Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

07
05 2021
487

Ordinul SFS nr. 219 din 20.04.2021, abrogat

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 mai curent, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 232 din 30 aprilie 2021 cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 219 din 20.04.2021.

În temeiul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 15 din 28.04.2021 privind declararea neconstituționalității Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării de urgență nr. 49 din 31 martie 2021 și art. 281 alin. (3) din Legea nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituţională,


Detalii

07
05 2021
97

31.2.25 Va fi sancționat agentul transportator la efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea biletelor corespunzătoare?

Conform art. 2541 alin. (2) din Codul fiscal, efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul
Detalii
06
05 2021
169

Ordinul SFS nr. 233 din 30.04.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

06
05 2021
136

4.8.15 În temeiul cărui document se aplică scutirea de plata accizelor pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică?

Potrivit art.124 alin. (16) din Codul fiscal,alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.


Detalii

06
05 2021
99

4.8.16 Cum se aplică scutirea de acciză pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină?

Potrivit art.124 alin. (15) din Codul fiscal, se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.


Detalii

05
05 2021
429

Личное освобождение лиц с ограниченными возможностями

Имеет ли право физическое лицо-резидент с ограниченными возможностями, на которое распространяется право на повышенный размер личного освобождения, на его применение в случае если размер годового налогооблагаемого дохода превышает 360000 леев? Прошу учесть тот факт, что ограничение на использование личного освобождения в указанных условиях предусмотрено только в части, касающейся «обычного» личного освобождения от подоходного налога.
 


Detalii

30
04 2021
51

BNM a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 aprilie curent, a fost publicată Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 68 din 22 aprilie 2021 cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova. 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art.63 alin.(7) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor și pct.5 și pct.30 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.110/2018, reieșind din rezultatele studiilor și analizelor efectuate în cadrul cărora deviația
Detalii

30
04 2021
293

Măsurile de susținere aprobate anterior, abrogate

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49  din  31 martie 2021 a fost declarată stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 1 aprilie - 30 mai 2021. În vederea susţinerii întreprinderilor în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19), prin Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale au fost adoptate mai multe măsuri de susținere a mediului de afaceri,  printre care:
 
1. extinderea Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021;
2. extinderea Programului de rambursare a TVA pe perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021;


Detalii

29
04 2021
310

Accesul la servicii fiscale electronice în cazul administratorului – persoană juridică

Care este procedura de conectare la serviciile fiscale electronice pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate în cazul în care administrator al unei persoane juridice (SRL ,,Z”) este desemnată o altă persoană juridică (SRL ,,X”)?
 
Conform prevederilor art. 177 alin. (2) din Codul civil (CC), persoana juridică poate avea o altă persoană juridică în calitate de administrator, care, în condițiile legii și ale actului de constituire, este  desemnată să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe contul persoanei juridice.


Detalii