Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (38)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
25
08 2017
1136

Privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de instruire şi de deplasare

Entitatea „V” SRL a trimis la cursuri de perfecționare în Olanda un veterinar care este angajat prin cumul la ferma de vaci a entității. La ferma respectivă vitele au fost importate anterior din Olanda. Urmează de stabilit dacă cheltuielile pentru instruire şi de deplasare la cursuri în Olanda a angajatului respectiv pot fi deduse în scopuri fiscale?
Detalii
25
08 2017
1277

Privind calcularea TVA

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la capitolul TVA la entitatea „J” SRL s-a constatat următoarele: entitatea „J” SRL, neplătitor de TVA, a primit în luna martie 2016 avans în mărime de 200 000 lei pentru serviciile de reparație care urma să le presteze în luna iulie 2016 în mărime totală de 800 000 lei. Totodată, entitatea a devenit plătitor de TVA din 1 iunie 2016. Ulterior, în luna iulie 2016 entitatea a efectuat serviciile şi a eliberat factura fiscală în care a calculat TVA de la valoarea de 600 000 lei (valoarea totală a serviciilor diminuată cu suma avansului primit anterior înregistrării ca plătitor de TVA). Urmează de stabilit dacă entitatea „J” SRL a procedat corect în situația dată şi dacă nu, ce sancțiuni îi vor fi aplicate acesteia?
Detalii
23
08 2017
934

Privind raportarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit ale unei întreprinderi individuale

Pe parcursul anului 2016, întreprinderea individuală s-a înregistrat în calitate de plătitor de TVA. Cum urma să raporteze obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru anul 2016? Avea obligația de a întocmi darea de seamă unificată – forma UNIF14, pentru perioada fiscală de până la obținerea statutului de plătitor de TVA și Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12?
Detalii
24
08 2017
485

Despre impozitarea câștigului participantului la jocul de noroc

Prin prevederile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16 decembrie 2016, MO nr. 2-8/3 din 6 ianuarie 2017 (în continuare – Lege) sunt stabilite modul de organizare şi desfăşurare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, drepturile şi obligațiile organizatorului jocului şi ale jucătorului.
Detalii
29
09 2017
1875

Dreptul organelor de control să aplice sechestru pe bunuri şi să le confişte în cazul în care au constatat comiterea unei contravenţii

Pentru a asigura eventuala confiscare a bunurilor care au contribuit la săvârşirea contravenţiei, precum şi pentru a garanta executarea, la Codul contravenţional prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (în continuare – CC) au fost operate completări care stabilesc măsurile procesuale de constrângere aplicate în cadrul procesului contravenţional:

  1. Amenda judiciară;
  2. Punerea sub sechestru.

Detalii
22
08 2017
792

Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform modului stabilit de legislație, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) sau terminalul de plată în numerar (terminal cash-in)), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
23
08 2017
694

Об износе пломбы поставщика, устанавливаемой на каркасе ККМ с фискальной памятью

Пункт 8 Постановления о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении наличных денежных расчетов, утвержденного ПП № 474 от 28 апреля 1998 г., устанавливает обязанность налогоплательщика – пользователя контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (ККМ) применять только исправные ККМ.
Detalii
23
08 2017
740

О необложении НДС операции по передаче активов в рамках простого товарищества

Является ли объектом обложения НДС операция по передаче активов в рамках простого товарищества одному из его участников, уполномоченному вести налоговый учет совместной деятельности в рамках простого товарищества?
Detalii
22
08 2017
751

О принятии с опозданием решения о распределении части чистой прибыли экономическим агентом с долевым участием государства

Государственным предприятием (с долевым участием государства) было с опозданием принято решение об отчислении части полученной чистой прибыли в государственный бюджет. Вправе ли данный экономический агент принимать такое решение, не соблюдая сроки, предусмотренные законодательством, либо самостоятельно принимать решение о нераспределении к выплате в бюджет данных отчислений?
Detalii
23
08 2017
771

О налогообложении дохода от продажи недвижимого имущества субъектов сектора малых и средних предприятий

Как следует поступить экономическому агенту, который использует в своей предпринимательской деятельности режим налогообложения хозяйствующих субъектов сектора малых и средних предприятий при получении дохода от продажи недвижимого имущества?

В соответствии с п. 5 НСБУ «Расходы», утвержденного Приказом МФ № 118 от 6 августа 2013 г., операционная деятельность означает совокупность экономических операций, связанных с основными видами деятельности субъекта, а также смежные с ними виды деятельности.
Detalii