Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

23
11 2021
435

Vinieta pe perioada remedierii defecțiunilor tehnice a mijlocului de transport neînmatriculat în RM

Persoana juridică a introdus pe teritoriul RM un mijloc de transport neînmatriculat în RM. La momentul introducerii pe teritoriul ţării pentru mijlocul de transport respectiv a fost achitată taxa pentru folosirea drumurilor RM de către autovehiculele neînmatriculate în RM (vinieta), perioada de valabilitate a acesteia constituind 7 zile. Totodată, dat fiind constatarea unei defecțiuni tehnice la mijlocul de transport, acesta nu a fost scos de pe teritoriul RM în perioada corespunzătoare valabilității vinietei. Apare în acest caz obligația de achitare a vinietei pentru perioada imediat următoare şi până la scoaterea mijlocului de transport din Moldova, în condiţiile în care acesta nu a circulat pe drumurile RM din motivul necesității remedierii defecțiunilor tehnice?


Detalii

22
11 2021
323

Restituirea TVA în cazul investițiilor capitale efectuate de locatar în reparația bunurilor

Se restituie TVA aferentă investițiilor capitale, în cazul în care are loc reparația capitală a imobilului luat în locațiune, în partea în care cheltuielile de reparație depășesc 15% de la valoarea locațiunii?

În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(11) din Codul fiscal (CF), prin derogare de la prevederile alin.(1), agenții economici care sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA şi care, începând cu 1 mai 2015, efectuează investiții (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producție care se află în curs de execuție sau conservare, ci doar pentru clădirile de producție care sunt date în exploatare şi utilizate conform destinației lor finale.


Detalii

19
11 2021
1396

GCS-2021: solicitarea de compensare a zilelor libere acordate salariaților pentru vaccinare împotriva COVID-19

Astăzi, 19 noiembrie 2021, în MO al RM a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 574 din 11 noiembrie 2021 prin care au fost aprobate formularul și modul de completare a solicitării de acordare din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației prin vaccinare anti-COVID-19 (GCS-2021). Aprobarea actului normativ menționat este condiționată de instituirea prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 a măsurii privind acordarea salariaților a două zile libere plătite pentru fiecare doză de vaccinare
Detalii
18
11 2021
758

SFS va verifica modul de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul

Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea modului de formare a prețurilor la produsele social-importante, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

În context, în perioada imediat următoare, pe întreg teritoriul țării se vor desfășura acțiuni de verificare a modului de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul. 

Pentru nerespectarea modului de formare a prețului la produsele social-importante, prin majorarea adaosului comercial peste limita permisă, comerciantul este sancționat prin încasarea venitului ilicit obținut de la majorarea adaosului comercial și cu aplicarea sancțiunii în proporție de 100%. 


Detalii

18
11 2021
711

„Contul curent al contribuabilului”, suspendat de pe www.servicii.fisc.md

Astăzi, data de 18 noiembrie 2021, SFS inițiază procesul de migrare și integrare a serviciilor fiscale electronice la direct cu sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (CPC), excluzând portalul intermediar www.servicii.fisc.md
Astfel, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
  • Contul curent al contribuabilului;
  • Diseminare mesaje;

  • Detalii
17
11 2021
124

SFS de comun cu perceptorii fiscali vor intensifica acțiunile privind reducerea restanței la impozitul pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat a organizat, pe 16 noiembrie 2021, o ședință de lucru la care au participat circa 150 de perceptori fiscali. În cadrul întrevederii au fost discutate o gamă largă de subiecte, precum: recuperarea creanțelor la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar de la contribuabilii persoane fizice-cetățeni, problemele pe care le întâmpină în procesul de lucru, dar și soluțiile de îmbunătățire.


Detalii

17
11 2021
147

Рынок нефтепродуктов: ставки акцизов, мораторий на строительство заправок, сокращение налоговых обязательств

Законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты (в данном случае речь идет о Законе № 461/2001 о рынке нефтепродуктов, Налоговом кодексе и Кодекс о правонарушениях № 218/2008 и других законах), зарегистрированный в парламенте 4 ноября текущего года, был рассмотрен вчера, 16 ноября, комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.


Detalii

15
11 2021
931

Ce servicii vor fi suspendate pe portalul www.servicii.fisc.md

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre inițierea procesului de integrare a serviciilor fiscale electronice cu Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” și suspendarea acestora de pe portalul www.servicii.fisc.md.

Astfel, începând cu 18 noiembrie 2021, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
 

Detalii
12
11 2021
175

Eficientizarea procesului de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare, discutată în cadrul unei ședințe SFS-CALM

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat a avut astăzi, 12 noiembrie 2021, o ședință de lucru cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Discuțiile dintre părți au vizat subiectul impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, în contextul demarării acțiunilor de recuperare a creanțelor respective de la contribuabilii persoane fizice-cetățeni, în vederea identificării celor mai bune soluții în direcția eficientizării procesului în cauză cu suportul autorităților publice locale.


Detalii

12
11 2021
272

GCS-2021: solicitarea de acordare a compensației salariaților

Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea și modului de completare a formularului „Solicitare privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației (GCS-2021)”.
 
Documentul a fost elaborat în scopul realizării prevederilor În temeiul art. 1901 din Codul muncii și Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.
 
Propunerile, obiecțiile și opiniile pot fi expediate la adresa igor.cebotarenco@sfs.md.