Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

06
09 2021
133

Официальные резервные активы возросли

По состоянию на 26 августа 2021 г. официальные резервные активы составили $3796,11 млн, что на $212,61 млн больше по сравнению с зарегистрированными на 30 июля текущего года, когда они составляли $3763,5 млн, сообщает Национальный банк Молдовы. На протяжении отчетного периода увеличению официальных резервных активов способствовали следующие факторы:
 
  • получение средств в виде специальных прав заимствования (СДР) от Международного валютного фонда для финансирования потребностей государственного бюджета: $234,48 млн (эквивалент 165,33 млн. СДР);
  • чистые поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в иностранной валюте: $26,40 млн;

  • Detalii
06
09 2021
199

BNM majorează rata de bază

Astăzi, 6 septembrie 2021, intră în vigoare decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,0 puncte procentuale, care va constitui 4,65% anual. Totodată, se măresc cu 1,0 puncte procentuale ratele de dobândă la creditele și la depozitele overnight – până la 7,15 și, respectiv, până la 2,15 la sută anual. Norma rezervelor obligatorii rămâne neschimbată.
 
Decizia BNM a fost luată cu vot unanim, considerând presiunile inflaționiste atât din partea ofertei și a cererii agregate, cât și a riscurilor și incertitudinilor cauzate de evoluția situației pandemice.


Detalii

26
08 2021
272

BNM pune în circulație un set de 3 monede dedicate celor 30 de ani de independență

Începând cu ziua de astăzi, 26 august 2021, Banca Națională a Moldovei pune în circulație, ca mijloc de plată și în scop numismatic, un set  de monede comemorative dedicate aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acestea vor completa seria Evenimente istorice”.

Monedele sunt prezentate în set din trei piese și au semnificația unui parcurs istoric de 30 de ani: trecutul, prezentul și viitorul. Fiecare monedă reflectă titluri celebre de versuri devenite șlagăre: „O libertate, sfântă libertate”, „Inima mea e Moldova” și „Cât trăim pe acest pământ
Detalii

24
08 2021
113

65% денежных переводов в пользу физлиц через банки поступило в евро

За 7 мес. 2021 года объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физических лиц составил около $932 млн., что на 17,2% больше, чем в январе-июле прошлого года ($795,2 млн).

По данным Национального банка Молдовы, ежемесячно с начала года через банки физлица получали от $105,8 млн до $147,5 млн леев (в среднем $133,1 млн в месяц).  Для сравнения, за 7 месяцев прошлого года ежемесячные поступления составляли от $86,6 млн до $148,8 млн (в среднем $113,6 млн в месяц).


Detalii

24
08 2021
187

BNM: evoluția pieței depozitelor în luna iulie

În luna iulie 2021, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 532,2 mil. lei, în creștere cu 11,4 % față de luna iulie 2020, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

 

Volumul depozitelor atrase a constituit:

  • în moneda națională – 1 504,6 mil. lei (+1,0% față de luna precedentă și +3,0%  față de iulie 2020);
  • în valută recalculat în MDL – 1 027,5 mil. lei (+38,7% față de luna precedentă și + 26,4% față de iulie 2020).

  • Detalii
23
08 2021
179

BNM: evoluția pieței creditelor în luna iulie

În luna iulie 2021, creditele noi acordate au constituit 4 415,3 mil. lei, în creștere cu 36,1% față de luna iulie 2020, anunță Banca Națională a Moldovei.

 

Astfel, structura creditelor acordate în luna de iulie 2021 a evoluat astfel:

  • 73,3% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3 237,3 mil. lei (+10,6% față de luna precedentă și +38,2% față de iulie 2020);
  • 25,3% sunt creditele în valută, al căror volum recalculat în MDL a constituit 1 118,6 mil. lei (+13,4% față de luna precedentă și +36,9% față de iulie 2020);

  • Detalii
21
08 2021
239

Evoluția ratei inflației în luna iulie 2021

În luna iulie 2021, rata anuală a inflației a constituit 3,5%, majorându-se cu 0,3 puncte procentuale față de luna iunie 2021, fiind la limita de jos a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0%, comunică Banca Națională a Moldovei.

În luna iulie 2021, prețurile la bunurile și serviciile din cadrul IPC au înregistrat o dinamică pozitivă. Acest fapt s-a produs în contextul când  factorii sezonieri dezinflaționiști asociați recoltei bogate de fructe și legume au întârziat, fiind totodată atenuați de creșterile costurilor la nivel global. De menționat că, ultima dată rata lunară a inflației în luna iulie a înregistrat valori pozitive în anul 2012.


Detalii

13
08 2021
216

BNM a făcut publice datele cu privire la încasarea mijloacelor de către băncile în proces de lichidare

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale și  Unibank, la situația din 30 iunie anul 2021. Astfel, din data retragerii licențelor – 16 octombrie anul 2015 - și până la 30 iunie curent, cele trei bănci au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2,66 mld. lei.
 
Potrivit datelor publicate de BNM, din numărul total de încasări, 864,9 mil. lei provin din rambursarea creditelor, circa 99 mil. lei sunt încasările din achitarea dobânzilor la credite, 172,9 mil. lei - din comercializarea gajului luat în posesie. Astfel, totalul din rambursarea creditelor și comercializarea gajului se cifrează la 1,138 mld. lei.


Detalii

06
08 2021
148

Unitățile de schimb valutar care dețin licența BNM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat Lista birourilor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, precum şi lista punctelor de schimb valutar ale hotelurilor şi a caselor de schimb valutar care deţin licenţa BNM privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova. Informaţia conţine numărul licenţei, denumirea casei de schimb valutar/băncii licențiate, locul amplasării punctului de schimb valutar al hotelului, adresa de desfăşurare a activităţii şi numărul de telefon.

 


Detalii

04
08 2021
177

Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate poate fi modificat

Banca Națională a Moldovei propune revizuirea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate (Regulament), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.240/2013, cu scopul de a înlătura deficiențele de aplicare și interpretare a prevederilor Regulamentului.
 
În acest sens, urmare a propunerilor comunității bancare, a fost elaborat și propus pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea Regulamentului. Inițiativa prevede revizuirea şi completarea listei tranzacțiilor/operațiunilor exceptate, care nu se vor considera tranzacții cu persoanele afiliate, deoarece conform naturii acestea reprezintă servicii de intermediere acordate de către bănci şi/sau sunt tranzacții/operațiuni care rezultă din tranzacțiile/obligațiunile contractuale încheiate cu persoanele afiliate.
Detalii