Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

09
09 2013
1571

Introducere la Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» Nr. 5 (15) 2013 din partea dl Anatol Arapu,ministrul Finanţelor RM

Un stat trebuie să aibă o economie puternică şi sănătoasă, pentru a proteja bunăstarea cetăţenilor săi. De aceea, Ministerul Finanţelor vine în susţinerea tuturor contribuabililor în vederea respectării normelor legislative din domeniul fiscal.

Guvernul îşi propune să perfecţioneze administrarea fiscală calitativă şi eficientă, însă nu prin reforme radicale. La rîndul său, contribuabilii vor respecta obligaţiile fiscale şi legislaţia în vigoare. E necesar de a crea nişte relaţii de încredere şi respect între populaţie şi stat, deoarece doar împreună vom reuşi să îmbunătăţim condiţiile de viaţă a fiecărui cetăţean.
Detalii
06
09 2013
3978

Comunicat informativ privind trecerea Republicii Moldova la noile Standarde Naționale de Contabilitate din 1 ianuarie 2014

În contextul trecerii Republicii Moldova la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, Ministerul Finanţelor comunică următoarele:

În conformitate cu art. 11 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, care stabileşte competenţa autorităţilor statale privind reglementarea contabilităţi, Ministerul Finanţelor, printre altele:
Detalii
05
09 2013
560

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova deţine preşedenţia în două din cele trei comunităţi profesionale PEM PAL

Reţeaua PEM PAL (Managementul Cheltuielilor Publice Învăţare Asistată de Omologi), a fost lansată în anul 2006, cu suportul Băncii Mondiale, cu scop de a sprijini reformele în domeniul cheltuielilor publice şi managementului financiar în 22 de ţări din Europa şi Asia Centrală, prin promovarea capacităţilor şi schimbului de informaţii între colegi.

Reţeaua PEM PAL reuneşte specialişti în Comunităţi Practice: buget, trezorerie şi audit intern. Toate cele trei Comunităţi Practice se întîlnesc periodic pentru aşi împărtăşi experienţele şi pentru a identifica soluţii practice pentru problemele prioritare legate de implementarea reformei managementului financiar public.
Detalii
19
08 2013
1327

Anatol Arapu: „Funcţionarii fiscali urmăresc pulsul economiei naţionale”

La iniţiativa conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a avut loc şedința de lucru cu genericul „Activitatea în echipă — factorul succesului”, la care au participat întreaga echipă managerială a IFPS, precum și conducătorii inspectoratelor fiscale teritoriale. La şedinţa de lucru a fost prezent şi ministrul Finanţelor, Anatol Arapu, care a avut o alocuţiune pe marginea subiectelor discutate.
Vizualizează 4 fotografii →
15
08 2013
660

Noul ministru al Finanțelor a depus jurământul în fața președintelui

Ieri, 14 august, la Reședința de Stat a avut loc ceremonia oficială de învestire în funcție a noului ministru al Finanțelor. Anatol Arapu a depus jurământul în fața președintelui Republicii Moldova și a jurat să-și „dăruiască toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova”, relatează UNIMEDIA.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a ţării”, a jurat Anatol Arapu.
Detalii
14
08 2013
802

Veaceslav Negruţa: Moldova are nevoie de un nou Program cu FMI

Într-un interviu acordat portalului TRIBUNA, Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, a vorbit despre relaţia Moldovei cu FMI, despre condiţiile în care se elaborează bugetul de stat pentru anul viitor, despre cadrul legal privind finanţele publice, dar şi despre un posibil impact al politicului asupra economicului în 2014.

T: Deşi cu o oarecare întîrziere, Moldova a finalizat implementarea Programului cu FMI pentru perioada 2009 – 2013. Ce puteţi spune despre acest Program acum, cînd totul deja a rămas în urmă?
Detalii
16
11 2011
1369

Письмо МФ № 14/3-07/238 от 23.09.2011 о налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности

Главная государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов
О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой

Министерство финансов в целях правильного применения налогового законодательства, для сведения и использования в работе сообщает следующее:
Detalii
16
11 2011
1426

Scrisoare MF Nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011 privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor
Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru, comunică următoarele.
Detalii
16
11 2011
2921

П Р И К А З № 128 от 24.10.2011 об утверждении изменений к приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010.

Во исполнение пункта 3, часть 4 Постановления Правительства № 294 от 17.03.1998 «О выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 30-33 ст. 288) c последующими изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 5 Приказа Министерства Финансов № 115 от 6 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова, 2010, № 194-196, ст. 656), зарегистрированный в Министерстве Юстиции под номером 774 от 16 сентября 2010 года, изменяется и излагается в следующей редакции:
Detalii
16
11 2011
2517

O R D I N MF nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010

Întru executarea punctului 3 alineatul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:
Punctul 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Detalii