Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (32)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
10
08 2016
1319

Referitor la cota impozitului reținut din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător

La ce cotă urmează a fi reținut un impozit din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător, dar care transmite în locațiune un bun imobil și prestează unele servicii?

Conform prevederilor art. 5 pct. 16) din CF, activitate de întreprinzător, afacere (business) reprezintă orice activitate potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit.
Detalii
10
08 2016
1561

Transportul rutier în regim de taxi în lumina prevederilor Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (cu modificările şi completările intrate în vigoare la 13 mai 2016)

Transporturile rutiere de persoane sau bunuri în regim de taxi sînt activități de interes public pentru populație, executate, de regulă, în interiorul unei localități, numai de către operatori de transport rutier care dețin licență de transport rutier.
Detalii
09
08 2016
1823

Об особенностях применения налоговой льготы, предусмотренной ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

Будет ли вправе работающий по специальностям, указанным в приложении № 2 к Закону о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса № 1164-XIII от 24 апреля 1997 г., на использование освобождения, предусмотренного ст. 33-35 Налогового кодекса? На какие вычеты он имеет право в случае получения им налогооблагаемых доходов, иных, чем предусмотренные ч. (21) ст. 24 Закона?

В соответствии с ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса № 1164-XIII от 24 апреля 1997 г. (далее – закон), облагаемым доходом признается месячный доход
Detalii
09
08 2016
9318

Calcularea compensației de concediu conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin HG nr. 426 din 26 aprilie 2004

În salariul mediu se includ următoarele forme de retribuire a muncii şi de compensații (pct. 3 din Anexa 1 la Hotărîrea nominalizată):

  • salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în conformitate cu formele şi sistemele de salarizare utilizate la întreprindere – tarifele în acord, salariile tarifare pe oră (zi), salariile de funcție lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare, salariile de merit etc.;

Detalii
09
08 2016
1824

Unele aspecte privind înființarea și funcționarea parcurilor pentru tehnologia informației

Scopul principal al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr. 77 din 21 aprilie 2016, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, este crearea parcurilor pentru tehnologia informației (pe parcurs – parcuri), precum şi propunerea măsurilor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiții autohtone şi străine.
Detalii
09
08 2016
1603

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Применение косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода физических лиц

Со вступлением в силу (с 1 июля 2016 г.) Закона № 138 от 17 июня 2016 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, Налоговый кодекс претерпел ряд изменений и дополнений. Рассмотрим некоторые изменения, относящиеся к применению косвенных методов оценки дохода.
Detalii
08
08 2016
2219

Cu privire la prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de pînă la 600 000 lei prin intermediul reprezentanțelor permanente, rezidenților Republicii Moldova ce procură aceste servicii

Reprezintă import de servicii cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acordă, prin reprezentanța sa permanentă situată pe teritoriul Republicii Moldova, servicii unui rezident al Republicii Moldova, pentru care locul livrării se califică a fi teritoriul republicii? Urmează a fi calificate procurările menționate efectuate de către rezidenții republicii ca import de servicii?

În conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) din CF, subiecții impozabili sînt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
Detalii
08
08 2016
1513

О применении акцизной марки к табаку для водяной трубки

Следует ли маркировать акцизной маркой табак для водяной трубки?

На основании положений ч. (51) ст. 123 НК, табачные изделия, реализуемые, транспортируемые или хранящиеся на территории Республики Молдова либо импортируемые для реализации на ее территории
Detalii