Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

22
10 2021
5

6.5.4.1 Cum se stabilește cota taxei de aplicare a simbolicii locale?

Cota taxei de aplicare a simbolicii locale se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) a căror simbolică locală se aplică pe produsele fabricate de către subiecții impunerii – în procente din venitul din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Detalii
22
10 2021
4

6.12.3.1 Cum se stabilește cota taxei de la posesorii de câini?

Cota taxei de la posesorii de cîini se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliul local) conform locului amplasării blocurilor locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi apartamente privatizate – în lei anual pentru fiecare cîine, în funcție de numărul de cîini aflați în posesia subiectului impunerii (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
8

6.9.3.1 Cum se stabilește cota taxei balneare?

Cota taxei balneare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale conform locului amplasării unităților de prestare a serviciilor de odihnă și tratament – în procente din venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
12

6.4.4.1 Cum se stabilește cota taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Cota taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului amplasării obiectului impunerii – în procente din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
Detalii

22
10 2021
3

6.6.5.1 Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează de către subiecții impunerii, pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii, în funcţie de caracteristicile acestora (lit. e) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
3

6.7.5.1 Cum se calculează taxa de piaţă?

Taxa de piaţă se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea suprafeței terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea unor prejudicii destinației lor cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale în lei anual pentru fiecare metru pătrat (anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
3

6.15.7.2 Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.


Detalii