Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

11
03 2015
1899

Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază și ea în același timp de aceste scutiri?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

De la început este necesar de menționat că, potrivit pct. 11 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008, fiecare contribuabil are dreptul la una din scutirile personale prevăzute la alin. (1) sau (2) art. 33 din CF.
Detalii
11
02 2015
1823

Супруг передал личное освобождение супруге. Имеет ли он право на использование освобождения на иждивенцев, если его супруга также использует это освобождение (на иждивенцев)?

Согласно ч. (1) ст. 35 НК, налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение в размере, предусмотренном в ч. (1) ст. 35 НК, на каждого иждивенца, за исключением инвалидов с детства, размер освобождения на которых установлен в ч. (1) ст. 33 НК.
Detalii
10
02 2015
1147

Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază si ea în același timp de aceste scutiri?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea prevăzută la art. 35 alin. (1) din CF, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie mărimea stipulată în art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
19
01 2015
2162

Следует ли работодателю произвести перерасчет подоходного налога за весь налоговый период в случае потери работником права использовать освобождение на иждивенца в связи с тем, что данное лицо зарегистрировало в течение года доход, превышающий сумму, установленную в ч. (2) ст. 35 НК, а именно 9 516 леев, и не соответствует более требованиям, установленным для признания в качестве иждивенца?

Право на освобождение на иждивенцев регламентируется ст. 35 НК, в соответствии с которой налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение на каждого иждивенца при условии соблюдения требований, перечисленных в ч. (2) данной статьи.
Detalii
19
01 2015
1327

Urmează oare angajatorul să efectueze recalculul impozitului pe venit pentru toată perioada fiscală, în cazul în care angajatul pierde dreptul de a beneficia de scutirea pentru persoana întreținută, deoarece persoana dată înregistrează pe parcursul anului un venit mai mare decît suma stabilită la art. 35 alin. (2) din CF, adică 9 516 lei, și nu corespunde cerințelor pentru a fi constatată ca persoană întreținută?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute este reglementat de art. 35 din CF, conform căruia contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire pentru fiecare persoană întreținută la întrunirea cerințelor enumerate în alin. (2) din articolul menționat.
Detalii
17
01 2015
2088

Каким образом надлежит отражать освобождение на иждивенцев в заявлении о предоставлении освобождений, если были задекларированы несколько иждивенцев?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 35 НК, налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение на каждого иждивенца в размере 2 124 леев в год, за исключением инвалидов с детства, освобождение на которых составляет 9 516 леев в год.
Detalii
17
01 2015
1640

Cum urmează să fie reflectate scutirile pentru persoanele întreţinute în cererea de acordare a scutirilor, în cazul declarării a cîtorva persoane întreţinute?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9 516 lei anual.
Detalii
12
01 2015
1063

4. (29.2.3.1) Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.

Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii
31
12 2014
951

4. (29.2.3.43) Cum se va completa cererea de acordare a scutirilor, în cazul în care se solicită scutirea pentru cîteva persoane întreţinute?

Conform prevederilor art.35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreținută, precum și pentru invalizii din copilărie în mărimea stabilită în acest articol, după caz.
Detalii