Catalogul instituţiilor

Bănca Naţionala a Moldovei

Obiectivul fundamental constituie asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

www.bnm.md

28
07 2021
217

BNM: raportul Credit/PIB trimestrial a constituit 91,1%

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova, luând în considerare referențialul pentru amortizor la situația de la finele trimestrului I al anului 2021.
 
Astfel, în trimestrul I al anului 2021, raportul Credit/PIB trimestrial a constituit 91,1%, iar devierea raportului Credit/PIB față de tendința sa pe termen lung înregistrează valoare negativă de - 14,2%. Nivelul scăzut al indicatorului Credit/PIB denotă absența riscurilor sistemice ciclice legate de creșterea excesivă a creditării, ceea ce susține decizia de a menține rata amortizorului anticiclic pentru expunerile relevante din Republica Moldova la nivelul de 0%.


Detalii

27
07 2021
252

Eficientizarea proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor

În premieră pentru regiune, Banca Națională a Moldovei cu suportul Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) va lansa o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.
 
Tot în cadrul proiectului astăzi, 27 iulie, începând cu ora 15:00, BNM va desfășura evenimentul de instruire dedicat domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). 
Detalii
23
07 2021
304

Все 11 банков Молдовы зарегистрировали прибыль

Чистая прибыль коммерческих банков Молдовы в I полугодии 2021 г. достигла 941,7 млн леев, увеличившись почти на 34% в сравнении с тем же периодом 2020 г. (702,8 млн леев), но сократившись на 18,2% по сравнению с данными за январь-июнь 2019 г. (1,15 млрд леев). Стоит отметить, что в I полугодии текущего года зарегистрировали прибыль все банки страны, при этом только у двух финансовых учреждений зарегистрировано снижение чистой прибыли в сравнении с I полугодием прошлого года.
 


Detalii

22
07 2021
176

Сумма привлеченных в июне депозитов превысила 2,2 млрд леев

В июне 2021 г. объем депозитов, привлеченных банками Молдовы, в леевом эквиваленте составил 2,23 млрд леев. Это на 9% больше, чем в предыдущем месяце и на 18,5% в сравнении с июнем прошлого года.
 
По данным Нацбанка, почти 67% депозитов клиенты банков разместили в национальной валюте – 1,49 млрд леев, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 22% – в сравнении с июнем 2020 г. На долю депозитов в иностранной валюте пришлось около 33% привлеченных в июне депозитов – 740,6 млн леев, что на 15,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 12,1% – чем в июне прошлого года.
 


Detalii

21
07 2021
155

Июнь 2021: средняя ставка по кредитам

Национальный банк Молдовы представил ситуацию на рынке кредитов и депозитов по итогам июня месяца 2021 г. Так, средняя ставка по новым кредитам, выданным в национальной валюте, составила 6,79% (что на 0,02% ниже по сравнению с маем месяцем), в иностранной валюте - 4,1% (возросла на 0,06%), а по кредитам, привязанным к обменному курсу – 3,94% (на 0,45% меньше майского показателя).
 
Юридическим лицам леевые кредиты предоставлялись по средней ставке 8,02% ( им было предоставлено 62,11% от всего объема вновь выданных займов), физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность – под 8,08%, физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность – по ставке 5,5%.
Detalii
08
07 2021
135

Платежный баланс: импорт энергоресурсов

В I квартале 2021 г. Молдова сократила импорт энергoресурсов и электроэнергии в стоимостном выражении на 5,7% (до $192,12 млн) в сравнении с тем же периодом 2020 г., сообщает Национальный банк Молдовы, который обнародовал  платежный баланс страны за январь-март текущего года.
 
Снижение было обусловлено удешевлением импортируемого природного газа. Так, в I квартале 2021 г. поставки природного газа в Молдову в денежном выражении были ниже на 11,6%, сократившись с $79,05 млн в I квартале 2020 г. до $69,87 млн. За тот же период импорт дизтоплива увеличился на 3,1% (с $80,07 млн до $82,57 млн),  бензина – на 15,8% (с $20,09 млн до $23,26 млн).


Detalii

08
07 2021
245

Plățile fără numerar, în creștere

La sfârșitul anului 2020, numărul cardurilor bancare aflate în circulație ce au fost emise de prestatorii de servicii de plată din țară, a constituit 2,18 mil. unități, în creștere în raport cu cele din 31 decembrie a anului precedent cu 8,4% sau cu 170 mii. După soluția tehnică, cardurile de proximitate au constituit 89,2% din numărul total al cardurilor emise pe parcursul anului trecut și 80,2% din ponderea totală a cardurilor aflate în circulație.
 
Datele din Raportul Băncii Naționale ale Moldovei (BNM) privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din RM în 2020 denotă că, în ultimii 4 ani, numărul cardurilor de proximitate s-a majorat de aproximativ 5 ori, ceea ce a contribuit la înlocuirea treptată a cardurilor hibride care, la rândul lor, au substituit cardurile cu bandă magnetică.


Detalii

06
07 2021
182

SAPI: valoarea tranzacțiilor procesate, în creștere

Prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) au fost procesate 12,6 mil. tranzacții în valoare de 1,1 bil. lei, diminuându-se pe parcursul anului 2020 ca număr cu 7,3% și majorându-se ca valoare cu 5,4% comparativ cu anul 2019. Volumul maxim al plăților decontate zilnic în SAPI a fost atins pe 28 decembrie 2020, fiind decontate 105,5 mii de plăți, potrivit datelor din Raportul Băncii Naționale ale Moldovei (BNM) privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din RM.
 
Astfel, în anul 2020 au obținut calitatea de participant la SAPI doi prestatori de servicii de plată nebancari, la sfârșitul anului în SAPI fiind înregistrați 19 participanți:
Detalii
02
07 2021
145

Общий внешний долг Молдовы сократился

На конец I квартала 2021 г. общий внешний долг Молдовы составил порядка $8,254 млрд, сократившись с начала года на 1,2% ($103,84 млн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($7,4 млрд на конец марта 2020 г.) размер внешнего долга вырос на 11,6%.
 
По предварительным данным Нацбанка, представленным в Платежном балансе, на конец марта 2021 г.  внешний долг составил 68% ВВП страны. Этот показатель на 2,1 п.п. меньше, чем на конец декабря прошлого года года.
 


Detalii

30
06 2021
213

Средневзвешенные ставки по кредитам: новый исторический минимум

В мае 2021 г. средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам, выданным в национальной валюте, снизилась по отношению к апрелю месяцу текущего года на 0,24% и достигла нового исторического минимума – 6,81% годовых, сообщает Национальный банк Молдовы. По сравнению с маем 2020 г. средневзвешенная ставка уменьшена на 1,59%.
 
Так, в прошлом месяце юридическим лицам кредиты выдавались под 8,2% годовых (на 0,06 % выше апреля месяца, но на 0,33% меньше мая 2020 г.), а физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность – под 8,96% (-0,05% к апрелю и -0,86% – к маю прошлого года).


Detalii