Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (40)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
25
10 2017
2002

Despre unele consecințe fiscale pentru angajat și angajator

SRL „W” acorda zilnic hrană celor 20 de angajați în sumă de 55 lei pe zi pentru perioada lunii august 2017 cu respectarea normelor existente. Totodată, entitatea nu include în venitul salariaților acordarea facilităților respective. Cât de corect procedează în acest caz angajatorul și care sunt consecințele fiscale în cazul dat atât pentru angajator, cât și pentru angajat?

Facilitățile impozabile acordate de angajator includ plățile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plățile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane. Plățile în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăților menționate la art. 24 alin. (20), precum şi a plăților aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern, fac excepție și nu reprezintă facilități acordate de angajator care urmează a fi impozitate (art. 19 lit. a) din CF).
Detalii
24
10 2017
1808

Privind impozitarea cu TVA a serviciilor prestate de către nerezident

Societatea cu răspundere limitată „A” a încheiat contract cu persoană juridică nerezident. Conform condițiilor contractului, nerezidentul va presta societății servicii de expertiză și certificare a țevilor. Expertiza fiind efectuată pe teritoriul Republicii Moldova, prestarea acestor servicii constituie import de servicii?

În scopul aprecierii regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării.
Detalii
25
10 2017
2908

Общее положение o ведении кассовых операций на предприятии

Предприятие является основным звеном рыночной экономики, становясь субъектом права с момента государственной регистрации.

Предприятие имеет право открывать счета в банках для осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций.

Кассовые операции – это операции по выдаче / приему наличных денег, осуществляемые в кассе предприятия. Более широко кассовые операции можно определить как операции, связанные с движением наличных денежных средств.
Detalii
25
10 2017
1816

Unele explicații cu privire la prezentarea declarației POLMED17

Compania „N” intervine cu solicitarea unor explicații cu privire la prezentarea declarației POLMED17. Conform Legii privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, întreprinderea noastră are obligația de plată a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. În anexa nr. 8 la Legea menționată, toate mărfurile ale căror coduri vamale intră în grupul 4811, erau supuse taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Anexa respectivă a fost prezentată, redactată și a intrat în vigoare la data de 01.01.2017, în această ultimă versiune a anexei nr. 8 din toată grupa 4811 obiectul taxei respective devin doar mărfurile care au codul vamal 4811 59 000.

Pornind de la cele menționate mai sus, compania noastră solicită explicația dacă suntem sau nu obligați să plătim taxa respectivă, când mărfurile menționate aparțin grupei 4811, dar nu aparțin subgrupei 4811 59 000.

Detalii
25
10 2017
1170

Об условиях возмещения НДС по приобретению оборудования в связи с техническим переоснащением производства

Можем ли мы получить возмещение НДС по приобретению оборудования в связи с техническим переоснащением производства (в размере до 500 000 леев)?

Согласно п. 18) ст. 93 НК, капитальные инвестиции (затраты) – это затраты, осуществленные хозяйствующими субъектами в связи с приобретением и/или созданием долгосрочных активов, предназначенных для использования в процессе производства (оказания услуг/ выполнения работ), не относимые на результаты текущего периода, но подлежащие отнесению на увеличение стоимости долгосрочных активов.
Detalii
25
10 2017
1277

О санкциях за неиспользование ККМ и продажу сигарет по ценам ниже установленных законодательством минимальных цен

Хозяйствующий субъект «X» был подвержен налоговому контролю, осуществленному ГНС, в рамках которого было установлено два правонарушения:

  1. осуществление приема наличных денежных средств без использования имеющейся контрольно-кассовой машины;

Detalii
25
10 2017
1396

Despre achitarea TVA la posturile vamale instalate la intrarea pe teritoriul țării din partea Transnistriei

Compania rezidenta a Republicii Moldova care are relații fiscale cu sistemul bugetar al republicii procura mărfuri scutite de TVA, conform prevederilor art. 103 din Codul fiscal, de la o companie din regiunea transnistreană, va care procura mărfuri scutite de TVA să achite TVA la posturile vamale care sunt instalate la intrarea pe teritoriul țării din partea Transnistriei, având în vedere că mărfurile sunt scutite de TVA conform prevederilor art. 103 din Codul fiscal?
Detalii
24
10 2017
1233

Privind dreptul la facilitatea la importul de imobilizări corporale aduse ca aport la capitalul social privind scutirea de achitare a TVA la import

Compania „M” (întreprindere de prducere) urmează să fie dată în exploatare la finele anului 2018 (din cauza reținerilor privind construcția), iar utilajul urmează să fie importat în lunile următoare. Putem beneficia de facilitatea la importul de imobilizări corporale aduse ca aport la capitalul social privind scutirea de achitare a TVA la import și, ulterior, pentru a nu pierde această facilitate, în ce termen utilajul urmează a fi dat în exploatare?
Detalii
24
10 2017
1937

Об уплате подоходного налога в рассрочку

Закончились три квартала 2017 года, и мы можем подвести некоторые итоги предпринимательской деятельности, сравнивая запланированные показатели с реальными, определяя возникшие разницы, оценивая факторы, повлекшие их возникновение. В то же время, в этот период необходимо определить обязательство по уплате подоходного налога в рассрочку. В этой статье мы на примерах рассмотрим самые распространенные трудности, с которыми сталкиваются налогоплательщики в вопросе уплаты подоходного налога в рассрочку, и самые часто встречающиеся ошибки.Какие существуют методы уплаты подоходного налога в рассрочку? В чем состоят различия между ними и какова специфика каждого метода уплаты подоходного налога в рассрочку?

На основании ч. (1) ст. 84 НК, хозяйствующие субъекты, которые обязаны уплачивать подоходный налог в рассрочку за 2017 год, могут выбрать один из методов, предусмотренных налоговым законодательством:
Detalii
24
10 2017
814

Despre documentele confirmative necesare unui întreprinzător neînregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize pentru a beneficia de restituirea accizelor

Ce documente urmează a fi prezentate pentru beneficierea de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?
Detalii