Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

22
06 2017
45

Modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul

Care sunt modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul?

Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin HG nr. 1117 din 22 august 2002, stabileşte că comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate în alte locuri decât la stațiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, precum şi recepționarea plăților pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate în alte locuri decât la ghişeul de plată nu se admite.
Detalii
22
06 2017
100

Referitor la impozitarea serviciilor prestate de către un angajat angajatorului

Întreprinderea „X” lunar calculează şi achită salariu angajatului său, cetățean al Federației Ruse, în baza unui contract individual de muncă. Se califică oare serviciul prestat de către angajat angajatorului ca import de servicii și ce obligații privind TVA apar la angajator în cazul descris? Dacă angajatorul achită persoanei fizice nerezidente venituri sub formă de salariu pentru activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă, aceste venituri urmează a fi impozitate?
Detalii
22
06 2017
43

Некоторые аспекты розничной торговли основными видами нефтепродуктов

Можно ли осуществлять розничную продажу дизельного топлива на контейнерных станциях?

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит единую государственную политику на рынке нефтепродуктов путем лицензирования, регламентирования и контроля деятельности участников этого рынка в соответствии с Законом о рынке нефтепродуктов № 461–XV от 30 июля 2001 г. и другими нормативными актами (см. Положение о розничной торговле нефтепродуктами, утвержденное ПП № 1117 от 22 августа 2002 г.).
Detalii
22
06 2017
134

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Prezentarea dării de seamă fiscale (în contextul modificărilor operate la art. 187 din Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016)

Modul de prezentare a dării de seamă fiscale este expus în art. 187 din CF.
Actualmente agenții economici care prezintă dări de seamă fiscale pot fi divizați în următoarele categorii:
Detalii
22
06 2017
113

Despre aplicarea cotei zero a TVA

Întreprinderea noastră a încheiat contract cu compania „X” care execută lucrările de construcție în adresa beneficiarilor proiectului de asistență tehnică. Are dreptul întreprinderea, ca subantreprenor al contractorului, să aplice cota zero a TVA pentru lucrările de turnare a betonului prestate acestuia?
Detalii
21
06 2017
72

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Etapele procedurii de insolvabilitate, categoriile de creditori care participă la procedura de insolvabilitate, precum și ordinea de executare a creanțelor înaintate

Intentarea procesului de insolvabilitatepoate fi condiționată de incapacitatea de plată a debitorului sau supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.
Detalii
21
06 2017
54

О порядке начисления и уплаты акцизов на табак обыкновенный, используемый при производстве ароматизированного табака

Фирма производит ароматизированный табак (товарная позиция 2403). В соответствии со стандартами, для производства 1 кг ароматизированного табака требуется 150 граммов обыкновенного табака, а в остальном используются различные сиропы, глицерины и т. д. Как правильно рассчитать и уплатить акциз на табак обыкновенный, используемый для изготовления ароматизированного табака?
Detalii