Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

04
01 2019
233

Изменения в бюджетной классификации

Минфин внес изменения и дополнения в приказ № 208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации».

В частности, в приложение № 8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» внесены два новых кода:
70253 — Проект «Компьютеризация школ в Тараклийском районе Республики Молдова»;
70254 — Проект «Программа грантов для проектов гуманитарной безопасности (KUSANONE)».

Приказ №208 опубликован в «Мониторул Офичиал» сегодня, 4 января 2019 г., но вступил в силу 21 декабря прошлого года.
02
01 2019
3681

Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente la transmiterea în arendă a terenurilor agricole. Aspecte juridice, fiscale și contabile

Chiar dacă plata arendei terenurilor agricole reprezintă costuri (care nu se delimitează în deductibile și nedeductibile) este necesar de întocmit Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente? Dacă da, atunci când trebuie întocmit actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente — la eliberarea producției în contul plății pentru arenda terenurilor agricole, care se eliberează în rate (grâu- 30 septembrie, porumb — 31 octombrie, floarea soarelui- 30 noiembrie) sau la data prevăzută în contract — spre exemplu, 31 decembrie?
Detalii
28
12 2018
813

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность

В «Monitorul oficial» 28 декабря 2018 г. были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ министра финансов №121 от 14 сентября 2016 г. о порядке определения и отчетности о состоянии дебиторской задолженности с истекшим сроком и кредиторской задолженности с истекшим сроком по уплате (просроченная задолженность).

Документ предусматривает ряд редакционных правок и уточнений (например, отчет FD-049 теперь называется информацией), а также включение формуляра FD-049 «Информация о дебиторской задолженности с истекшим сроком и кредиторской задолженности с истекшим сроком по уплате (просроченная задолженность), образовавшихся в бюджетных органах/учреждениях» в этот приказ в качестве приложения №2.
Detalii
02
01 2019
341

Временное позиционирование некоторых функций в шкале оплаты труда

Министерство финансов утвердило приказ о временном позиционировании в шкале оплаты труда отсутствующих должностей. Документ принят для определения класса оплаты труда работников бюджетной сферы, начиная с 1 декабря 2018 г.

Речь идет о 30-ти должностях в сфере госуправления, национальной обороны, общественного порядка и госбезопасности, культуры, молодежи и спорта, социальной помощи и здравоохранения.
Detalii
27
12 2018
503

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

В «Monitorul Oficial» от 22 декабря 2018 г. министерством финансов были опубликованы изменения и дополнения в План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/ учреждений. Приказ №199 от 14 декабря текущего года предусматривает изменение наименований и описаний некоторых счетов и субсчетов, списка отчетов, которые составляют бюджетные органы/учреждения, а также непосредственно форм отчетности.

Так, изменения предусмотрены в форме финансовой отчетности об исполнении бюджета (Форма FD-044).
Detalii
26
12 2018
1565

Grila de salarizare: poziționarea provizorie a unor funcții

Ministerul Finanțelor a aprobat la data de 18 decembrie 2018 Ordinul nr.203 cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare care lipsesc în prezent, până la introducerea modificărilor de rigoare la Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

De asemenea, pentru facilitarea implementării noilor reglementări privind noul sistem de salarizare, Ministerul Finanțelor pune la dispoziție utilizatorilor mai multe materiale cu caracter metodologic.
Detalii
26
12 2018
212

Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 mii pentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

Pentru a beneficia de grant, grupurile de producători trebuie să fie constituite dincel puțin 5 membri cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol sau 1 an în sectorul zootehnic și să asigure co-finanțare de minimum 50% din valoarea costurilor eligibile.
Detalii
26
12 2018
7293

Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

Acestea au fost aprobare la 21 decembrie 2018 și sunt necesare în contextul modificării prevederilor Codului Muncii (CM). Astfel, în urma modificării art.111 alin.(1), acesta prevede expres zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sunt remuneraţi în acord, cu salarii lunare sau pe unitate de timp – oră sau zi). Amintim că, anterior, acest articol prevedea salarizarea în acord sau pe unitate de timp (de asemenea, oră sau zi).
Detalii
26
12 2018
95

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, acesta a fost elaborat reieșind din prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanția de stat și recreditarea de stat. Documentul constituie o continuare a programului Managementul datorie de stat pe termen mediu pentru anii 2018-2020, fiind revizuit pentru orizontul 2019-2021, în concordanță cu prognozele datoriei de stat pe termen mediu și prognoza actualizată a indicatorilor macro-economici furnizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
21
12 2018
425

Изменения в бюджетной классификации

Минфин внес изменения в приказ №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации». Некоторые положения документа вступили в силу 7 декабря, часть вступит в силу с 1 января 2019 г.

В приложении №8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» изменилось название кода «70248 — Проект «Конкурентоспособный энергетический рынок», а также внесены четыре кода новых видов деятельности:

00491 — Выделение единовременной поддержки некоторым получателям пенсий;
Detalii