Catalogul tematic
Тематический каталог

Cresterea de capital


Articolul 37. Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital
Mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


/www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A37

18
03 2013
2641

Майя Кацел: "Отчуждение недвижимого имущества "

На практике у налогоплательщиков часто возникают вопросы об использования льготы, предусмотренной ст. 41 Налогового кодекса. Например, как правильно рассчитать прирост капитала (Приложение №1 к Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ 08) в случае отчуждения (продажи) недвижимого имущества, имея в наличии как стоимость недвижимого имущества, согласно данным кадастрового органа, так и стоимость недвижимого имущества по контракту купли-продажи?

Рассмотрим следующий пример:

Предположим, что собственник недвижимого имущества (трехкомнатная квартира), которое является его частной собственностью с 2006 года, продал его (квартиру) в июле текущего года по цене 520 000 леев. Согласно данным кадастрового органа, стоимость квартиры составляет 443 220 леев, а по контракту купли-продажи от 02.04.2006 года, на основании которого он стал владельцем квартиры, составляет 384 000 леев. В то же время, в текущем году им куплена 2-комнатная квартира стоимостью 415 000 леев. Также собственник передал в июле текущего года безвозмездно в порядке дарения одному из своих внуков сумму в размере 100 000 леев.
Detalii
18
03 2013
2334

Порядок налогообложения капитальных активов, полученных супругами в результате развода

Каков порядок налогообложения капитальных активов, полученных супругами в результате развода и впоследствии отчужденных, в случае, если данное имущество было приобретено во время брака обоими супругами?

Константин X (муж) и Татьяна X (жена), находясь в бракоразводном процессе в 2009 году, решили разделить имущество таким образом, чтобы машина, купленная в период брака по цене 80 тысяч леев и зарегистрированная на мужа, осталась жене, а квартира, также приобретенная во время брака по цене 700 тысяч леев, владельцами которой являются оба супруга, досталась мужу. Решением судебной инстанции от ноября 2010 года было постановлено расторжение брака и раздел имущества между супругами, согласно достигнутому супругами соглашению, а именно, машина в результате развода перешла жене, а квартира – мужу.

Каков порядок уплаты подоходного налога при отчуждении капитальных активов, полученных супругами в результате развода в 2012 году?


В соответствии с ч. (1) ст. 40 НК, прирост или потери капитала не признаются в случае перераспределения (передачи) собственности:
Detalii
18
03 2013
1578

Cum se vor impozita activele de capital, obținute de soți în urma divorțului şi care au fost ulterior înstrăinate, în cazul în care aceste bunuri au fost cumpărate în timpul căsătoriei de ambii soți?

Constantin X (soţ) şi Tatiana X (soţia) fiind în proces de divorţ în anul 2009 au decis partajarea bunurilor astfel, că maşina cumpărată în timpul căsătoriei la preţul de 80 mii lei şi înregistrată după soţ să rămînă soţiei, iar apartamentul cumpărat tot în timpul căsătorie la preţul de 700 mii lei şi la care ambii soţi erau coproprietari să rămînă soţului. Prin Hotărîrea instanţei de judecată din noiembrie 2010 prin care s-a stabilit desfacerea căsătoriei şi partajarea averii între soţi, partajarea s-a făcut conform înţelegerii dintre soţi şi anume: automobilul s-a transmis, în urma divorţului, soţiei, iar apartamentul a trecut în proprietatea soţului în întregime.

Ce impozit pe venit vor fi obligaţi să achite în cazul în care soţii au înstrăinat activele de capital obţinute în urma divorţului în anul 2012?

Detalii
17
11 2011
1581

Лилиана Агаркова: "Налогообложение недвижимого имущества, передаваемого в порядке дарения, наследования"

Вопросы о том, платить или не платить подоходный налог при дарении, наследовании недвижимого имущества, сочтут или не сочтут налоговые органы нарушением не представление налогоплательщиком или не включение им в годовую налоговую декларацию доходов от дарения, волнуют не один десяток наших граждан уже сегодня.

Detalii