Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

09
12 2019
475

В Налоговом кодексе изменятся некоторые товарные коды

Парламент принял в первом чтении законопроект о внесении ряда поправок в Налоговый кодекс, Закон о таможенном тарифе, Закон о плате за загрязнение окружающей среды, Таможенный кодекс, Закон о порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами с целью приведения их в соответствие с изменениями в Комбинированной товарной номенклатуре, которые были утверждены Законом №275/2018.

Как пояснил вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца, законопроект носит технический характер, каких-либо изменений принципов и ставок налогообложения упомянутых в документе категорий товаров не предусмотрено.
Detalii
06
12 2019
5300

Bugetarii vor primi premii anuale. Proiectul a fost votat în prima lectură

Personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, va putea beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul precedent proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Mărimea maximă a premiilor pentru conducător nu poate depăși 50% din salariul de bază.

Astăzi, 6 decembrie, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Detalii
06
12 2019
387

Proiectul FAOAM, votat în prima lectură

Parlamentul a votat ieri în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020. FAOAM va fi format atât la venituri, cât și la cheltuieli din 8,3 mld. lei. Comparativ cu anul 2019, este prognozată majorarea veniturilor cu 14,4%, iar cheltuielilor – cu 11,4%.

Astfel, în anul viitor se prevede menținerea costului primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de sumă fixă la nivelul anului curent – 4 056 lei. În același timp, cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală va rămâne la nivelul de 9%, câte 4,5% achitate de angajat și angajator.
Detalii
06
12 2019
540

BASS 2020 a fost votat în prima lectură

În anul viitor bugetul asigurărilor sociale de stat va avea, atât la venituri, cât și la cheltuieli 23,4 mld. lei. Ieri, 5 decembrie, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat.

După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, creșterea veniturilor BASS pentru anul 2020 se estimează cu 9,6% comparativ cu veniturile aprobate pentru anul curent. Totodată, în structura veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, resursele generale vor constitui 63,6%, iar transferurile de la bugetul de stat — 36,4%.
Detalii
06
12 2019
1100

Проект налогово-бюджетной политики на 2020 г. принят в первом чтении

Парламент на заседании 5 декабря принял в первом чтении проект налоговой и таможенной политики на следующий год. Документ предполагает внесение ряда поправок в Налоговый кодекс и законы о применении некоторых разделов НК, Таможенный кодекс, Закон о таможенном тарифе, Закон о государственной системе социального страхования, Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов в фонд обязательного медстрахования.

Вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца, представляя документ депутатам, отметил, что в 2020 г. планируется сохранить ставки подоходного налога для физических лиц и юридических на уровне 12%,
Detalii
06
12 2019
1000

Proiectul Legii bugetului de stat 2020, votat în prima lectură

Deputații au aprobat în prima lectură proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Astfel, veniturile bugetului de stat vor constitui 44136,6 mil. lei, în creștere cu 8,6% față de anul 2019, iar cheltuielile sunt la nivel de 51551,9 mil. lei, fiind în creștere cu 11,3% comparativ cu anul curent.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, acele măsuri de politici pe care se bazează bugetul de stat se referă la extinderea autonomiei locale prin creșterea defalcărilor din impozitul pe venit al persoanelor fizice și suplinirea Fondului de susținere financiară a teritoriilor cu 10% din impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, majorarea salariilor angajaților bugetari cu 6-10%, implementarea programelor de asistență socială care prevăd prestații sociale mai mari pentru susținerea persoanelor cu venituri mici.
Detalii
05
12 2019
813

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice va rămâne în bugetele locale

Defalcările din impozitul pe veniturile persoanelor fizice vor fi incluse în bugetele satelor/comunelor și orașelor/municipiilor în mărime de 100%. Excepție sunt municipiile-reședință de raion, pentru care va fi stabilită o cotă de 50% din defalcările respective.


Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale. Proiectul are ca scop fortificarea autonomiei financiare a autorităților publice locale prin majorarea veniturilor disponibile ale acestora.
Detalii
05
12 2019
313

В 2020 г. доходы НПБ вырастут на 8,9%

Вчера, 4 декабря, парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам утвердила проект Закона о национальном публичном бюджете на 2020 г. Доходы НПБ составят 69,2 млрд леев, на 5,6 млрд леев (8,9%) больше по сравнению с уточненным бюджетом на текущий год.

В соответствии с проектом, доходы НБП составят 30,4% ВВП страны в следующем году. Около 63,7% поступлений в НБП составят доходы госбюджета – 44,1 млрд леев (на 8,6% больше по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 г.). Доходы бюджета государственного социального страхования в 2020 г. составит 23,49 млрд леев (рост планируется на 7,4%), фондов обязательного медицинского страхования8,3 млрд леев (увеличение на 8,7%), а бюджетов административно-территориальных единиц, включая трансферты, достигнут 7,97 млрд леев, что на 10,3% больше доходов текущего года.
Detalii
14
11 2019
1375

Guvernul pragmatismului, votat

În ședința plenară a Parlamentului de astăzi, 14 noiembrie 2019, a fost votat noul Guvern al Republicii Moldova. În funcția de Prim-ministru a fost ales, cu 62 voturi, Ion Chicu, care a prezentat organului legislativ programul de activitate al Executivului. Acesta se va axa pe reluarea proiectelor de infrastructură și sociale, crearea condițiilor transparente și predictibile pentru mediul de afaceri, asigurarea unei politici bugetare, fiscale și vamale echilibrate.

Totodată, este preconizată exploatarea potențialului nevalorificat al țării, printre care sunt industria turismului, sectorul IT, agricultura etc.
Detalii
08
11 2019
5083

În anul 2020, suma contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă va constitui 10740 lei

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se estimează la nivel de 23,17 mld. lei, creșterea fiind cu 1,74 mld. lei sau 8,1% în raport cu veniturile aprobate pe anul 2019. Aceasta prevede proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, propus pentru consultări publice.

Conform proiectului, față de veniturile și cheltuielile totale precizate pe anul curent, acestea vor crește în anul viitor cu 1,3 mld. lei sau cu 6%. Ponderea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în PIB este estimată pentru anul 2020 la nivel de 10,2%.
Detalii