Catalogul tematic
Тематический каталог

Registrul general al facturilor fiscale


Articolul 1181.
Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A118_1

13
09 2013
2057

4. (28.25.5) Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Potrivit alineatului (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.
Detalii
13
09 2013
2190

3. (28.25.7) Care va fi data reflectării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în cazul în care, data eliberării facturii fiscale diferă de data livrării?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În conformitate cu alineatul (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.
Detalii
13
09 2013
2089

O R D I N IFPS Nr.1645 din 12.09.2013 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

13
09 2013
2089

2. (28.25.10) Facturile fiscale cu o valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv TVA) în sumă de pînă la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei. Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv TVA) este în sumă de pînă la 100 mii de lei şi valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia este mai mică ca plafonul stabilit, factura fiscală respectivă nu urmează de a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
Detalii
13
09 2013
2406

La înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, termenul de 10 zile stabilit pentru înregistrare, include şi ziua eliberării facturii fiscale?

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. În conformitate cu prevederile art.261 alin.(1) al Codului civil, termenul de 10 zile pentru înregistrarea facturii fiscale în Registru se va determina, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]
Detalii
21
01 2013
2812

Întreprinderea a procurat mărfuri în sumă de 280 000 lei de la un plătitor T.V.A.. În conformitate cu legislaţia fiscală, furnizorul este obligat să înregistreze factura fiscală respectivă în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale în decurs de 5/10 zile.

Ţinînd cont că, procurarea a fost efectuată la data de 16.10.2012, iar furnizorul a înregistrat factura fiscală la data de 17.11.2012, în care perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a T.V.A., în octombrie sau noiembrie?
Detalii
28
05 2013
2735

Видение Налогового и Юридического Комитета Американской Торговой Палаты в Молдове («AmCham Moldova») необходимости, эффективности и стоимости внедрения и использования Генерального электронного регистра налоговых накладных

AmCham Moldova
Aмериканская Торговая Палата в Молдове

Настоящая публикация готовилась представителями Налогового и Юридического Комитета AmCham в мае 2012 г., — до того, как Министерство финансов на своем сайте представило на рассмотрение всех министерств и ведомств уже видоизмененную версию проекта закона о налоговой политике на 2013 г., в том числе изменения статьи 1181 и статьи 102 НК.
Detalii
27
05 2013
1442

Maia Tverdohleb: "Necesitatea implementării Registrului general electronic al facturilor fiscale"

Răspuns la adresarea Camerei de Comerţ Americane în Moldova, publicată în nr. 4 (8) al revistei

După cum, pe bună dreptate, a remarcat Comitetul Fiscal şi Juridic al Camerei de Comerţ Americane în Moldova, conform prevederilor art. V alin. 70 al Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare din 13.01.2012, Codul fiscal a fost completat cu art. 1181, care prevede instituirea „Re-gistrului general electronic al facturilor fiscale”- RGEFF.

Implementarea registrului electronic are ca scop majorarea transparenţei activităţii agenţilor economici şi excluderea unor situaţii de genul:
  • regularea trecerii în cont a T.V.A. pentru luna precedentă, prin manipularea la sfîrşitul lunii de raportare a procurărilor, care sunt documentate cu dată din luna precedentă;
  • documentarea unor tranzacţii fictive care se regăsesc doar pe hîrtie fără a fi avut loc de fapt;
  • documentarea unor tranzacţii care au ca bază legalizarea mărfurilor fără provenienţă legală;
  • admiterea greşelilor de către contribuabili la completarea facturilor fiscale;
  • pseudoactivitatea de întreprinzător, în special, combaterea fenomenului „firmă-fantom”.

Detalii