Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

11
11 2021
716

«Электронная личность»: исключение аутентификации именем и паролем пользователя. Аутентификация возможна будет только через MPass

Работа, которую предстоит провести ГНС до конца 2021 г. и которая вызвала вопросы пользователей электронных налоговых услуг и  в деловой среде, заключается в исключении опции аутентификации на портале www.servicii.fisc.md и www.raportare.gov.md. Начиная с 2019 г., ГНС опубликовала ряд ознакомительных статей для общего информирования налогоплательщиков и призыва использовать аутентификацию посредством правительственной услуги аутентификации и контроля доступа MPass (далее - услуга MPass) с тем, чтобы привыкнуть к этой опции.


Detalii

11
11 2021
530

6.6.5.4 Pentru care perioadă apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii în cazul în care activitatea de comerţ prin intermediul unității de comerț a fost condiționată de o anumită perioadă de valabilitate a contractului de locațiune a spațiului, dacă după expirarea perioadei respective activitatea de comerț a încetat?

 Obiect al impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (în continuare - taxa), conform art. 291 alin. (1) lit. e) al Codului fiscal, îl constituie unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (în continuare - Lege).


Detalii
10
11 2021
396

Astăzi vor fi lansate noi funcționalități în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre lansarea noilor funcționalități în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”, care  se referă la :

 

  • verificarea automatizată și afișarea mesajului de atenționare a utilizatorilor privind necesitatea semnării regulamentului de utilizare a serviciilor fiscale electronice de către noul Administratorul al entității;
  • încărcare logoul-ului companiei în cadrul sistemului de către administratorul și contabilul-șef al entității;

  • Detalii
10
11 2021
142

Contabilitatea în transportul auto

Particularitățile contabile și fiscale în activitatea de transport este o provocare majoră pentru mulți contabili în contextul tuturor modificărilor legislative și normative.

 

Compania Vioser Tax Trainings te invită la data de 8 decembrie să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de transport auto.

 


Detalii

09
11 2021
851

e-Factura emisă prin „ciclul scurt”: noi prevederi pentru anularea acesteia

Pe data de 5 noiembrie 2021 a intrat în vigoare modificarea la Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020. Modificarea respectivă a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 559 din 29 octombrie 2021, documentul fiind publicat în MO al RM (nr. 266-272, art. 1284).
 


Detalii

05
11 2021
128

SFS despre conformarea contribuabililor care practică activitate de comerț online

Segmentul activității de comerț/prestări servicii on-line este un segment evaluat de către Serviciul Fiscal de Stat cu nivel sporit de risc de neconformare fiscală. Lipsa unui loc fix de desfășurare a activității, prezența numerarului, implicarea în circuitul economic a mai multor subiecți (pagini web) care au un singur beneficiar, sunt principalele motive pentru care segmentul respectiv este mai vulnerabil din punct de vedere al neconformării fiscale, inclusiv prezența fenomenului activității ilicite.


Detalii

09
11 2021
431

Statutul de plătitor TVA în cazul procurării și livrării mărfurilor prin intermediul platformelor internaționale de comerț

Studiu de caz: SRL X procură mărfuri prin intermediul platformelor internaționale de comerț de la producători din străinătate și le livrează cumpărătorilor din diferite state ale lumii, fără ca mărfurile respective să fie importate pe teritoriul Republicii Moldova și ulterior exportate. Suma vânzărilor efectuate depășește 2 mil. lei pe parcursul a 12 luni consecutive. Urmează să se înregistreze SRL X în calitate de subiect al impunerii cu TVA sau nu? 


Detalii

08
11 2021
234

28.6.4.30 Are dreptul contribuabilul la scutirea de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin. (9/2) al Codului fiscal, dacă acesta nu dispune de documentul care confirmă desfășurarea activității de utilitate publică?

În conformitate cu art.103 alin. (9²) al Codului fiscal, TVA nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.


Detalii