Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

20
02 2018
164

О прекращении деятельности предприятия

Гражданин – руководитель и единственный учредитель предприятия «Х» намеревается уехать за границу на срок не менее одного года и приостановить деятельность организации. Какие шаги ему необходимо предпринять в этом случае?
Detalii
20
02 2018
99

1. (29.1.7.1.31) Urmează a se reține impozit pe venit din salariul angajatului decedat pe parcursul anului care se achită moștenitorului acestuia?

Conform art. 142 alin. (5) din Codul muncii, în caz de deces al salariatului, salariul și alte plăți ce i se cuvin se plătesc integral soțului (soției), copiilor majori sau părinților defunctului, iar în lipsa acestora – altor moștenitori, în conformitate cu legislația în vigoare.
Detalii
20
02 2018
83

О некоторых аспектах аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения

Экономический агент «Х» в целях использования в своей предпринимательской деятельности арендует садовый участок, владельцем которого является физическое лицо. Кто обязан в данном случае уплачивать налог на недвижимое имущество: владелец – физическое
лицо или арендатор – юридическое лицо? Какая ставка применяется в данном случае при расчете налога на недвижимое имущество?
Detalii
20
02 2018
160

Munca angajaţilor pe fracţiune de normă în zilele de odihnă şi de sărbătoare

În cazul în care salariatul este angajat conform unui regim redus de muncă de 7 ore zilnic, poate fi atras la muncă suplimentară în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare? Acest fapt nu va duce la pierderea indemnizaţiei?


Potrivit art. 97 din Codul Muncii, angajatorul poate angaja salariați cu ziua sau săptămîna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual de muncă.
Detalii
20
02 2018
106

Об отражении возврата товара с учетом изменений, внесенных в Приказ ГГНИ № 1164 от 25.10.2012 г.

В связи с изменениями, внесенными в Приказ ГГНИ об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС № 1164 от 25 октября 2012 г., со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в него Приказом ГНС № 351 от 28 сентября 2017 г., и с отменой Приказа МФ № 115 от 6 сентября 2010 г. об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная», как правильно отражается возврат товара?
Detalii