Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

13
03 2019
144

14. (29.1.3.8.1) Este oare necesară eliberarea documentului primar cu regim special pentru prestarea serviciilor de asigurare, dacă există polița de asigurare respectivă?

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut.
Detalii
13
03 2019
163

2. (29.1.3.7.5) Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală?

Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la articolul respectiv.
Detalii
13
03 2019
231

1. (29.1.6.50) Cum urmează a fi prezentate Darea de seamă fiscală unificată pentru anul 2018 de către întreprinzătorul individual și gospodăria ţărănească (de fermier)?

Potrivit art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164/1997 sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 persoanele fizice care sînt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018.
Detalii
11
03 2019
1538

Momentul apariției dreptului de trecere în cont a TVA în cazul facturii fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO vineri, 8 martie 2019, modificări în Ordinul IFPS nr. 562 din 4 aprilie 2014, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”.

Astfel, prin Ordinul SFS nr.79 din 25 februarie curent, sunt introduse modificări în p. 30 al Regulamentului, din care sintagma conform căreia ”momentul ce determina şi apariţia dreptului la trecere în cont a TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(10) din Codul fiscal” este exclusă.
Detalii
12
03 2019
107

Facilități fiscale și vamale pentru PPP

La importul dializatorilor de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat (PPP) vor fi aplicate facilități fiscale și vamale.

În Monitorul Oficial din 8 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 78-O din 21 februarie 2019 cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2019 ”Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”.
Detalii
07
03 2019
154

Seminar online: TVA. Studii de caz

Vrei să ai o stabilitate fiscală dar nu știi cum să o faci corect? Ai programul prea încărcat și nu dispui de timp pentru a fi prezent fizic la un curs ce ar răspunde la toate întrebările tale?

Compania Vioser Trainings and Events organizează un curs de consultanță fiscală ONLINE. Știm cât de scump este timpul tău iar următorul curs este creat special pentru tine!
Detalii
13
03 2019
160

Seminarul "Calculul, deducerea și achitarea TVA"

La seminar vei afla despre:

  • Legislația și baza documentară de calculare și deducere a sumei TVA;
  • Aplicații practice de calculare, deducere și achitare a sumei TVA;
  • Exemple concrete și tehnici care îți ușurează munca în acest domeniu;
  • Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.

Înregistrează-te aici

PROGRAM
Detalii
05
03 2019
772

E-factura. Consecinţele neutilizării acesteia pentru cumpărător

Prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Codul fiscal (CF) a fost completat cu prevederea care acordă Serviciului Fiscal de Stat dreptul de a impune unor agenţi economici modul în care aceștia urmează să elibereze facturile fiscale, inclusiv e-factura. Astfel, conform prevederilor art. 117 alin.(11) din CF, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de către SFS, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de autoritatea fiscală. Aceste prevederi au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Detalii
28
02 2019
74

ГНС обеспечивает все больше доходов в госбюджет

В январе 2019 г. доходы государственного бюджета Молдовы превысили 2,53 млрд леев, что на 229,1 млн леев (или 10%) больше показателей того же периода 2018 г. Расходы госбюджета Молдовы в январе текущего года составили более 2,88 млрд леев и увеличились в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 26,9% (610,5 млн леев). В итоге, в январе 2019 г. дефицит госбюджета страны составил 352,7 млн леев.

По данным Минфина, наибольшие суммы доходов казне в январе 2019 г. принесла Государственная налоговая служба: доходы, администрируемые ею, в январе 2019 г. составили более 1,3 млрд леев, увеличившись на 133,6 млн леев (или 11,4%) в сравнении с тем же периодом 2018 г.
Detalii