Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (37)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
14
04 2017
1819

О выплате суточных командированному работнику

В целях повышения квалификации своих работников, а также для более успешного ведения бизнеса экономический агент «ХХХХХ» направляет своих работников в командировку за пределы Республики Молдова. Согласно условиям договора, принимающая сторона обеспечивает данных работников питанием. Обязан ли в этом случае экономический агент «ХХХХХ» оплатить откомандированным работникам суточные?
Detalii
14
04 2017
1180

О режиме по подоходному налогу для вновь зарегистрированного предприятия – неплательщика НДС

Субъект ООО «X», вновь зарегистрированный в 2017 году, не являясь плательщиком НДС, намеревается использовать режим налогообложения по подоходному налогу, применяемый в общеустановленном порядке. Возможно ли это, учитывая нормы действующего законодательства?
Detalii
14
04 2017
1800

Cu privire la consecințele fiscale la achitarea în avans a impozitului pe venit pentru transmiterea în chirie a unui apartament, în urma ultimelor modificări legislative

O persoană fizică cetățean care transmite în chirie un apartament a achitat în anul 2016 impozitul pe venit conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal în avans și pentru anul 2017 la cota de 5%. Plata pentru chirie se efectuează de către chiriaș lunar. Ținând cont de modificările legislației, urmează de stabilit dacă trebuie achitată diferența de 2%.
Detalii
13
04 2017
2011

О подтверждающих документах, прилагаемых к заявлению об использовании освобождения на ребенка и на супругу

Работник ООО «X» стал родителем 3 марта 2017 г. В 2016 году работник воспользовался по месту работы только личным освобождением при определении налога на доход в виде заработной платы. Какие документы ему надлежит представить работодателю, чтобы воспользоваться освобождением на ребенка и на супругу, которая на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком?
Detalii
13
04 2017
1590

Cu privire la aplicarea TVA la transmiterea mărfurilor (materialului de marketing, promovare și/sau publicitar) către publicul țintă

Compania prestează servicii de marketing și/sau publicitate. Prevederile contractelor de prestări servicii stabilesc, în calitate de parte componentă a serviciilor de marketing şi/sau publicitate, transmiterea materialului de marketing, promovare şi/sau publicitar publicului țintă. Astfel, transmiterea mărfurilor (materialului de marketing, promovare și/sau publicitar) către publicul țintă constituie obiect al impunerii separat, sau se impozitează cu TVA ca parte componentă a livrării serviciilor de marketing și/sau publicitate?
Detalii
13
04 2017
948

О налогообложении в 2017 году доходов от азартных игр, рекламных кампаний и лотерей, полученных физическими лицами – гражданами

Как облагаются доходы от азартных игр, рекламных кампаний и лотерей, полученные физическими лицами – гражданами в текущем году?

Законом № 281 от 16 декабря 2016 (вступившим в силу 1 января 2017 г.) были внесены изменения в определение понятия «выигрыш».
Detalii
13
04 2017
1364

Privind mărimea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursă din plățile ce vor fi efectuate în anul 2017 persoanelor fizice cetățeni pentru procurarea producției agricole în 2016

Agentul economic „WQ” SRL în perioada anului 2016 a procurat producție agricolă de la persoane fizice cetățeni. Din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice a reținut la sursă impozit pe venit în mărime de 2% în baza art. 901 din Codul fiscal, însă agentul economic „WQ” SRL nu s-a achitat în totalitate cu persoanele fizice cetățeni pentru producția procurată, ultima tranșă din plăți urmează a fi efectuată pe parcursul anului curent. Care este mărimea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursă din plățile ce vor fi efectuate, ținând cont de modificările legislației?
Detalii