Catalogul tematic
Тематический каталог

Notarul public

este un funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moștenitor etc.
27
02 2018
1150

Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești

Executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nominalizată.
Detalii
22
12 2017
3137

Условия, при которых администратора и бухгалтеров предприятия могут обязать лично выплатить долги несостоятельного предприятия. Правовые основы и судебная практика

Согласно лит. f ч. (5) ст. 5 Закона о несостоятельности № 140 от 29 июня 2012 года (далее – Закон), основными полномочиями судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, являются:
Detalii
22
12 2017
1054

О выплатах в пользу физических лиц за имущественный наем движимой собственности (автомобиля) физическими лицами, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере правосудия

Физическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность в сфере правосудия, берет в имущественный наем автомобиль у физического лица, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность.
Detalii
18
12 2017
1201

Налогооблагаемая база по сбору на благоустройство территорий при приостановлении действия индивидуального трудового договора

В соответствии с лит. а) гр. 2 Приложения к разделу VII НК, налогооблагаемой базой по сбору на благоустройство территорий является квартальная среднесписочная численность работников и/или предприятий в случае, если они работают на учрежденных предприятиях, но не включены в квартальную среднесписочную численность работников.
Detalii
16
10 2017
1179

Cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în favoarea avocatului stagiar

Persoana juridică care face plăți în favoarea avocatului stagiar trebuie sau nu trebuie să rețină impozit pe venit la sursa de plată?

Pentru a răspunde la această întrebare este important să precizăm statutul juridic al avocatului stagiar, principiile de determinare a obiectului impunerii stabilit în Codul fiscal.
Detalii