Pentru noi educația este o prioritate, de aceea trebuie să înțelegem cauzele deficiențelor existente în acest sistem și să pornim de la eliminarea constrângerilor, a spus prim-ministrul.
Detalii
10
09 2018
149

O altă viziune a pieţei muncii

Conceptul de modernizare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care conţine o nouă viziune a autorităţii, a fost prezentat săptămâna trecută într-o ședință de lucru la Guvern. Proiectul a fost elaborat de specialiștii Ministerului Sănătății, Muncii, și Protecției Sociale cu susţinerea experților europeni.

Necesitatea reformării structurii anterior a fost discutată pe diferite platforme, inclusiv cea a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, de mediul de afaceri şi societatea civilă.
Detalii
08
09 2018
124

Moldova promovează turismul intern

Premierul Pavel Filip a avut ieri o întrevedere cu Secretarul General al Organizației Mondiale a Turismului, Zurab Pololikashvili, care se află în ţara noastră cu ocazia participării la cea de-a treia ediție a Conferinței Globale privind Turismul Vinicol.

Pavel Filip i-a mulțumit oficialului pentru susținerea acordată țării noastre în organizarea acestui eveniment internațional important, care va sta la baza dezvoltării turismului vinicol international și celui intern şi a menționat că Moldova are un potențial mare în aceste domenii și își dorește să-l valorifice pe deplin.
Detalii