Catalog
09
08 2016
2304

Calcularea compensației de concediu conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin HG nr. 426 din 26 aprilie 2004

În salariul mediu se includ următoarele forme de retribuire a muncii şi de compensații (pct. 3 din Anexa 1 la Hotărîrea nominalizată):

  • salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în conformitate cu formele şi sistemele de salarizare utilizate la întreprindere – tarifele în acord, salariile tarifare pe oră (zi), salariile de funcție lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare, salariile de merit etc.;

Detalii
09
08 2016
219

Unele aspecte privind înființarea și funcționarea parcurilor pentru tehnologia informației

Scopul principal al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr. 77 din 21 aprilie 2016, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, este crearea parcurilor pentru tehnologia informației (pe parcurs – parcuri), precum şi propunerea măsurilor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiții autohtone şi străine.
Detalii
09
08 2016
334

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Применение косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода физических лиц

Со вступлением в силу (с 1 июля 2016 г.) Закона № 138 от 17 июня 2016 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, Налоговый кодекс претерпел ряд изменений и дополнений. Рассмотрим некоторые изменения, относящиеся к применению косвенных методов оценки дохода.
Detalii
09
08 2016
164

Modul de restituire a mijloacelor încasate în urma realizării clădirilor, terenurilor şi vînzarea pachetului de acţiuni

Ministerul Finanţelor informează că prin ordinul nr.98 din 19 iulie 2016 (Monitorul Oficial nr.232-244/1224 din 29.07.2016) au fost operate modificări la ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016 nr. 180 din 12 octombrie 2015.
Detalii
09
08 2016
107

Правительство Приднестровья утвердило программу приватизации

Правительство Приднестровья утвердило программу разгосударствления и приватизации на 2016-2017 гг. с предполагаемым доходом порядка 70 млн. руб. ($6,2 млн.), хотя в бюджете нынешнего года поступления от приватизации запланированы в 2,5 раза больше — 176 млн. руб. ($15,6 млн.).
Detalii