Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele pentru resursele naturale


Prezentul titlu stabileşte tipurile de taxe pentru resursele naturale, cotele, modul de calculare şi achitare, precum şi înlesnirile la aplicarea acestora.

(2) Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu include:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice;
c) taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;
d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
e) taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
f) taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A299

19
05 2018
1106

27. (7.4.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.
Detalii
19
05 2018
189

31 (7.4.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.
Detalii
19
05 2018
395

29. (7.5.2.1) Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Potrivit prevederilor art. 315 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile sînt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează extragerea mineralelor utile.
19
05 2018
431

20. (7.5.5.1) Cine calculează taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează extragerea mineralelor utile (art. 315 din Codul fiscal).
Detalii