Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

22
10 2021
46

6.15.2.1 Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru parcaj?

Subiecți ai impunerii cu taxa pentru parcaj sunt persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul (art. 290 lit. n) din Codul fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021].

22
10 2021
144

6.10.5.1 Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea numărului unităţilor de prestare a serviciilor de transport auto de călători cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
87

6.3.3.1 Cum se stabilește cota taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Cota taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului organizării de către subiecții impunerii a licitațiilor și loteriilor – în procente din venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
20

6.8.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru cazare?

Cota taxei pentru cazare se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în procente din venitul din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
20

6.3.4.2 Cum se calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulțirea venitului din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).

Detalii
22
10 2021
24

6.6.4.1 Cum se stabilește cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii care corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, în funcţie de caracteristicile acestora (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii