Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (34)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
26
12 2016
1487

О праве на использование личного освобождения супруга

Физическому лицу была присвоена тяжёлая степень ограничения возможностей. В 2015 году оно не воспользовалось своим личным освобождением, на которое, согласно действующему законодательству, имело право. Вправе ли супруг/супруга данного физического лица воспользоваться в 2016 году не использованным им в 2015 году личным освобождением?
Detalii
26
12 2016
1311

Privind impozitarea cu TVA la cota zero a unor livrări de energie electrică

Urmează oare a se impozita cu TVA la cota zero livrările de energie electrică pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă indiferent de faptul în a cărui gestiune se află bunurile în cauză și cu cine este încheiat contractul de furnizare? Care este regimul fiscal aferent livrărilor de energie electrică cooperativelor de garaje, proprietarilor de garaje, precum și membrilor întovărășirilor pomicole pentru imobilele cu destinație nelocativă?
Detalii
26
12 2016
1328

Об отражении в учете и вычете некоторых разниц, связанных с поставками товара по цене ниже его балансовой стоимости

При реализации товара по цене ниже его балансовой стоимости образуется разница. Является ли она вычитаемой в налоговых целях? Или следует внести корректировки через Декларацию о подоходном налоге (форма VEN12)?
Detalii
24
12 2016
1907

О вычете в налоговых целях расходов в виде выплат в пользу работников

Разрешаются ли к вычету в налоговых целях расходы экономического агента в виде выплат в пользу его работников стимулирующего и компенсационного характера, в частности, премий?
Detalii