Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

27
04 2020
502

Утверждение мер поддержки предпринимательской деятельности. Вторая попытка

Экономические субъекты вправе претендовать на субсидирование процентных ставок по кредитным договорам, заключенных с 1 мая по 31 декабря 2020 г. Максимальная сумма кредита, на который предоставляется субсидия, равна общей сумме выплат по оплате труда, задекларированных бенефициарами в Государственную налоговую службу за декабрь 2019 г., а также за январь и февраль 2020 г.

Закон № 60 об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты промульгирован и опубликован в МО 25 апреля. Напоминаем, документ был одобрен парламентом в двух чтениях в ходе заседания 23 апреля текущего года.
Detalii
27
04 2020
268

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor. Parlamentul a aprobat, în lectură finală, un proiect care va elimina impedimentele pentru producătorii agricoli în irigarea terenurilor agricole.

Legislația va fi completată cu o nouă prevedere, care va permite producătorilor agricoli să amplaseze prize de apă și instalații mobile pe terenurile fâșiilor riverane de protecție a apelor în scopul irigării terenurilor agricole. În cazul în care în zona fâșiilor de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă sunt funcționabile sistemele de irigare centralizate, nu va fi permisă instalarea pompei de apă pentru irigare.
Detalii
23
04 2020
613

Măsurile de susținere a mediului de afaceri și populației în contextul situației epidemiologice, aprobate de Parlament

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 23 aprilie 2020, proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

Astfel, pentru a susține mediul de afaceri, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor. Programul respectiv este conceput să faciliteze accesul întreprinderilor la contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 — 31 decembrie 2020. Scopul programului constă în acordarea suportului întreprinderilor care contactează credite fără a restricționa destinația acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiții) prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate.
Detalii
24
04 2020
146

Parlamentul a ratificat acordurile de împrumut

FMI va acorda Republicii Moldova un împrumut în sumă de circa $234 mil. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de ieri, 23 martie 2020, cele două Acorduri ale Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional referitoare la un împrumut de urgență. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Prin intermediul instrumentului de finanțare rapidă, Republica Moldova va atrage un împrumut de circa $156 mil. Dobânda este de 1,5%, cu o perioadă de grație de 3 ani și 3 luni și o perioadă de rambursare de 1 an și 9 luni. Maturitatea împrumutului este de 5 ani. Suplimentar, Republica Moldova va achita un comision unic de 0,5% din sumă.
Detalii
22
04 2020
701

Măsurile de susținere a activității de întreprinzător au fost aprobate de Comisia economie, buget și finanțe

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat, cu majoritatea voturilor, raportul la proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, pentru două lecturi. Proiectul a fost elaborat de Guvern în contextul efectelor economice și sociale ale situației epidemiologice (”COVID-19”).

Pentru a susține mediul de afaceri, inclusiv angajatori și angajați, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor.
Detalii
09
04 2020
258

Представитель юридического лица в ходе уголовного преследования

Органы уголовного преследования потеряли право назначения представителя юридического лица для его представления в качестве обвиняемого в ходе начатого уголовного преследования. Напоминаем, это право было предоставлено на основании положений Уголовно-процессуального кодекса РМ (УПК), в соответствии с которым, если представитель юрлица проходил по тому же делу, открытому в отношении юридического лица, и по тому же деянию или по смежным деяниям, орган уголовного преследования мог назначить другого представителя.

Изменения в УПК, вступившие в силу 7 апреля 2020 г. после публикации в МО Закона №1 от 6 февраля 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты предусматривают,
Detalii
06
04 2020
209

Технические регламенты как инструмент развития конкурентного рынка

Национальные технические регламенты, процедуры оценки соответствия и молдавские стандарты предоставляют продукции, импортируемой из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), не менее благоприятные условия, чем предоставляемые для подобной продукции отечественного производства или для подобной продукции, производимой любой другой страной.

Это предусматривают поправки к Закону о техническом регулировании № 420/2006 (Закон № 420/2006), опубликованные в «Официальном мониторе» и которые вступят в силу 2 сентября 2020 г.
Detalii
06
04 2020
359

Societățile pe Acțiuni: drepturile și obligațiile acționarilor sunt extinse

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 18 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Documentul prevede că acționarii vor avea dreptul de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a adresa întrebări și prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse.

De asemenea, legea prevede instituirea obligației societății de a răspunde în termeni stabiliți la întrebările adresate de acționari privind subiectele de pe ordinea de zi a adunării generale.
Detalii
25
03 2020
221

Мораторий на программу «Гражданство через инвестиции»

Закон об установлении моратория на предоставление гражданства через инвестиции промульгирован и вступил в силу 20 марта 2020 г. В соответствии с опубликованным в «Monitorul Oficial» документом, в Молдове до 1 сентября 2020 г. установлен мораторий на предоставление гражданства через инвестиции в рамках соответствующей программы, а поданные до даты вступления в силу закона заявления на предоставление гражданства по программе «Гражданство через инвестиции» рассматриваются в установленном правительством порядке. Договоры с аккредитованными агентствами, подписанные на 2019 г., будут продлены на весь срок моратория, без уплаты установленных в законодательстве сборов.

Detalii
23
03 2020
1453

Noi prevederi în Codul fiscal

Deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar este permisă și organizaţiilor de creditare nebancară. Limita provizioanelor va fi calculată conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.23 pentru modificarea unor acte legislative din 27 februarie curent, care prevede modificări și completări la un șir de acte legislative ce țin de activitatea organizațiilor de creditare nebancară, birourilor istoriilor de credit, de asigurare etc., iar normele indicate supra sunt incluse în Codul fiscal.
Detalii