Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

27
04 2017
25

2. (29.1.6.40) Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile pct. 2 din Nota explicativă (Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
Detalii
27
04 2017
19

1. (29.1.3.8.7) Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni se va utiliza formular tipizat cu regim special.
Detalii
26
04 2017
183

О налоговых обязательствах, сопряженных с приростом капитала, в свете изменений, внесенных Законом № 281 от 16 декабря 2016 г.

Какие обязательства по подоходному налогу возникают у налогоплательщика – физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, в случае принятия им решения об отчуждении недвижимого имущества, которое не являлось его основным жильем?
Detalii
25
04 2017
97

Aspecte privind răspunderea subsidiară în cadrul procesului de insolvabilitate

Ca excepție de la regula generală, precum că fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile acesteia, se înscrie Legea insolvabilității, care prevede răspunderea atât a debitorului, cât și a fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influenta în alt mod acțiunile debitorului.
Detalii
25
04 2017
408

Unele aspecte cu privire la răspunderea administratorului insolvabilității

Procedura de insolvabilitate este reglementată de prevederile Legii insolvabilității, al cărei scop se rezumă la asigurarea satisfacerii colective a creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.
Detalii