Catalogul tematic
Тематический каталог

Locul livrării serviciilor


Articolul 111. Locul livrării serviciilor
(1) Locul livrării serviciilor se consideră:
a) locul aflării bunurilor imobile – dacă serviciile sînt legate nemijlocit de aceste bunuri;
b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;
c) locul prestării efective a serviciilor:
— legate de bunurile mobile tangibile;
— prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;
— legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A111

19
02 2018
893

Cu privire la locul livrării unor servicii

Întreprinderea agricolă a semnat contract de locațiune a unui bun mobil (semiremorcă) de la un nerezident al Republicii Moldova. Bunul este utilizat în exclusivitate pentru transport internațional, fără a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
19
06 2017
1757

Referitor la eliberarea facturii fiscale pentru o livrare impozabilă pe teritoriul țării

O companie rezidentă a Republicii Moldova intenționează să procure bunuri mobile de la o companie nerezidentă care deține cu titlu de proprietate bunuri mobile păstrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerare faptul că plata se face în adresa nerezidentului
, iar bunurile deținute de acesta cu titlu de proprietate sunt stocate pe teritoriul Republicii Moldova, poate nerezidentul să elibereze o nouă factură fiscală pe livrarea aceasta?
Detalii
11
05 2017
1190

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA

Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici, potrivit completărilor Ministerului Economiei din 28 aprilie 2017 în anexa la ordinul nr. 46 din 04.05. 2010.
Detalii
03
06 2014
2787

Предприятие из Республики Молдова предоставляет компании из Российской Федерации услуги в виде работ по строительству акведука в местности, расположенной на левой стороне Днестра. Какой режим НДС применяется в отношении услуг, предоставленных российской компании?

В целях определения налогового режима применения НДС в отношении услуг, оказанных резидентом Республики Молдова нерезиденту, следует установить место поставки с учетом предписаний п. 15) ст. 93 НК, согласно которым место осуществления поставок определяется в соответствии с правилами, установленными в ст. 111 Кодекса.
Detalii
03
06 2014
2234

Întreprinderea din Republica Moldova prestează servicii unei companii din Federaţia Rusă. Serviciile constau în lucrări de construcţie a unui apeduct aflat într-o localitate din partea stîngă a Nistrului. Care va fi regimul fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate companiei ruse?

Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. pentru serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, urmează a fi stabilit locul livrării, ţinînd cont de prevederile art. 93 pct. 15) din CF, potrivit cărora locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat.
Detalii