Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr 3 (44)2018 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
20
04 2018
1136

О получении права на вычет НДС на основании налоговой накладной, не зарегистрированной в ГЭРНН

Как плательщику НДС получить право на вычет на основании полученной налоговой накладной, не зарегистрированной своевременно в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?
Detalii
20
04 2018
796

Налоговые споры можно разрешить

В предыдущем номере мы подробно рассказали Вам о процедуре разрешения возникшего спора с налоговой службой и хотим отметить, что многие налогоплательщики одобрительно отнеслись к публикации и даже признали, что статья помогла им разрешить возникшие недоразумения, избегнув обращения в судебные органы.
Detalii
20
04 2018
766

О некоторых случаях применения условного коэффициента

Следует ли применять условный коэффициент на момент осуществления поставки, освобожденной от уплаты НДС без права вычета, по покупкам, осуществленным в прошлом
году до момента регистрации в качестве плательщика НДС?

Detalii
20
04 2018
783

Despre unele aspecte fiscale aferente calculării creșterii de capital

Urmează a fi calculată creșterea de capital de la înstrăinarea unui imobil care anterior, în anul 2013, a fost dobândit în timpul căsătoriei de către unul dintre soți și care pe parcurs a servit ca locuință de bază pentru aceștia, viza de reședință, conform documentelor confirmative, fiind înregistrată doar după unul dintre soți? Se calculează în cazul dat creșterea de capital? Care sunt criteriile după care o locuință se califică drept locuință de bază?
Detalii
20
04 2018
1695

Contabilitatea activelor contingente şi a surselor atrase

În scopul desfăşurării activităţii sale Asociația de economii și împrumut (AEÎ) atrage numerar sub formă de depuneri de economii de la membrii săi, credite de la băncile comerciale şi/sau împrumuturi de la entități sau persoane fizice. În acest context conform prevederilor standardului IAS 37 „Provizioane, datorii şi active contingente” încheierea şi semnarea contractului privind atragerea mijloacelor financiare se consideră fapt economic trecut care necesită înregistrare în conturile extrabilanţiere ale activului (creanţei) contingent.
Detalii
20
04 2018
1861

Mărimea penalităţii în perioada 2018

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1) şi (2) din CF, majorarea de întârziere (penalitatea) este o sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat a majorării de întârziere este obligatorie, independent de forma de constrângere.
Detalii
19
04 2018
624

Об отдельных аспектах обложения НДС услуг по регистрации медикаментов

Облагаются ли НДС услуги по регистрации медикаментов, предоставляемые резидентом Республики Молдова зарубежным производителям на основании договора поручения?
Detalii
19
04 2018
1244

Роялти и сборы за лицензию как элемент таможенной стоимости

Исходя из определения стоимости сделки, которая включает «все платежи, осуществленные либо которые должны быть выплачены покупателем продавцу либо третьему лицу, которое выполняет обязанности продавца, как одно из условий реализации импортируемых товаров», очевидно, что платежи (роялти) и сборы за лицензию являются частью платежа, который покупатель осуществляет за товар.
Detalii
19
04 2018
1099

Referitor la calcularea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală angajatului care deține polița de asigurare medicală

Entitatea „Y” pe parcursul anului și-a mărit statele de personal cu trei unități. Ulterior la angajarea noului personal s-a depistat că unul dintre angajați și-a procurat polița de asigurare medicală pe parcursul anului. Urmează entitatea să calculeze angajatului care deține polița de asigurare medicală prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru salariul acordat?
Detalii