Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

11
09 2015
1850

Va avea dreptul agentul economic să acorde scutirea pentru persoana întreținută angajatului său, dacă acesta are la întreținere două persoane, dintre care una este pensionară după limita de vîrstă, iar a doua este cu dezabilitate accentuată, și drept sursă de venit ambele persoane întreținute obțin doar pensia alimentară?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul în anul 2015 la o scutire în sumă de 2 256 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10 128 lei anual.
Detalii
01
07 2015
3296

Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele.
Detalii
04
04 2015
1956

3. (29.1.4.1) Лица, которые разведены и живут отдельно от детей, но оплачивают содержание несовершеннолетних детей, добровольно или согласно судебному решению, могут претендовать на освобождение на иждивенцев в соответствии со ст. 35 Налогового кодекса?

Положения ст.35 Налогового кодекса регламентируют освобождения на иждивенцев.

Согласно ст. 35 ч. (2) Налогового кодекса, иждивенцем признается лицо
Detalii
04
04 2015
2624

2. (29.1.4.4) Работник подал заявление на освобождение в пользу супруги/супруга, в данном случае, начиная, с какого периода можно будет воспользоваться этим освобождением?

Согласно положениям ч.(1) и ч. (2) ст. 34 Налогового кодекса, физическое лицо –резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение ежегодно при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением. Физическое лицо–резидент, состоящее в браке с лицом, указанным в части (2) статьи 33, имеет право на дополнительное освобождение ежегодно при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.
Detalii
03
04 2015
1480

3. (29.1.4.1) Persoanele divorțate, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, dacă locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea copiilor minori benevol sau prin ordonanța judecătorească?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.

Potrivit art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului
Detalii
03
04 2015
1895

1. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal. Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii
18
03 2015
1235

Persoana fizică-cetățean are la întreținere un copil în baza unei procuri notariale de la părinții acestuia. Va avea dreptul aceasta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută pentru acest copil?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din СF, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea indicatorului expus în art. 35 din CF pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
11
03 2015
3251

Супруг передал личное освобождение супруге. Имеет ли он право воспользоваться освобождением на иждивенца, если в то же время и супруга пользуется этим освобождением?

25 марта — последний день представления Декларации и уплаты подоходного налога физическими лицами-резидентами.

Следует отметить, что, согласно п. 11 Положения об исчислении налоговых обязательств по подоходному налогу физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, утвержденного ПП № 77 от 30.01.2008, каждый налогоплательщик имеет право на одно личное освобождение, предусмотренное ч. (1) или (2) ст. 33 НК.
Detalii
11
03 2015
3502

Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază și ea în același timp de aceste scutiri?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

De la început este necesar de menționat că, potrivit pct. 11 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008, fiecare contribuabil are dreptul la una din scutirile personale prevăzute la alin. (1) sau (2) art. 33 din CF.
Detalii