Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

16
01 2019
42

1. (29.1.11.14) Se include în baza de aplicare a IVAO venitul rezultat din vînzarea, de către agentul economic, a terenului, bunului imobil sau valori mobiliare în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia?

Potrivit art.17 alin.(10) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare, contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, potrivit naturii sau sursei de provenienţă a acestora.
Detalii
16
01 2019
221

Исправление ошибок в первичных документах

После вступления в силу с 1 января 2019 Закона № 287 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности от 15 декабря 2017 г., можно ли осуществлять корректировки допущенных ошибок в первичных документах?
Detalii
11
01 2019
2500

Prezentarea în adresa SFS a informației despre împrumuturile rambursate

În ce cazuri întreprinderile urmează să prezinte la fisc informaţia despre împrumuturile restituite/rambursate persoanelor fizice în anul 2018?

Conform completărilor operate la art.22611 din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice. Completările au fost operate prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Detalii
10
01 2019
1529

Еще раз о правильном заполнении налоговой накладной

В декабре 2018 г. покупатель поставил печать другой фирмы на налоговую накладную. Можно ли зачеркнуть печать и поставить рядом правильную или необходимо аннулировать накладную и выписать новую?
Detalii
10
01 2019
264

Forma scrisă de examinare a cauzelor contravenţionale în instanţa de judecată

Prin Legea nr. 159 privind modificarea unor acte legislative din 12 octombrie 2018 a fost introdusă o nouă procedură de examinare a cauzelor contravenţionale în instanţele de judecată — procedura scrisă, care se aplică tuturor cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede mărimea amenzii ce nu va depăși 300 de unităţi convenţionale (15 mii lei).

Totodată, menționăm că procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată nu se aplică cauzelor contravenţionale, a căror sancţiune prevede privarea de anumite drepturi.
Detalii