Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 7 (41)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
18
12 2017
1393

Despre obligația instituției financiare de a prezenta SFS informația conform prevederilor art. 22611 din CF și răspunderea pentru nerespectarea acestei obligații (practică judiciară)

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) pct. 12) din CF, Serviciul Fiscal de Stat şi funcţionarii fiscali, în cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiei, au dreptul să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor.
Detalii
18
12 2017
869

О вычете расходов, связанных с оплатой визы

Экономический агент оплатил расходы, связанные с открытием визы для откомандирования 11 работников за пределы Республики Молдова. Вправе ли данный экономический агент отнести на вычеты расходы, связанные с оплатой визы, если документ, подтверждающий оплату, не является бланком строгой отчетности, а выдан банком, через который осуществлена оплата?
Detalii
18
12 2017
2349

Referitor la cota TVA pentru vânzarea unui teren și a unei clădiri

O întreprindere intenționează să vândă un teren și o clădire industrială. Care cotă a TVA se va aplica la vânzarea terenului și clădirii?

În conformitate cu art. 93 alin. (6) din CF, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii
18
12 2017
1338

Об использовании личного освобождения умершего супруга при запросе возврата излишне удержанного подоходного налога

Физическое лицо затребовало в 2016 году у своего работодателя освобождение на супруга, который в октябре 2016 года скончался. По результатам налогового периода 2016 года у данного физического лица образовалась переплата по подоходному налогу. Для возмещения подоходного налога физическое лицо
Detalii
18
12 2017
1343

Налогооблагаемая база по сбору на благоустройство территорий при приостановлении действия индивидуального трудового договора

В соответствии с лит. а) гр. 2 Приложения к разделу VII НК, налогооблагаемой базой по сбору на благоустройство территорий является квартальная среднесписочная численность работников и/или предприятий в случае, если они работают на учрежденных предприятиях, но не включены в квартальную среднесписочную численность работников.
Detalii