Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
21
12 2021
1410

Semnătura electronică pentru 5 ani. Noi mecanisme de obținere a semnăturii electronice

La data de 14 decembrie 2021, IP Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică (STISC), Agenția Guvernare Electronică (AGE) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au anunțat despre eventuala posibilitate a extindere a termenului de valabilitate a semnăturii electronice de la 2 ani la 5 ani.
 
Conform pct. 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, până la data de 07.07.2017 termenul de valabilitate a certificatului cheii publice al utilizatorului nu putea constitui mai mult de 1 an.
Detalii
21
12 2021
432

RTS - imaginea virtuală a afacerii tale

Necesitatea prezenței în mediul virtual a afacerilor este incontestabilă. Un rol foarte important în dezvoltarea unui business îi revine imaginii acestuia pe web. La rândul său, site-ul web este un instrument al afacerii, prin intermediul căruia se promovează produsele sau serviciile și se câștigă. Existența unei companii pe internet crește credibilitatea companiei în raport cu potențialii sau actualii clienți.


Detalii

16
12 2021
1077

Registrul de stat al evidenţei individuale – unica sursă de informaţii privind contribuţiile de asigurări sociale

Regulamentul administrării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.399/2021, care a fost publicată în MO din 10 decembrie 2021, totodată fiind abrogată Hotărârea Guvernului 418/2000 cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

 

Menționăm, Registrul de stat al evidenţei individuale a fost creat în baza HG nr. 418/2000 şi la etapa actuală este complet funcţional, întrucât toate prestaţiile de asigurări sociale se stabilesc pe baza datelor care se regăsesc în acest Registru. Totodată, a apărut necesitatea de a aproba un alt act normativ care să reglementeze modul de ţinere a Registrului în continuare.


Detalii

10
12 2021
3249

Semnătura angajatului în documentele legate de raporturile de muncă/Подпись работника в документах, связанных с трудовыми отношениями

Semnătura ca element obligatoriu al documentului oficial produce efecte juridice și este acceptată ca probă în caz de apariţie a divergenţelor dintre salariat și angajator în ceea ce privește raporturile individuale de muncă.


În schema de mai jos găsiţi norme juridice cu privire la semnătura angajatului în documentele legate de raporturile de muncă în conformitate cu prevederile Сodului muncii al RM (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).

Semnătura electronică avansată calificată are aceeași valoare juridică ca și semnătura olografă.


Detalii

10
12 2021
1079

Auditul rezidenților parcului IT: indicatorii supuși verificării obligatorii

Anul 2021, este al patrulea exercițiu (după anii 2018, 2019 și 2020) în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației.


În momentul de față, anul 2021 nu a venit încă cu modificări în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților „Moldova IT Park” – actualmente unicul parc pentru tehnologia informației din Republica Moldova. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 18, alin.  (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), activitatea
Detalii

06
12 2021
645

CPC: soluții pentru depășirea dificultăților în obținerea și gestionarea accesului

În pofida faptului că sistemul prin care contribuabilii au obținut posibilitatea accesului individual la serviciile fiscale electronice și repartizarea acestuia către persoanele responsabile din cadrul entității conform proceselor de business interne, a fost lansat în anul 2020, unii contribuabili solicită suportul până în prezent. În continuare, pe etape, vom explica procedura și cadrul normativ privind obținerea, gestionarea și setarea accesului în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare - CPC).

 

1. Obținerea accesului la toate serviciile fiscale electronice de către administratorul entității


Detalii
03
12 2021
887

Операции с платежными инструментами: бухгалтерские аспекты

В условиях цифровой экономики удельный вес расчетов посредством электронных платежных систем стремительно растет. В соответствии с положениями Закона № 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Закона № 114/2012) платежная система представляет собой систему перевода средств, действующую на основе формальных стандартных общих норм (правил, процедур, договоров и т.д.) в области обработки, клиринга и/или расчета по платежным операциям.


Detalii