Catalogul tematic
Тематический каталог


Alocaţie permanentă — mijloace bugetare destinate pentru un scop specific, prevăzut de legislaţie, care se alocă în termenele şi condiţiile obligaţiunilor asumate

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
18
11 2019
1548

Ce alocații sociale vor fi majorate

Cuantumul alocațiilor sociale va fi majorat cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu aceste dizabilităţi stabilit anual de către Guvern. Totodată, se va majora cu 30%alocația pentru persoanele vârstnice. Aceasta va constitui 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Executiv.

În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent a fost publicată și Hotărârea nr. 535 din 12 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
Detalii
24
05 2019
951

Cheltuielile din Fondul de rezervă în primele 4 luni ale anului 2019

În primele patru luni ale anului curent, din Fondul de rezervă al Guvernului au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 8959,4 mii lei, potrivit informației publicate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, din Fondul de rezervă au fost repartizate 3000,0 mii lei Primăriei municipiului Bălți pentru lucrări de reparaţie a acoperişului avariat al Liceului Teoretic ,,Ştefan cel Mare”. Totodată, Agenției Proprietății Publice i-au fost repartizate mijloace financiare în sumă de 3930,5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente procurării și expunerii la vânzare a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. ,,Moldindconbank” S.A.
Detalii
15
11 2018
1345

Majorarea pensiilor necesită 567 mil. lei

Începând cu 1 ianuarie 2019, pensionarii care au o pensie mai mică decât minimul de existență stabilit pentru pensionari – 1589 lei, vor beneficia de o majorare a pensiei cu 10%.

Hotărârea a fost luată ieri în cadrul ședinței Guvernului. În acest sens, prim-ministrul, Pavel Filip a remarcat că este vorba despre o majorare, nu despre valorizarea pensiilor sau despre modificări în sistemul de pensii.
Detalii
22
03 2018
1221

Proiectele comitetelor sectoriale vor fi finanţate din bugetul de stat

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri, 21 martie, Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, implementarea căruia este pusă în sarcina Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în limitele mijloacelor financiare stabilite anual în bugetul de stat pentru sprijinul financiar al proiectelor prezentate de către comitetele respective.

Documentul prevede că la baza finanţării proiectelor sunt puse principiile liberei concurenţe, transparenţei şi neretroactivităţii, iar criteriile de selecţie şi finanţare ale proiectelor vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale.
Detalii
09
11 2017
1427

Indemnizații unice pentru construcția spațiului locativ

Ministerul Finanţelor va aloca autorităţilor administraţiei publice locale mijloace financiare în sumă de 2156,4 mii lei din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2017 în vederea acordării indemnizaţiilor unice unor categorii de cetăţeni pentru construcţia caselor individuale, locuinţelor cooperatiste, procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi.
Detalii
17
07 2017
5447

Утверждены сроки представления финансовых отчетов

Министерство финансов Приказом №104 от 4 июля 2017 г., который был опубликован в «Monitorul Oficial» 14 июля, утвердило сроки представления финансовых отчетов за I полугодие и 9 месяцев 2017 г. центральными публичными органами и финансовыми управлениями.

Речь идет о 31-м центральном публичном органе, а также 35-ти финансовых управлениях районов и муниципиев и 18-ти других учреждений (Совет по конкуренции, Служба информации и безопасности, Генеральная прокуратура, Академия наук и пр.)
Detalii