Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (20)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
11
07 2014
1482

Налогоплательщик содержит двух родителей-пенсионеров. Имеет ли он право на освобождение на иждивенцев, если родители получают пенсию по старости? Какие документы могут служить в качестве подтверждения того, что налогоплательщик связан узами родства по восходящей линии с иждивенцем, в случае если у них разные фамилии?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 35 НК, налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение на каждого иждивенца в размере 2 124 леев в 2014 году, за исключением инвалидов с детства, освобождение на которых составляет 9 516 леев в год.
Также отметим, что Законом № 64 от 11.04.2014 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (МО № 110-114/286 от 09.05.2014), были внесены изменения в ч. (2) ст. 35 НК, в соответствии с которыми иждивенцем признается лицо, отвечающее всем следующим
Detalii
11
07 2014
3254

Алексей Сокиркэ: Об изменении Законом № 64 от 11 апреля 2014 г. статьи 254 Налогового кодекса

Статья 254 НК № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. была основательно переработана Законом № 324 от 23 декабря 2013 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (МО Республики Молдова, 31 декабря 2013 г., № 320-321, ст. 871), и новая формулировка статьи введена в действие с 1 января 2014 г.
Detalii
11
07 2014
2872

Serviciile electronice fiscale reduc efortul și distanța între contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat

Recent a fost efectuat un studiu statistic pentru stabilirea gradului și intensității utilizării serviciilor electronice fiscale. Drept urmare, au fost identificate 3 servicii cel mai des utilizate.

Contul curent al contribuabilului” – un instrument ce permite accesarea on-line a informaţiilor despre obligaţiile fiscale ale contribuabilului şi verificarea statutului curent al tuturor restanţelor sau supraplăţilor la Bugetul Public Naţional.
Detalii
11
07 2014
2470

Vadim Mîțu: Aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. Practica judiciară

Ce acţiuni trebuie să întreprindă contribuabilul, care are conturile bancare suspendate de organul fiscal, pentru a putea efectua operaţiuni la conturile sale bancare, în situaţia în care are o încheiere de asigurare a acţiunii, emisă de instanţa de judecată, prin care dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare emisă de organul fiscal este suspendată?
Detalii
10
07 2014
2462

Contribuabilul are la întreținere doi părinți pensionari. Poate acesta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută, luînd în considerație faptul că părinții primesc pensie pentru bătrînețe? Care documente vor servi drept confirmare că contribuabilul este un descendent al persoanei întreținute, în condițiile în care numele de familie nu este identic?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în anul 2014, în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9 516 lei anual.
Detalii
10
07 2014
3109

Физическое лицо – гражданин на основании контракта сдал в аренду юридическому лицу ООО «Macron» сельскохозяйственную землю, находящуюся в его владении. Какой режим налогообложения применяется в отношении доходов, полученных физическим лицом – гражданином от сдачи в аренду сельскохозяйственной земли?

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время нормативно-правовая база, консолидирующая арендные отношения в сельском хозяйстве, определяющая субъектов и объектов арендных отношений, права и обязанности арендодателя и арендатора, состоит из Гражданского кодекса, Земельного кодекса, Закона № 198 от 15.05.2003 об аренде в сельском хозяйстве (далее – Закон) и иных нормативных актов.
Detalii
10
07 2014
2477

Persoană fizică-cetățean a dat în arendă în baza contractului persoanei juridice „Macron” S.R.L. terenul agricol pe care îl avea în posesie. Care va fi regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoana fizică-cetățean pentru arenda terenului agricol?

Mai întîi de toate este necesar de menționat că, actualmente cadrul legal pentru consolidarea relațiilor de arendă în agricultură, determinarea subiecților şi obiectelor relațiilor de arendă, a drepturilor şi obligațiilor arendatorului şi arendașului se reglementează de Codul civil, Codul funciar, Legea nr. 198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” (în continuare — Legea) și alte acte normative.

Detalii
10
07 2014
1704

Имеет ли право физическое лицо – гражданин, являющееся опекуном ребенка в возрасте 10 лет с выраженным ограничением возможностей с детства, на какие-либо дополнительные освобождения в течение налогового периода при исчислении и определении своих обязательств по подоходному налогу?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 33 НК, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на личное освобождение в размере 9 516 леев в 2014 году. В то же время сумма личного освобождения составляет 14 148 леев для лиц, предусмотренных в ч. (2) этой же статьи.
Detalii
10
07 2014
2040

Persoana fizică-cetățean este tutela copilului în vîrstă de 10 ani care are dizabilități accentuate din copilărie. Va avea această persoană dreptul la unele scutiri suplimentare pe parcursul unei perioade fiscale la calcularea și determinarea obligațiilor sale privind impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în anul 2014 în sumă de 9 516 lei. Totodată, suma scutirii personale va constitui 14 148 lei pe an pentru orice persoană care este prevăzută la alin. (2) din același articol.
Detalii
10
07 2014
2210

Экономический агент несет расходы, связанные с приобретением электронной подписи для представления электронных отчетов. Разрешен ли в целях налогообложения вычет этих расходов?

В соответствии с п. (1) ст. 24 НК № 1163-XIII от 24.04.1997, разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового года исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности.
Detalii